Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle veelgestelde vragen & antwoorden. Heeft u een specifieke vraag? Maak dan gebruik van de zoekfunctie rechtsboven op onze website.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik huurdersraad De Driehoek bereiken?

U kunt de huurdersraad bereiken door een e-mail te sturen naar huurdersraad@wst-hetgrootslag.nl

Klik voor meer informatie op de homepagina op het kopje Huurdersraad.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Op welke wijze kan ik mijn huur betalen?

Bij voorkeur ontvangen wij de huur via de automatische incasso. U tekent hiervoor een machtiging. U kunt ook via de bank betalen of via een huurnota. Kijk voor meer informatie op www.wst-hetgrootslag.nl/huur-betalen/huur-betalen/

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik heb huurachterstand. Kan ik een betalingsregeling treffen?

Ja, dat kan in de meeste gevallen. Neemt u zo spoedig mogelijk contact op met onze afdeling Leefbaarheid om incassokosten te voorkomen. Meer informatie vindt u op www.wst-hetgrootslag.nl/huur-betalen/huur-betalen/

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan de persoon die bij mij inwoont ook medehuurderschap aanvragen?

Een aanvraag voor medehuurderschap kunt u indienen na 2 jaar samenwonen. Als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan kunt u medehuurderschap direct aangevragen. Het hangt van uw situatie af of wij de aanvraag voor medehuurderschap goedkeuren. Meer informatie vindt u op Medehuurderschap

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat is medehuurderschap?

Bij medehuurderschap bent u net als de hoofdhuurder mede aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit het huurcontract. U kunt (als u dat wilt) het huurcontract met ons voortzetten, wanneer de hoofdhuurder de huur opzegt, bijvoorbeeld in geval van scheiding.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kunnen kinderen medehuurderschap aanvragen?

Nee, kinderen kunnen in principe geen aanspraak maken op het medehuurderschap. Echter, onder bepaalde voorwaarden kunnen volwassen kinderen hiervoor in aanmerking komen. In dat geval kunt u schriftelijk een verzoek voor medehuurderschap bij ons indienen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan ik het medehuurderschap beëindigen?

Ja, u kunt het huurcontract eenzijdig opzeggen. U kunt daarvoor het huuropzeggingsformulier invullen. Denk eraan om aan te geven dat het om een eenzijdige huuropzegging gaat!

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe worden de servicekosten van een complex bepaald?

Jaarlijks vindt er in het voorjaar overleg plaats met bewonerscommissies over zaken op complexniveau, waaronder ook de servicekosten. Als het complex waar u woont geen bewonerscommissie heeft, vindt er vooraf geen overleg plaats. Voordat er een wijziging in de servicekosten plaatsvindt ontvangt u een brief met informatie. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Mag ik een woning weigeren als ik urgentie heb gekregen?

Nee, als u urgentie heeft gekregen, mag u geen woning weigeren. Als u een passende woning weigert, vervalt de urgentie.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Als ik urgentie krijg, krijg ik dan het geld voor de aanvraag terug?

Nee, u krijgt geen geld terug.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Als ik urgentie heb gekregen, wat moet ik dan doen?

U krijgt één woning toegewezen in uw huidige gemeente. Als u deze niet accepteert dan vervalt de urgentie.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat houdt het landelijk Convenant Vroegsignalering in?

Wanneer de huurschuld oploopt, eventueel in combinatie met andere schulden, kan een problematische situatie ontstaan. Om oplopende schulden te voorkomen is sinds 1 januari 2021 het landelijk Convenant Vroegsignalering van kracht. Hierdoor zijn woningcorporaties, zorgverzekeraars, water- en energiebedrijven verplicht betalingsachterstanden door te geven aan de gemeenten. Vervolgens neemt de gemeente contact op met de betrokkenen om samen zo snel mogelijk aan een oplossing te werken. Het doel is om beginnende schulden direct aan te pakken. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wanneer kan Het Grootslag u niet helpen met uw klacht?

Wij kunnen uw klacht niet in behandeling nemen als: 

· u uw klacht anoniem indient 

· u uw klacht heeft voorgelegd aan de rechter, Huurcommissie of Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord 

· er een deurwaarder of advocaat bij betrokken is.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik ben het niet eens met de afhandeling van mijn klacht. Wat nu?

Heeft u een klacht over onze dienstverlening en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord (zie het kopje Geschillencommissie in het uitklapmenu op https://www.wst-hetgrootslag.nl/contact/ontevreden-meld-het-ons)

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Bij wie kan ik een klacht indienen over de huurprijs?

Als eerste kunt u een bezwaarschrift aan ons sturen. Zorg dat uw bezwaarschrift uiterlijk 30 juni in ons bezit is. Komen wij er samen niet uit, dan leggen wij uw bezwaar voor aan de Huurcommissie. Meer info: www.wst-hetgrootslag.nl/huur-betalen/huuraanpassing

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kom ik in aanmerking voor een warmtepomp?

U kunt geen warmtepomp aanvragen. Wij nemen contact met u op wanneer uw woning hiervoor in aanmerking komt. Meer informatie leest u op de pagina Duurzaam Wonen 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe weet ik of jullie nieuwe woningen bouwen voor de verhuur?

