Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle veelgestelde vragen & antwoorden. Heeft u een specifieke vraag? Maak dan gebruik van de zoekfunctie rechtsboven op onze website.

Veelgestelde vragen

Kan de persoon die bij mij inwoont ook medehuurderschap aanvragen?

Een aanvraag voor medehuurderschap kunt u indienen na 2 jaar samenwonen. Als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan kunt u medehuurderschap direct aangevragen. Het hangt van uw situatie af of wij de aanvraag voor medehuurderschap goedkeuren. Meer informatie vindt u op Medehuurderschap

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat is medehuurderschap?

Bij medehuurderschap bent u net als de hoofdhuurder mede aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit het huurcontract. U kunt (als u dat wilt) het huurcontract met ons voortzetten, wanneer de hoofdhuurder de huur opzegt, bijvoorbeeld in geval van scheiding.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe worden de servicekosten van een complex bepaald?

Jaarlijks vindt er in het voorjaar overleg plaats met bewonerscommissies over zaken op complexniveau, waaronder ook de servicekosten. Als het complex waar u woont geen bewonerscommissie heeft, vindt er vooraf geen overleg plaats. Voordat er een wijziging in de servicekosten plaatsvindt ontvangt u een brief met informatie. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Mag ik een woning weigeren als ik urgentie heb gekregen?

Nee, als u urgentie heeft gekregen, mag u geen woning weigeren. Als u een passende woning weigert, vervalt de urgentie.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Als ik urgentie krijg, krijg ik dan het geld voor de aanvraag terug?

Nee, u krijgt geen geld terug.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Als ik urgentie heb gekregen, wat moet ik dan doen?

U krijgt één woning toegewezen in uw huidige gemeente. Als u deze niet accepteert dan vervalt de urgentie.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat houdt het landelijk Convenant Vroegsignalering in?

Wanneer de huurschuld oploopt, eventueel in combinatie met andere schulden, kan een problematische situatie ontstaan. Om oplopende schulden te voorkomen is sinds 1 januari 2021 het landelijk Convenant Vroegsignalering van kracht. Hierdoor zijn woningcorporaties, zorgverzekeraars, water- en energiebedrijven verplicht betalingsachterstanden door te geven aan de gemeenten. Vervolgens neemt de gemeente contact op met de betrokkenen om samen zo snel mogelijk aan een oplossing te werken. Het doel is om beginnende schulden direct aan te pakken. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik ben het niet eens met de afhandeling van mijn klacht. Wat nu?

Heeft u een klacht over onze dienstverlening en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord (zie het kopje Geschillencommissie in het uitklapmenu op https://www.wst-hetgrootslag.nl/contact/ontevreden-meld-het-ons)

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Bij wie kan ik een klacht indienen over de huurprijs?

Als eerste kunt u een bezwaarschrift aan ons sturen. Zorg dat uw bezwaarschrift uiterlijk 30 juni in ons bezit is. Komen wij er samen niet uit, dan leggen wij uw bezwaar voor aan de Huurcommissie. Meer info: www.wst-hetgrootslag.nl/huur-betalen/huuraanpassing

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kom ik in aanmerking voor een warmtepomp?

U kunt geen warmtepomp aanvragen. Wij nemen contact met u op wanneer uw woning hiervoor in aanmerking komt. Meer informatie leest u op de pagina Duurzaam Wonen 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe weet ik of jullie nieuwe woningen bouwen voor de verhuur?

Informatie over nieuwbouw is te vinden op Nieuwbouw

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wie komt in aanmerking voor het Grootslag Ondersteunings Budget (GOB)?

Het GOB is bedoeld als financieel steuntje in de rug voor onze huurders met een minimum inkomen. Er zitten echter wel voorwaarden aan verbonden, deze vindt u op grootslag-ondersteunings-budget  U kunt een verzoek indienen via het aanvraagformulier.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat is huurtoeslag en kom ik daarvoor in aanmerking?

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in huurkosten. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Om te weten of u in aanmerking komt voor huurtoeslag kunt u een proefberekening maken via www.toeslagen.nl

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Mag ik iets in of aan mijn woning veranderen?

Ja, dat mag als de verandering aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Door ons vooraf toestemming te vragen, voorkomt u nare verrassingen achteraf. Meer informatie vindt u op www.wst-hetgrootslag.nl/woning-onderhoud/zelf-klussen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik wil gaan samenwonen, hoe kan ik dit regelen?

In principe krijgt u van ons toestemming om samen te wonen met uw partner. Wij stellen het op prijs als u schriftelijk aan ons doorgeeft met wie u gaat samenwonen, wat de geboortedatum van deze persoon is en per wanneer u gaat samenwonen. Deze persoon moet wel ingeschreven staan in de gemeentelijke basis administratie van uw gemeente. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan samenwonen gevolgen hebben voor mijn huurtoeslag?

Ja, samenwonen kan van invloed zijn op de hoogte van het huurtoeslagbedrag dat u ontvangt. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl of bel de belastingtelefoon 0800-0543.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik woon niet in West-Friesland, kan ik dan urgentie aanvragen?

Nee, u kunt alleen urgentie aanvragen wanneer u in West-Friesland woont. Meer informatie vindt u op www.woonmatchwestfriesland.nl

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan ik de door mij gehuurde woning kopen?

Als u uw woning graag wilt kopen, kunt u contact met ons opnemen via info@wst-hetgrootslag.nl. Uw verzoek wordt dan besproken in ons managementteam. Daarna ontvangt u via de mail het besluit of u uw woning mag kopen, of dat het een huurwoning blijft.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Heb ik een inboedelverzekering nodig?

U heeft een inboedelverzekering nodig om verzekerd te zijn voor schade aan uw inboedel door brand, storm, inbraak en diefstal. Dat geldt ook voor schade aan de veranderingen in of aan de woning die u zelf, of de vorige bewoner, heeft aangebracht. Zonder verzekering bent u hiervoor zelf verantwoordelijk. Ook als de schade is ontstaan door bijvoorbeeld brand of lekkage uit een andere woning.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Dekt de inboedelverzekering de zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) in en aan mijn woning?

De veranderingen die u (of de vorige huurder) aangebracht hebben, vallen onder het zogenaamde huurdersbelang en maken onderdeel uit van uw inboedelverzekering. Let op: voor deze veranderingen moet u zich apart verzekeren. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat is huurdersbelang?

Onder huurdersbelang vallen alle veranderingen in of aan de woning die u zelf heeft aangebracht. Denk aan o.a. de keuken, sanitair, betimmering, vloer, tuinhuisje, schuur, schutting en zonwering. Ook veranderingen die de vorige bewoner aanbracht en u heeft overgenomen vallen onder huurdersbelang. Voor schade aan deze veranderingen bent u zelf verantwoordelijk. Sluit daarom voor deze zaken een inboedelverzekering af.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik wil mijn woning graag ruilen, hoe gaat dit in zijn werk?

Hoe woningruil werkt leest u op www.wst-hetgrootslag.nl/huurzaken/woning-ruilen/

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik huur al een woning. Moet ik mij inschrijven?

Ja, als huurder bent u NIET automatisch ingeschreven als woningzoekende. U kunt zich inschrijven op www.woonmatchwestfriesland.nl. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Moet mijn partner zichzelf laten inschrijven?

Ja, een inschrijving is persoonlijk en kan niet worden overgenomen door een partner. Ook niet in het geval van bijvoorbeeld een relatieverbreking. U kunt zich inschrijven op www.woonmatchwestfriesland.nl.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat kan ik doen tegen ongedierte?

 Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het weren van ongedierte. Gelukkig kunt u zelf veel doen. Het belangrijkste is om uw woning en woonomgeving schoon en opgeruimd te houden. Zorg dat voedsel, diervoeding en afval onbereikbaar voor plaagdieren zijn. Veel tips leest u op www.wst-hetgrootslag.nl  Wanneer u overlast houdt neem dan contact op met Holland Collect (HVC) via 0800 0700 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kom ik in aanmerking voor zonnepanelen?

U kunt zelf geen panelen aanvragen. Wij nemen contact met u op wanneer uw woning hiervoor in aanmerking komt. Meer informatie leest u op de pagina Duurzaam Wonen 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kom ik in aanmerking voor isolatie onder de vloer?

Wanneer er zich onder uw vloer nog geen isolatielaag bevindt, dan kunt u bodemisolatie aanvragen. Meer informatie leest u op de pagina Duurzaam Wonen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kom ik in aanmerking voor een inductiekookplaat?

U kunt geen losse inductiekookplaat aanvragen. Wanneer u in aanmerking komt voor een keukenvervanging, dan krijgt u een inductiekookplaat als eenmalige gift. Wanneer u zelf een inductiekookplaat koopt, dan kunt u ons wel vragen om zonder kosten de gasleiding te verwijderen en een elektra-aansluiting te maken. Let op! Dit geldt alleen als er in uw woning nog een gasaansluiting in de keuken aanwezig is. Zit deze aansluiting er niet dan kookt u al elektrisch (op inductie) en komt u niet in aanmerking voor een kookplaat of vergoeding van ons. 

Meer informatie leest u op Keuken Vervangen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huuraanpassing?

U stuurt ons een bezwaarschrift vóórdat de huuraanpassing in gaat. Als uw huuraanpassing ingaat op 1 juli, dan moet het bezwaarschrift uiterlijk 30 juni in ons bezit zijn. Voor meer informatie kijk op www.wst-hetgrootslag.nl/huur-betalen/huuraanpassing

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Het Grootslag wil de huur aanpassen, wat moet er in de huuraanpassingsbrief staan?

U ontvangt minimaal twee maanden vóór de huuraanpassing ingaat een brief van ons met daarin het voorstel tot huuraanpassing. In de huuraanpassingsbrief moet staan: 

•de oude en nieuwe kale huurprijs

•het percentage of het bedrag waarmee de huur wordt aangepast 

•of er wel of niet sprake is van inkomensafhankelijke huuraanpassing

•de datum van de huuraanpassing 

•hoe de huurder bezwaar kan maken tegen de huuraanpassing  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik krijg een huuraanpassing. Wordt mijn huurtoeslag per 1 juli automatisch aangepast?

Ja, de Belastingdienst/ Toeslagen past de nieuwe huurgegevens automatisch aan. Wij adviseren u wel om dit te controleren. Het kan zijn dat de Belastingdienst/Toeslagen uw gegevens niet kan verwerken. Dan ontvangt u bericht van de Belastingdienst/ Toeslagen met de vraag uw nieuwe huurgegevens door te geven. Meer weten over de huurtoeslag? Neem dan contact op met de Belastingdienst via telefoon: 0800 0543 of kijk op www.toeslagen.nl

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Waarom krijg ik een brief van de gemeente als ik huurachterstand heb?

Samen met energiebedrijven en zorgverzekeraars hebben wij de afspraak met de gemeente om betalingsachterstanden te melden. Het doel is om beginnende schulden te verhelpen. Heeft u twee of meer betalingsachterstanden, dan neemt de gemeente contact met u op. Voordat dit contact plaatsvindt, heeft u eerder al een betalingsherinnering van ons ontvangen. De hulp van de gemeente is gratis en niet verplicht.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Op welk rekeningnummer kan ik de huur overmaken?

U kunt de huur overmaken op rekeningnummer NL 59 RABO 0302 4383 00. Gebruik als betalingskenmerk uw naam, adresgegevens en de huurmaand. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Mogen meerderjarige kinderen na het overlijden van hun ouder(s) in de woning blijven?

In dat geval biedt Het Grootslag maatwerk en een passende oplossing voor de lange termijn:   

 • De jongvolwassene kan in de ouderlijke woning blijven als die passend is
 • Als dat niet zo is, kan de jongvolwassene nog (maximaal) twee jaar in de ouderlijke woning blijven met een tijdelijk huurcontract 
 • De huurprijs wordt zodanig vastgesteld dat betrokkene die op kan brengen
 • Het Grootslag biedt daarna een passende woning aan met een huurcontract voor onbepaalde tijd
 • De mogelijkheid is dat binnen een termijn van 2 jaar de woning wel passend is, dan wordt de woning voor onbepaalde tijd aangeboden

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Mag ik vluchtelingen tijdelijk in huis nemen?

 Bij inwoning (logeren) gaan wij uit van een tijdelijke situatie. Voor inwoning vraagt u ons eerst schriftelijk toestemming. Of wij toestemming geven, hangt af van een aantal punten.

 • Het aantal bewoners moet passen bij de grootte van de woning
 • Buren en buurtbewoners mogen er geen last van hebben
 • Een inwoner is geen medehuurder en kan niet in de woning blijven wonen als u verhuist

Vergeet niet om informatie bij uw gemeente, Vluchtelingenwerk en Takecarebnb aan te vragen!
We adviseren om de opvang niet op eigen initiatief te doen, maar om hierover contact op te nemen met uw gemeente, Vluchtelingenwerk en Takecarebnb. Zij kunnen u vertellen wat dit betekent voor uw eigen situatie. Zo is het nu nog niet duidelijk of en hoe dit invloed heeft op bijvoorbeeld toeslagen en uitkeringen.


Meer info: zie link Opvang vluchtelingen Oekraïne in huis op de pagina Medehuurderschap

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat gebeurt er wanneer ik geen bezwaar heb gemaakt, maar de huuraanpassing niet betaal?

Als u per 1 juli niet de nieuwe huur, maar nog de oude huur betaalt, dan ontvangt u van ons een herinneringsbrief. In de meeste gevallen betreft het namelijk een vergissing van de huurder. Doet u dit echter bewust en blijft u de volgende maand de oude huur betalen, dan ontvangt u binnen 3 maanden (voor 1 oktober) een aangetekende brief van ons. Dit is nogmaals een herinneringsbrief. Bent u het daarna nog steeds niet eens met de huuraanpassing? Dan kunt u de Huurcommissie vragen de jaarlijkse huuraanpassing te beoordelen. U start deze procedure met het verzoekschrift jaarlijkse huurverhoging

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

In welke dorpen en wijken heeft Het Grootslag huurwoningen?

Wij verhuren woningen in Andijk, Wervershoof, Onderdijk, Zwaagdijk, Hoogkarspel, Westwoud, Oosterblokker, Venhuizen, Zwaag en Kersenboogerd in Hoorn.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kan ik besparen op de energierekening?

 Zelf kunt u ook doen om uw energierekening te verlagen. Kijk op de bespaartips van de Woonbond hoeveel u per jaar kunt besparen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Geldt mijn inschrijving ook bij andere corporaties in West-Friesland?

Alle informatie over het inschrijven voor een huurwoning vindt u op www.woonmatchwestfriesland.nl 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kan ik me inschrijven als woningzoekende?

 Alle informatie over het inschrijven voor een huurwoning vindt u op www.woonmatchwestfriesland.nl

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe weet ik welke woningen vrijkomen voor verhuur?

 Op www.woonmatchwestfriesland.nl vindt u het actuele woningaanbod en informatie onder het kopje Veelgestelde vragen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe vaak mag Het Grootslag de huur aanpassen?

Het Grootslag mag uw huur 1 keer per jaar aanpassen. De huuraanpassing gaat op 1 juli in. Elk jaar in april ontvangen onze huurders hierover bericht.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat is een verhuurdersverklaring?

Een verhuurdersverklaring is voor uw nieuwe verhuurder een soort bewijs van goed gedrag als huurder. In een verhuurdersverklaring staat of u bijvoorbeeld huurachterstand heeft (gehad) of dat u andere vormen van 'wanprestatie' heeft gepleegd. Denk daarbij aan (onbevoegde) onderverhuur, het veroorzaken van overlast of het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan ik een inschrijving van iemand anders overnemen?

 Alle informatie over het inschrijven voor een huurwoning vindt u op www.woonmatchwestfriesland.nl

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat gebeurt er als ik mijn woning niet netjes achter laat als ik ga verhuizen?

Tijdens de voorinspectie krijgt u van de opzichter te horen hoe u de woning moet opleveren. In het voorinspectierapport staat welke kosten wij in rekening brengen als u dat niet doet. Bij de eindinspectie krijgt u te horen of u de woning op de juiste manier heeft opgeleverd. Als dat niet zo is, dan herstellen wij de woning. De kosten hiervan brengen wij bij u in rekening. U ontvangt hiervoor een eindafrekening.   

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat moet ik verwachten bij de eindinspectie?

Tijdens de voorinspectie vertelde de opzichter u hoe u de woning moest opleveren. Tijdens de eindinspectie controleert de opzichter of de woning netjes is en volgens de afspraken wordt opgeleverd. Als u spullen hebt laten overnemen, dan levert u ook het overnameformulier in. Deze moet door u en de nieuwe huurder ondertekend zijn. Tijdens de eindinspectie ontvangt u het eindinspectierapport. In dit rapport staat of er nog eventuele kosten zijn die u moet betalen of dat dit niet nodig is. Dit rapport tekent u voor akkoord. U ontvangt een e-mail van dit rapport. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe moet ik mijn woning achterlaten?

Tijdens de voorinspectie hoort u van de opzichter hoe u uw woning moet achterlaten. U moet de woning in ieder geval netjes en schoon opleveren. Dit betekent in ieder geval: 

 • Laat geen vuil en afval achter.  
 • Leeg de vuilcontainers. 
 • Laat de tuin of balkon leeg en netjes achter. 
 • Alles wat oorspronkelijk bij de woning hoort, moet bij de woning zijn. 
 • Zorg dat alle sleutels en pasjes aanwezig zijn.

  

Een handige checklist wat wij van u verwachten vindt u in de checklist opleveren woning.   

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Welke veranderingen mag ik in de woning laten zitten?

Tijdens de voorinspectie hoort u welke veranderingen u in uw woning mag laten zitten en welke u moet verwijderen. Wilt u hier al eerder informatie over ontvangen, neem dan contact op met een van onze opzichters via 0228 587 579. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat moet ik verwachten bij de voorinspectie?

Tijdens de voorinspectie loopt de opzichter met u een rondje door de woning. Uw woning hoeft dan nog niet leeg te zijn. De opzichter vertelt u hoe u de woning moet opleveren. Heeft u veranderingen aangebracht in uw woning? Dan hoort u welke u mag laten zitten en welke u moet verwijderen. Ook vertelt de opzichter welke zaken u ter overname aan de nieuwe huurder mag aanbieden. Aan het einde van de voorinspectie ontvangt u een rapport. In dit rapport staan de afspraken die wij met u hebben gemaakt. Ook staat er in het rapport wat de kosten zijn als u dingen niet doet. U ondertekent dit rapport voor akkoord. U ontvangt een kopie van het rapport per e-mail.

 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ontvang ik een bevestiging van de huuropzegging?

Als wij de huuropzegging ontvangen en alle gegevens zijn goed ingevuld, dan nemen wij binnen 3 werkdagen telefonisch contact met u op. Wij maken dan een afspraak met u voor de voor- en eindinspectie. Hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe zeg ik de huur op van een overleden familielid/vriend/kennis?

U kunt elke dag van de maand de huur van de woning opzeggen. De opzegtermijn is minimaal een maand. U kunt de huur telefonisch of via het formulier opzeggen. De laatste huurdag moet een werkdag zijn. Wij nemen de huuropzegging in behandeling als wij een rouwkaart of een overlijdensakte ontvangen. Ook is het belangrijk dat wij uw adres ontvangen en indien het IBAN wijzigt, het nieuwe IBAN.   

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik heb een woning geaccepteerd. Wanneer teken ik de huurovereenkomst?

Nadat u een brief heeft ontvangen dat u de woning kunt gaan huren, krijgt u van ons een uitnodiging voor de persoonlijke woningoplevering. Tijdens de persoonlijke woningoplevering loopt u met de opzichter een rondje door de woning. Na de persoonlijke woningoplevering tekent u de huurovereenkomst. De huurovereenkomst tekent u op ons kantoor in Wervershoof. Op dat moment betaalt u de eerste verhuurnota. De eerste verhuurnota is de betaling van de huur van de lopende maand. Tekent u de huurovereenkomst vanaf de 15e van de maand? Dan betaalt u het deel van die maand en de huur van de volgende maand. Ten slotte ontvangt u de sleutels voor de woning. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik heb een afspraak voor een persoonlijke woningoplevering. Wat is dat?

Wij maken een afspraak voor de persoonlijke woningoplevering. Tijdens de persoonlijke woningoplevering loopt u met de opzichter een rondje door de woning. Hij kijkt of er in de woning nog reparaties gedaan moeten worden en legt uit hoe de installaties werken. U kunt vragen stellen. Na het tekenen van de huurovereenkomst ontvangt u een rapport van persoonlijke woningoplevering. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat moet ik regelen nadat ik het huurcontract heb ondertekend?

Bij een verhuizing komt er veel op u af. U moet er in ieder geval aan denken het volgende te regelen: 

 • U aanmelden op uw nieuwe adres bij de gemeente van uw (nieuwe) woonplaats. Als u huurtoeslag ontvangt, doe dit binnen 5 werkdagen.  
 • Het aanmelden bij een water- en energieleverancier. U kunt ook vragen of u uw huidige contract kan meenemen naar uw nieuwe adres.   
 •  Zonnepanelen: meld bij uw energieleverancier of uw woning zonnepanelen heeft en hoeveel. De energieleverancier zal namelijk het voorschot maandbedrag dat u moet betalen hierop aanpassen.  
 • Uw nieuwe adres doorgeven aan instanties/werkgever/familie en vrienden. Hiervoor kunt u de betalende verhuisservice van PostNL gebruiken. Let op niet alle (post)bedrijven worden geïnformeerd door PostNL. Geef dan het nieuwe adres rechtstreeks door.  
 • Uw inboedelverzekering af- of oversluiten.  
 • Uw aansluiting voor televisie, internet en telefonie oversluiten bij uw huidige aanbieder. Of een nieuw contract afsluiten.  
 • Huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.
 • U opnieuw inschrijven bij Woonmatch West-Friesland. Dit is gratis.   

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Inschrijven op het nieuwe adres. Wanneer moet dat?

U en uw huisgenoten of gezinsleden moeten zich binnen vijf dagen inschrijven bij de gemeente (Basisregistratie Personen BPR) op uw nieuwe adres. Dat is nodig voor bijvoorbeeld de huurtoeslag. U kunt u vaak via de website van de gemeente en DigID inschrijven.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Waarom moet ik een inboedelverzekering afsluiten?

Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar wel verstandig. Als er spullen in de woning beschadigen door bijvoorbeeld een lekkage, storm of brand, dan schakelt u uw verzekering in en bepaalt deze of u een bedrag krijgt uitgekeerd. Dit geldt ook als er wordt ingebroken in de woning. Heeft u geen inboedelverzekering, maar wel schade? Dan moet u de schade aan uw inboedel zelf betalen.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik ben uitgeschreven bij Woonmatch. Moet ik mij opnieuw inschrijven?

 Nadat u een woning accepteert, dan vervalt uw inschrijving bij Woonmatch West-Friesland. U kunt zich opnieuw inschrijven bij Woonmatch, nu als doorstromer.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik heb een aantal sleutels ontvangen, maar ik wil er graag nog een paar bij bestellen. Hoe moet dat?

Heeft u meer sleutels voor de woning nodig dan dat u ontvangen heeft? U kunt zelf extra sleutels laten maken bij de slotenmaker. Soms heeft u een sleutel met een certificaat. Zo’n sleutel kunt u niet zelf laten bijmaken. Een sleutel met een certificaat kunt u bij ons bestellen. Daaraan zijn kosten verbonden. Neem contact met ons op via 0228 587 587. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik wil graag zelf wat wijzigingen in de woning aanbrengen, mag dat?

Wij begrijpen dat u van uw nieuwe woning uw thuis wil maken. Daarom mag u in veel gevallen zelf klussen. Wel geldt een aantal regels. En soms is het nodig dat u vooraf toestemming bij ons aanvraagt. Voor meer informatie, neem contact met ons op via 0228 587 587 of kijk op onze webpagina over zelf klussen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik heb een woning geaccepteerd, maar wil deze toch niet huren. Kan dat?

Op het moment dat de woning definitief aan u is toegewezen kunt u deze niet meer kosteloos annuleren. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. De huur van deze maand moet u betalen.   

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kan ik huurdersraad De Driehoek bereiken?

U kunt de Huurdersraad bereiken door een e-mail te sturen naar huurdersraad@wst-hetgrootslag.nl

Meer informatie over de Huurdersraad vindt u op de homepagina onder het kopje Huurdersraad.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kan ik de huur van mijn woning opzeggen?

U kunt uw huur eenvoudig opzeggen via het Formulier Huuropzegging. U kunt ook bellen naar 0228 587 587. Nadat u uw huur heeft opgezegd, neemt de verhuurconsulent contact met u op voor het inplannen van een voorinspectie en een eindinspectie van uw woning. Daarna ontvangt u een bevestiging van de huuropzegging en de gemaakte afspraken van beide inspecties.  

Meer informatie vindt u op www.wst-hetgrootslag.nl/huurzaken/huur-opzeggen

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat gebeurt er nadat ik mijn huur heb opgezegd?

Na ontvangst van de huuropzegging maken wij twee afspraken met u. Één voor de voorinspectie op korte termijn en één voor de eindinspectie op de laatste huurdag. Tijdens de voorinspectie loopt onze opzichter met u een rondje door de woning. Het is dan nog niet nodig dat de woning leeg is. U hoort hoe u de woning moet opleveren en welke veranderingen die u heeft aangebracht mogen blijven zitten. Dan weet u ook welke zaken u ter overname aan de nieuwe huurder mag aanbieden. Aan het einde van de voorinspectie, ontvangt u een voorinspectierapport. U ondertekent dit rapport voor akkoord. De eindinspectie vindt plaats op de laatste dag van de huurovereenkomst. U heeft tot de laatste huurdag de gelegenheid om eventuele herstelwerkzaamheden uit te (laten) voeren.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Waar en wanneer kan ik mijn sleutels inleveren?

U kunt uw sleutels inleveren bij de opzichter tijdens de eindinspectie van uw woning.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Heb ik recht op de woning als de hoofdhuurder gaat verhuizen?

Alleen als u van rechtswege medehuurder bent van de woning. Deze persoon heeft dezelfde rechten en plichten voor wat betreft de huurovereenkomst. Bij inwoning kunt u geen aanspraak maken op de huurovereenkomst of op de woning. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kunnen kinderen medehuurderschap aanvragen?

Kinderen kunnen in principe geen aanspraak maken op het medehuurderschap. Echter, onder bepaalde voorwaarden kunnen volwassen kinderen hiervoor in aanmerking komen. In dat geval kunt u schriftelijk een verzoek voor medehuurderschap bij ons indienen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan ik bij betalingsproblemen ook zelf hulp inschakelen bij mijn gemeente?

Ja, u kunt zelf contact opnemen met uw gemeente. Meer info vindt u op www.wst-hetgrootslag.nl/huur-betalen/huur-betalen

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Mag ik een airco plaatsen in mijn woning?

Ja, maar alleen wanneer u kiest voor een mobiele airco, waarbij u de afvoerslang via het open raam naar buiten leidt. Voor dit type airco hoeft u geen toestemming te vragen. 

Het is niet toegestaan om een vaste airco met een binnen- en buitenunit te installeren, waarvoor een doorvoer door de muur of het dak nodig is. Meer info vindt u in de brochure ‘Airco en andere opties’ op www.wst-hetgrootslag.nl/woning-onderhoud/ventileren-en-koelen  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik heb een warmtepomp. Heeft deze een koelfunctie?

Veruit de meeste warmtepompen die wij toepassen hebben géén koelfunctie. Hiervoor kozen wij omdat wij een duurzaam beleid voeren met de nadruk op het besparen van energie en de kosten daarvan. Juist het koelen van een woning kost in de zomer veel energie (stroom). Wat u wel kunt doen om uw huis koel te houden in de zomer leest u op

www.wst-hetgrootslag.nl/woning-onderhoud/ventileren-en-koelen

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik heb huurachterstand. Kan ik een betalingsregeling treffen?

Ja, dat kan in de meeste gevallen. Neemt u zo spoedig mogelijk contact op met onze afdeling Leefbaarheid om incassokosten te voorkomen. Meer informatie vindt u op www.wst-hetgrootslag.nl/huur-betalen/huur-betalen/

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kunnen omwonenden overlast krijgen van auto's die langs de weg geparkeerd staan?

Nee, er worden ruim voldoende parkeerplaatsen aangelegd. Ook wordt er een moeilijk doordringbare haag geplaatst tussen de weg en de huizen, waardoor het parkeren langs de weg wordt ontmoedigd. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat gebeurt er wanneer huurders overlast geven?

Hiervoor gelden de algemene huurvoorwaarden, waaraan iedere huurder zich moet houden. Wanneer een huurder zich niet aan deze voorwaarden houdt en overlast veroorzaakt, onderneemt Het Grootslag actie.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe wordt de overlast van rioolgemaal (stank en geluid) verminderd?

Om het gemaal heen worden de parkeerplaatsen aangelegd zodat de woningen verder van het gemaal af staan.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wordt er gebruik gemaakt van de regeling aandachtsgroepen?

Nee, er wordt geen gebruikgemaakt van de regeling aandachtsgroepen. De woningen zijn als sociale huurwoningen gepland. Omdat de huidige woningnood zo hoog is, gaan we deze tijdelijke woonunits plaatsen om de wachttijd in te korten.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe lang blijven de woningen staan?

Het uitgangspunt is 10 jaar. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan de periode van 10 jaar verlengd worden?

De vergunningsaanvraag is voor 10 jaar.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen het plan?

Als de omgevingsvergunning verleend is.   

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Op welke wijze kan ik mijn huur betalen?

Bij voorkeur ontvangen wij de huur via de automatische incasso. U tekent hiervoor een machtiging. U kunt ook via de bank betalen of via een huurnota. Kijk voor meer informatie op www.wst-hetgrootslag.nl/huur-betalen/huur-betalen/

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat is woningruil?

Bij woningruil spreken twee, maar soms ook drie, huurders met elkaar af om te ruilen van woning. Er zijn verschillende redenen om te ruilen van woning. De ene huurder wil misschien een grotere woning en de ander juist een kleinere. Of iemand wil in een andere plaats wonen, maar staat nog niet lang genoeg ingeschreven om in aanmerking te komen voor een woning.   

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe vraag ik woningruil aan?

Het aanvragen van woningruil kan heel gemakkelijk via ruilmijnwoning.nl. Daar ziet u meteen welke woningen beschikbaar zijn voor woningruil. Via onze website is het ook mogelijk om woningruil aan te vragen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat zijn de voorwaarden van woningruil?

 • U gaat echt in de andere woning wonen
 • Degene met wie u wil ruilen, is de hoofdbewoner van de ruilwoning
 • Er is geen huurachterstand
 • Degene met wie u wil ruilen mag de afgelopen twee jaar geen overlast hebben veroorzaakt bij zijn oude woning. Dit moet aangetoond worden met een verhuurdersverklaring
 • De woning die u achterlaat is in goede technische en nette staat. Gebreken herstelt u zelf.
 • Alle verhuurders geven schriftelijk toestemming voor de ruil
 • Ruilen kan pas nadat een huurder minimaal één jaar in huidige woning heeft gewoond
 • Is er geruild? Dan kan de huur pas na één jaar opgezegd worden

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Welke gegevens moet ik aanleveren bij woningruil?

 • Positieve verhuurdersverklaring: Deze kunt u opvragen bij uw verhuurder. De verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Huurt degene met wie u van woning wil ruilen een woning bij Het Grootslag? Dan is een verhuurdersverklaring niet nodig.  
 • Inkomensverklaring Belastingdienst of een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting van het huidige of verleden jaar van u en eventueel uw partner. Op het document moet het verzamelinkomen van dat jaar staan. De inkomens van kinderen die ouder zijn dan 18 jaar zijn niet nodig.
 • Uittreksel Basisregistratie Personen van u, uw partner en kinderen. Deze kunt u opvragen bij de gemeente waar u woont.
 • Staat u onder bewind? Dan is akkoord van uw bewindvoerder nodig. U moet de verklaring van uw bewindvoerder en de beschikking van de rechtbank uploaden. De verklaring mag niet ouder zijn dan 1 maand.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wanneer wijzen wij uw aanvraag voor woningruil af?

De woning moet passend zijn voor de huurder waar u mee wilt ruilen. Wij kijken naar de huishoudsamenstelling en het inkomen van de andere huurder. Ook kijken we naar de huurprijs. Verder moet de ruilkandidaat een positieve verhuurdersverklaring  aan ons overhandigen.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat gebeurt er met de huurprijs bij woningruil?

Op het moment dat u ruilt van woning zien wij dit als een nieuwe verhuring. Dit kan betekenen dat wij de huurprijs verhogen.   

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe lang duurt de behandeling van de aanvraag woningruil?

Wij proberen binnen zes weken uw aanvraag tot woningruil af te ronden. Wij zijn hierbij ook afhankelijk hoe snel en juist de benodigde documenten bij ons zijn aangeleverd. Ook moeten eventuele andere corporaties op tijd reageren.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wanneer teken ik de huurovereenkomst bij woningruil?

De huurovereenkomst gaat altijd in op de eerste van de maand. Direct na de eindinspectie tekent u op kantoor de nieuwe huurovereenkomst. U kunt samen met de ruilkandidaat afstemmen wanneer de daadwerkelijke sleuteloverdracht is.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Vindt er bij woningruil ook een controle van de woning plaats?

Het Grootslag ziet woningruil als een normale verhuring. Dit betekent dat wij altijd een voor- en eindinspectie inplannen. Hier zijn zowel u als de nieuwe huurder bij aanwezig. U moet de woning netjes opleveren.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Moet de ruilkandidaat bij de voor- en eindinspectie aanwezig zijn?

Ja, de ruilkandidaat moet aanwezig zijn bij de voor- en eindinspectie. Samen met een opzichter inspecteert u de woning en bekijkt u of er nog dingen zijn die gemaakt moeten worden. Na de eindinspectie is meteen de persoonlijke woningoplevering. Ook ontvangen wij dan het overnameformulier als daar afspraken over gemaakt zijn. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Waar vind ik iemand om mijn woning mee te ruilen?

Via de website ruilmijnwoning.nl kunt u ruilkandidaten vinden.   

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Houd ik mijn inschrijfduur bij woningruil?

 Ja u houdt uw opgebouwde inschrijfduur bij Woonmatch West-Friesland als u van woning ruilt.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik ben een aantal sleutels kwijt. Wat moet ik doen?

U kunt sleutels zelf laten bij maken. Als het sleutels zijn met een certificaat, dan moeten wij de sleutels bestellen. De kosten hiervan brengen wij bij u in rekening.   

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan ik de laatste huurdag wijzigen?

Bij het opzeggen van de woning heeft u aangegeven wanneer u uit te woning vertrekt. Dit noemen wij de laatste huurdag. Deze dag kan u alleen wijzigen als er nog geen nieuwe huurder gevonden is. Als dat wel het geval is, dan kunt u de laatste huurdag niet meer wijzigen. Als u denkt dat u meer tijd nodig heeft, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 0228 587 575.   

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik heb nog zaken in de woning. Kan ik die laten overnemen?

Tijdens de voorinspectie vertelt de opzichter welke zaken u eventueel ter overname kan aanbieden. Denk hierbij aan een vloer, gordijnen, maar misschien ook wel een combimagnetron. Als de nieuwe huurder bekend is, ontvangt u de contactgegevens van deze persoon. U kunt dan zelf contact opnemen met de nieuwe huurder en afspraken maken over de zaken die u heeft. U kunt er zelf voor kiezen of u hiervoor geld vraagt of niet. De nieuwe huurder heeft de keuze om de zaken wel of niet over te nemen. Op het moment dat de nieuwe huurder de zaken overneemt, moet dit op het overnameformulier staan. Het formulier moet zowel u, als de nieuwe huurder ondertekenen. Dit formulier levert u in met de sleutels tijdens de eindinspectie.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe lang duurt het voordat er een nieuwe huurder bekend is?

Na de voorinspectie adverteren wij de woning zo snel mogelijk op de website van Woonmatch. Wij proberen voor de eindinspectie een nieuwe huurder te vinden. Als dit niet lukt, dan nemen wij contact met u op.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik woon in een wooncomplex en betaal servicekosten. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

U betaalt elke maand een voorschot voor de servicekosten. De werkelijk gemaakte kosten worden na een kalenderjaar in kaart gebracht en afgerekend. Dat betekent dat u teveel betaalde kosten terug krijgt en eventueel te weinig betaalde kosten moet bijbetalen. De servicekosten worden jaarlijks vóór 1 juli over het jaar ervoor afgerekend. Op uw nieuwe adres krijgt u de afrekening van de servicekosten van uw vorige woning. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wanneer krijg ik de eindafrekening?

Nadat u de woning heeft opgeleverd, ontvangt u een eindafrekening. Op de eindafrekening staat of u na einde huur nog iets moet betalen, of dat u geld van ons krijgt (zoals te veel betaalde huur). Wij doen ons best om deze binnen vier weken naar u toe te sturen, soms duurt het wat langer. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

De vertrekkende huurder biedt mij zaken aan ter overname. Hoe werkt dat?

Wij hebben (na uw toestemming) uw contactgegevens aan de vertrekkende huurder doorgegeven. Samen maakt u afspraken over het overnemen van zaken. U bepaalt zelf of u voor deze zaken betaalt of niet. U bent niet verplicht om zaken over te nemen. Ook kan het zijn dat de vertrekkende huurder zelf aangebrachte zaken in de woning aanbiedt. Wees ervan bewust dat in bepaalde gevallen deze zelf aangebrachte zaken alsnog uit de woning gehaald moeten worden als u vertrekt. Dit kan gebeuren als de huurder na u deze niet wil overnemen. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Heb ik recht op huurtoeslag?

De Belastingdienst bepaalt of u huurtoeslag krijgt en hoeveel huurtoeslag u krijgt. Op de website van de Belastingdienst kunt u kijken of u recht heeft op huurtoeslag. U kunt het dan ook direct aanvragen. De huurtoeslag gaat in op de eerste dag van de maand. Zorg wel dat u binnen 5 werkdagen staat ingeschreven op uw nieuwe adres.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wanneer ontvang ik mijn naamplaatje?

  Wij bestellen na het tekenen huurcontract een naamplaatje voor uw woning. Binnen vier weken plaatsen wij het nieuwe naamplaatje. U hoeft hiervoor niet thuis te zijn.   

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik heb gehoord dat ik niet meer op gas kan koken. Klopt dat?

Omdat we het gasverbruik willen verminderen, komt er in uw nieuwe woning een perilexaansluiting (2 fase) voor het koken op inductie. Gebruikt u ook een oven, dan is het misschien nodig om de meterkast aan te passen. Deze aanpassing moet u zelf regelen en betalen.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik heb nog opbouwstopcontacten in mijn woning. Kan daar wat aan gedaan worden?

Als er opbouwstopcontacten in de woning zijn, mag u na het ondertekenen van de huurovereenkomst een afspraak maken om deze in te laten frezen. Dit geldt niet voor halfopbouw. Houd rekening met een wachttijd, dit wordt met u vooraf besproken tijdens de persoonlijke woningoplevering. Vooraf verwijdert u het behang zelf.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik wil mijn huur opzeggen. Wat is de opzegtermijn?

U kunt de huur op iedere werkdag van de week opzeggen. De opzegtermijn is minimaal een maand. Als u bijvoorbeeld op 12 maart de huur bij ons opzegt, dan is uw laatste huurdag 12 april. Is dat toevallig een zondag? Dan wordt het 13 april. De laatste huurdag mag niet in een weekend of op een feestdag vallen. Hoe eerder u opzegt, hoe groter de kans dat wij op tijd een nieuwe huurder kunnen vinden die eventueel zaken van u kan overnemen. U mag de huur alleen niet langer dan 3 maanden van tevoren opzeggen.   

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe geef ik de meterstanden van water en energie door?

 Bij de eindinspectie schrijven wij de meterstanden op het inspectierapport op. U kunt deze meterstanden doorgeven aan uw water- en energieleverancier. Vraag na hoe u dit kan doen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat moet ik allemaal regelen nu in mijn huur heb opgezegd?

 Bij een verhuizing komt er veel op u af. U moet er in ieder geval aan denken de volgende zaken te regelen: 

 • U aanmelden op uw nieuwe adres bij de gemeente van uw (nieuwe) woonplaats. Let op: doet u dit binnen 5 dagen na ingang huur.  
 • Het doorgeven van uw meterstanden aan de water- en energieleverancier. Kiezen van een energieleverancier: u kunt bij uw huidige energieleverancier blijven of kiezen voor een nieuwe leverancier. 
 • Uw nieuwe adres doorgeven aan instanties/werkgever/familie en vrienden. Hiervoor kunt u de betalende verhuisservice van PostNL gebruiken. Let op niet alle (post)bedrijven worden geïnformeerd door PostNL. Geef dan het nieuwe adres rechtstreeks door.  
 • Uw inboedelverzekering af- of oversluiten.  
 • Uw aansluiting voor televisie, internet en telefonie afsluiten bij uw leverancier. 
 • Uw huurtoeslag wijzigen of stopzetten bij de Belastingdienst. Voor het nieuwe adres krijgt u vanaf de 1e van de volgende maand huurtoeslag. Let wel op dat u zich inschrijft op het nieuwe adres binnen 5 werkdagen.    

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik wil graag een sleutel laten bijmaken. Kan dat?

  Gewone huissleutels kunt u bij laten maken bij de slotenmaker. De kosten zijn voor uw rekening.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat zijn de kosten voor het maken van een certificaatsleutel?

Een certificaatsleutel kost € 35,- per stuk. U moet rekening houden met een levertijd van 3 weken. De sleutel kunt u op ons kantoor ophalen. U kunt dan meteen pinnen om de sleutel te betalen. Wij vragen u om een geldig legitimatiebewijs en uw handtekening om de ontvangst van de sleutel te bevestigen. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik wil graag een extra sleutel van de algemene toegangsdeur. Kan ik die bestellen?

De sleutels van de algemene toegangsdeuren zijn geen gewone sleutels. Dit zijn sleutels met een certificaat. Certificaatsleutels zijn unieke sleutels die u zelf niet bij kunt laten maken. Deze kunt u bij ons bestellen via 0228 587 587. De kosten zijn hiervan voor uw rekening. Wij hebben het certificaatnummer dat op de sleutel staat nodig voor de bestelling. Zorg daarom dat u de sleutel bij de hand heeft. De kosten voor het laten maken van een certificaatsleutel komen voor uw rekening.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik heb een certificaatsleutel gekocht en heb mijn huur opgezegd. Krijg ik nu aanschafkosten terug?

  Op moment dat u de huur opzegt, dan levert u de sleutel bij ons in. Zoals met u overeengekomen, ontvangt u geen vergoeding voor de aanschafkosten van deze extra sleutel.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan ik een vergoeding krijgen om mijn terras, pad of tuin op te hogen?

Ja, dat kan. Wanneer u zelf zand of tuinaarde bestelt, kunt u een bedrag van maximaal € 70,- ontvangen. Voorwaarde is dat u in de afgelopen vijf jaar hiervoor geen vergoeding heeft ontvangen. Wanneer u de factuur bij ons inlevert, dan zorgen wij dat het bedrag op uw rekening komt.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan ik op een lijst geplaatst worden voor nieuwbouwwoningen, die voor verhuur beschikbaar komen?

Nee, dat is niet mogelijk. Nieuwbouwwoningen die voor de verhuur beschikbaar komen worden geadverteerd op www.woonmatchwestfriesland.nl 

Woningzoekenden die ingeschreven staan op Woonmatch West-Friesland kunnen dan reageren op deze woningen. Meer informatie vindt u op genoemde website.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat zijn de regels voor het gebruik van de tuin?

U mag zelf uw tuin indelen. Houd wel rekening met de volgende regels: 

 • De tuin is bedoeld om te gebruiken als sier-moestuin. 
 • De tuin is geen stalling voor bijvoorbeeld uw auto, motor, caravan of aanhanger. 
 • De tuin is niet   voor het opslaan van bouwmaterialen, huisraad, afval en andere goederen. 
 • De tuin is geen uitlaatplaats voor huisdieren.  
 • U mag geen hinder veroorzaken voor uw buren.     

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik wil mijn tuin laten bestraten, regelen jullie dit?

 Nee, de tuin en de inrichting hiervan is voor uw rekening. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik ga een nieuwbouw woning huren. Is de tuin dan al aangelegd?

 Nee, de inrichting van de tuin is voor u. Wel zorgen we voor een looppad van de openbare weg naar uw voordeur. Ook is de erfafscheiding aangegeven door middel van paaltjes. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Mag ik mijn tuin bestraten?

 U mag uw tuin bestraten. Wel raden we aan om minimaal 1/3 van de tuin vrij te houden van tegels zodat het water goed wegstroomt.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

De tegels van mijn tuin zijn verzakt, kunnen jullie deze ophogen?

     Nee, we hogen geen tegels op. Wel kunt u een keer in de 5 jaar in aanmerking komen voor een zandvergoeding. Klik voor meer informatie hier.      

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat doen jullie als ik mijn tuin slecht onderhoud?

Wij spreken u aan als u uw tuin slecht onderhoud en vragen de tuin op te ruimen en/of onkruidvrij te maken. Doet u dat niet? Dan kunnen we ervoor kiezen om een juridische procedure te starten.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat zijn de voorwaarden voor het planten van een boom?

 U mag bomen niet binnen 2 meter van de erfafscheiding plaatsen. Voor hagen of struiken is deze grens 50 cm. Lees meer over de voorwaarden in onze brochure.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe hoog mag een boom worden?

  Het is niet toegestaan om bomen hoger te laten worden dan 5 meter in de achtertuin en 3 meter in de voortuin.   

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik wil een boom in mijn tuin kappen. Mag dat?

Vraag eerst  uw gemeente naar de voorwaarden voor het kappen van bomen. De gemeente kan aangeven of de boom gekapt mag worden. Daarnaast kunnen zij u vertellen of u een kapvergunning moet aanvragen. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik heb een boom gepland en die is nu te hoog geworden. Kunnen jullie die voor mij kappen?

 Nee, dat is niet mogelijk. U moet hier zelf iemand voor inschakelen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik heb de huur opgezegd. Hoe moet ik de tuin achterlaten?

De tuin moet netjes zijn. U moet onkruid verwijderen, het gras maaien en de beplanting snoeien. Bomen hoger dan 5 meter of die te dicht bij de erfgrens of de woning staan, moet u verwijderen.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Mijn buren onderhouden hun tuin niet. Hier heb ik last van. Waar kan ik dat melden?

 Bespreek dit eerst zelf met uw buren. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling. Op deze pagina leest u meer over Buurtbemiddeling.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe moet ik mijn tuin onderhouden?

U mag uw tuin inrichten zoals u dat wilt. Zorg er wel voor dat uw tuin er verzorgd uitziet:

 • Maai regelmatig het gras.
 • Verwijder onkruid in de tuin en tegels van oprit, toegangspad en terras (gebruik worteldoek onder siergrind om onkruid te voorkomen). 
 • Vervang gebroken tegels. 
 • Snoei heggen, struiken en bomen. Dit geldt ook als u deze niet zelf geplant heeft. 
 • Verwijder of vervang dode beplanting.
 • Vervang kapotte planken of delen van de schutting. 
 • Voorkom de groei van klimop of andere woekerende planten tegen gevels (dit beschadigt de voegen). 
 • Houd de gevel vrij van beplanting, zodat wij in het geval van onderhoud hier goed bij kunnen. 
 • Plant geen bamboe of andere snel groeiende of woekerende plant. Dit kan alleen in een kuip of pot.      

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe weet ik waar de erfgrens tussen mijn tuin en die van mijn buren loopt?

De erfgrens loopt waar de erfafscheiding staat bij het begin van de huur. Meestal is dat precies tussen uw woning en die van de buren. Twijfelt u hierover? Neem dan contact met ons op via 0228 587 587. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Het tuinonderhoud van de gemeenschappelijke tuin is slecht. Doen jullie hier iets aan?

  Neem hiervoor contact met ons op via 0228 587 587. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik wil een schuur of tuinhuisje plaatsen? Mag dat?

 Als u een schuur of tuinhuisje wil plaatsen moet u hiervoor toestemming vragen via dit formulier.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Waarom adviseren jullie de tuin niet teveel te bestraten?

Planten nemen snel regenwater op en zorgen voor verkoeling.  Voor een goede waterafvoer in de tuinen adviseren we de tegels in de tuin tot maximaal 1/3 van de oppervlakte te beperken. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat is het plan voor de woonunits in Andijk?

Woningstichting Het Grootslag is van plan om 28 woonunits aan de Kleingouw te Andijk te plaatsen. Dit zijn tijdelijke (huur)woningen die voor een periode van 10 jaar blijven staan. De realisatie van dit plan draagt bij aan het verminderen van de woningnood.   

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Waarom adviseren jullie om geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken om van mijn onkruid of ongedierte af te komen?

Chemische bestrijdingsmiddelen bevatten giftige stoffen. Gif is vaak niet nodig tegen onkruid, ongedierte en groene aanslag. Wanneer u regelmatig het onkruid verwijdert, uw terras veegt en kokend water tussen de voegen giet, onderhoudt u uw tuin  op een manier die goed is voor het milieu. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik ben een nieuwe huurder en de woningen in mijn straat hebben al zonnepanelen. Kan ik ook nog meedoen?

In veel gevallen kan dat. Als uw woning nog geen zonnepanelen heeft, dan kunt u hier alsnog een aanvraag voor doen. Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Waarom is de Kleiakker of ijsbaan niet gekozen als locatie voor deze woonunits?

  Deze locaties zijn bekeken, maar zijn niet op korte termijn beschikbaar.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wie komen er wonen in de woonunits?

  Het gaat om kleine woonunits. Deze zijn met name geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Bevinden de woonunits zich in een 'spuitzone'?

Er zijn op dit moment geen wettelijke regels voor spuitzones. Door Het Grootslag is een onderbouwing opgesteld en er is advies ingewonnen bij de Omgevingsdienst. De huidige locatie heeft de bestemming ‘wonen’. Het Grootslag plaatst als mitigrerende maatregelen een haag tussen de woonunits en het agrarisch gebied. De gemeente vindt de situatie acceptabel.   

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Komen er asielzoekers of vluchtelingen in de woonunits wonen?

De woningen zijn bedoeld voor alle woningzoekenden van Het Grootslag zoals starters, urgente en reguliere woningzoekenden en statushouders (vergunninghouders). Het toewijzen gaat op de dezelfde manier waarop alle sociale huurwoningen worden toegewezen. Er komen geen asielzoekers of vluchtelingen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wie is er verantwoordelijk voor het beheer van het terrein rondom de woonunits?

 Het Grootslag draagt zorg voor het groen- en het beheer van de woning. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe gaat de toewijzing van de woonunits? Hoe schrijf ik me in?

De toewijzing gaat via de website voor woningzoekenden in West-Friesland: Woonmatch. Belangstellenden kunnen zich daar inschrijven.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Mijn rookmelder piept, kan ik hiervoor bij jullie terecht?

 Geeft de rookmelder korte of enkele piepjes? Dan kunnen dit de oorzaken zijn:

 • Een (bijna) lege batterij (1 of 2 piepjes per minuut of 40 seconden) - vervang zo snel mogelijk de batterij
 • De rookmelder is vuil - maak deze schoon
 • Helpen de bovenstaande adviezen niet? Dan is de rookmelder waarschijnlijk stuk - neem dan contact met ons op 


Let op! In 2019 heeft het Grootslag alle rookmelders vervangen die 10 jaar of ouder waren. Hiervoor in plaats zijn rookmelders geplaatst waarvan de batterij 10 jaar mee kan. De batterij van deze rookmelders kan niet worden vervangen. Wanneer uw rookmelder toch piept, dan valt dit onder garantie. Een voorwaarde is dat u de rookmelder goed onderhoudt door deze om de 3 maanden te reinigen:

 • Maak de rookmelder aan de buitenkant schoon met een droge doek
 • Is de rookmelder erg vuil, gebruik dan een vochtige doek zonder schoonmaakmiddel
 • Zuig de rookmelder voorzichtig schoon door een borstel aan de de stofzuigerslang te bevestigen

 Een vervuilde rookmelder valt niet onder garantie, in dat geval kunt u voor de reparatie een rekening van ons ontvangen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wanneer kan Het Grootslag u niet helpen met uw klacht?

Wij kunnen uw klacht niet in behandeling nemen als: 

· u uw klacht anoniem indient 

· u uw klacht heeft voorgelegd aan de rechter, Huurcommissie of Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Het lukt niet om een foto toe te voegen aan het klachtenformulier. Is dat erg?

Een foto helpt ons om sneller tot een oplossing te komen. Lukt het niet om een foto toe te voegen, beschrijf dan zo uitgebreid mogelijk de situatie.      

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Waarom is deze locatie gekozen voor de woonunits?

De grond is al bestemd voor woningbouw. Er is voldoende ruimte voor 28 woonunits inclusief bergingen, voldoende parkeerplaatsen en een goede ontsluiting naar de Kleingouw.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik ben ontevreden over Het Grootslag en ik wil een klacht indienen. Hoe moet dat?

Wij vinden het belangrijk dat u prettig woont. Toch kan er soms wat misgaan. Het beste wat u kunt doen is telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 0228 587 587. Dan denken wij met u mee voor het vinden van een oplossing. Wilt u direct een klacht indienen? Dat kan ook. Gebruik hiervoor het formulier klacht dienstverlening

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe zien de woonunits eruit?

Het gaat om regionaal geproduceerde en duurzame circulaire woonunits die bijna energieneutraal zijn. De woningen zijn bijna volledig gemaakt van gerecycled materiaal. De woningen zijn gebouwd door Clean2Anywhere uit Hoorn door mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Komen er bergingen bij de woonunits?

 Tussen de woningen komen bergingen, waar bijvoorbeeld fietsen gestald kunnen worden.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Komen er voldoende parkeerplaatsen bij de woonunits

Ja, er is voldoende ruimte voor parkeerplaatsen voor auto’s van de bewoners. Er worden in totaal 20 parkeerplaatsen voor auto’s aangelegd; dit aantal ligt ruim boven de voorgeschreven parkeernorm.   

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Welke reparaties moet ik als huurder zelf uitvoeren?

In de wet is geregeld dat de huurder kleine reparaties zelf moet uitvoeren. U kunt er voor kiezen om een onderhoudsabonnement af te sluiten. Het deel van de reparaties waar u normaal gesproken zelf voor hoort te zorgen, regelen wij dan voor u. In het Onderhouds ABC staat wie voor welke reparatie in de woning zorg. U of Het Grootslag. Meer informatie vindt u op www.wst-hetgrootslag.nl/woning-onderhoud/reparatieverzoek-indienen

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kan ik mij aan- of afmelden voor het ontstoppingsfonds?

Naast het onderhoudsabonnement kunt u lid worden van het ontstoppingsfonds. De kosten zijn € 1,50 per maand.  Als deelnemer betaalt u geen kosten voor het ontstoppen van toilet en andere afvoerleidingen in uw woning. U kunt zich aan- of afmelden via het Formulier onderhoudsabonnement aan- of afmelden

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kan ik mij aan- of afmelden voor het glasfonds?

U kunt lid worden van ons glasfonds. Dit kost € 1,- per maand. Wanneer u lid bent van het fonds, repareren wij gratis uw glasschade als dit niet expres is veroorzaakt.

U kunt zich aan- of afmelden via het Formulier onderhoudsabonnement aan- of afmelden

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik heb overlast van mijn buren, wat kan ik hieraan doen?

Vaak hebben uw buren niet door dat zij overlast veroorzaken. Met een goed gesprek kunt u het probleem meestal oplossen. Wacht niet te lang, anders lopen de ergernissen op en is het lastiger om in gesprek te gaan. Zoek een rustig moment en maak samen afspraken.

Komen u en uw buren er samen niet uit? 

 • Inwoners van de gemeente Drechterland en Hoorn kunnen Buurtbemiddeling inschakelen om gratis te bemiddelen. Kon Buurtbemiddeling u niet verder helpen? Dan kunt u bij ons terecht.
 • Inwoners van de gemeente Medemblik kunnen bij een burenconflict kosteloos bemiddeling aanvragen bij De Bemiddelingskamer. Bel op maandag, dinsdag of donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur 06-41466450 of mail naar info@debemiddelingskamer.nl. Meer informatie vindt u op www.debemiddelingskamer.nl.

Meer informatie over de aanpak van overlast en het indienen van een overlastmelding vindt u op de pagina  'Problemen met uw buren'.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan ik het medehuurderschap beëindigen?

Als het huurcontract op meerdere namen staat en één van de huurders de woning verlaat, dan moet degene die vertrekt zijn of haar deel van de overeenkomst opzeggen. Hiervoor vult u het formulier Huuropzegging in. Denk eraan om aan te geven dat het om een eenzijdige huuropzegging gaat! Dit kunt u doen bij het vakje Toelichting in het formulier. U kunt ons ook bellen om uw medehuurderschap te beëindigen via 0228 587 587. Ook bij deze opzegging geldt één maand opzegtermijn.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik ben net verhuisd en zie dat er iets kapot is in mijn woning. Wat moet ik doen?

Tijdens de woningoplevering controleren wij of er nog zaken gerepareerd moeten worden in de woning. Toch kan het zijn dat er nog iets kapot is. Vraag dan een reparatie aan via 800 0 22 24 26 of u vul het reparatieformulier in.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!