Informatie over nieuwbouw is te vinden op Nieuwbouw

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wie komt in aanmerking voor het Grootslag Ondersteunings Budget (GOB)?

Het GOB is bedoeld als financieel steuntje in de rug voor onze huurders met een minimum inkomen. Er zitten echter wel voorwaarden aan verbonden, deze vindt u op grootslag-ondersteunings-budget  U kunt een verzoek indienen via het aanvraagformulier.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat is huurtoeslag en kom ik daarvoor in aanmerking?

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in huurkosten. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Om te weten of u in aanmerking komt voor huurtoeslag kunt u een proefberekening maken via www.toeslagen.nl

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Mag ik iets in of aan mijn woning veranderen?

Ja, dat mag als de verandering aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Door ons vooraf toestemming te vragen, voorkomt u nare verrassingen achteraf. Meer informatie vindt u op www.wst-hetgrootslag.nl/woning-onderhoud/zelf-klussen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kan ik een klacht indienen over de dienstverlening van het Grootslag?

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening, dan horen wij dit graag als eerste. U kunt uw klacht indienen via het formulier Klacht dienstverlening of melden via 0228 587 587. Meer informatie vindt u op www.wst-hetgrootslag.nl/contact/ontevreden-meld-het-ons

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik wil gaan samenwonen, hoe kan ik dit regelen?

In principe krijgt u van ons toestemming om samen te wonen met uw partner. Wij stellen het op prijs als u schriftelijk aan ons doorgeeft met wie u gaat samenwonen, wat de geboortedatum van deze persoon is en per wanneer u gaat samenwonen. Deze persoon moet wel ingeschreven staan in de gemeentelijke basis administratie van uw gemeente. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan samenwonen gevolgen hebben voor mijn huurtoeslag?

Ja, samenwonen kan van invloed zijn op de hoogte van het huurtoeslagbedrag dat u ontvangt. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl of bel de belastingtelefoon 0800-0543.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik woon niet in West-Friesland, kan ik dan urgentie aanvragen?

Nee, u kunt alleen urgentie aanvragen wanneer u in West-Friesland woont. Meer informatie vindt u op www.woonmatchwestfriesland.nl

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan ik de door mij gehuurde woning kopen?

Als u uw woning graag wilt kopen, kunt u contact met ons opnemen via info@wst-hetgrootslag.nl. Uw verzoek wordt dan besproken in ons managementteam. Daarna ontvangt u via de mail het besluit of u uw woning mag kopen, of dat het een huurwoning blijft.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Heb ik een inboedelverzekering nodig?

U heeft een inboedelverzekering nodig om verzekerd te zijn voor schade aan uw inboedel door brand, storm, inbraak en diefstal. Dat geldt ook voor schade aan de veranderingen in of aan de woning die u zelf, of de vorige bewoner, heeft aangebracht. Zonder verzekering bent u hiervoor zelf verantwoordelijk. Ook als de schade is ontstaan door bijvoorbeeld brand of lekkage uit een andere woning.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Dekt de inboedelverzekering de zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) in en aan mijn woning?

De veranderingen die u (of de vorige huurder) aangebracht hebben, vallen onder het zogenaamde huurdersbelang en maken onderdeel uit van uw inboedelverzekering. Let op: voor deze veranderingen moet u zich apart verzekeren. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat is huurdersbelang?

Onder huurdersbelang vallen alle veranderingen in of aan de woning die u zelf heeft aangebracht. Denk aan o.a. de keuken, sanitair, betimmering, vloer, tuinhuisje, schuur, schutting en zonwering. Ook veranderingen die de vorige bewoner aanbracht en u heeft overgenomen vallen onder huurdersbelang. Voor schade aan deze veranderingen bent u zelf verantwoordelijk. Sluit daarom voor deze zaken een inboedelverzekering af.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik wil mijn woning graag ruilen, hoe gaat dit in zijn werk?

Hoe woningruil werkt leest u op www.wst-hetgrootslag.nl/huurzaken/woning-ruilen/

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik huur al een woning. Moet ik mij inschrijven?

Ja, als huurder bent u NIET automatisch ingeschreven als woningzoekende. U kunt zich inschrijven op www.woonmatchwestfriesland.nl. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Moet mijn partner zichzelf laten inschrijven?

Ja, een inschrijving is persoonlijk en kan niet worden overgenomen door een partner. Ook niet in het geval van bijvoorbeeld een relatieverbreking. U kunt zich inschrijven op www.woonmatchwestfriesland.nl.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan ik een vergoeding krijgen om mijn terras, pad of tuin op te hogen?

Ja, dat kan. Wanneer u zelf zand of tuinaarde bestelt, kunt u een bedrag van maximaal € 70,- ontvangen. Voorwaarde is dat u in de afgelopen vijf jaar hiervoor geen vergoeding heeft ontvangen. Wanneer u de factuur bij ons inlevert, dan zorgen wij dat het bedrag op uw rekening komt.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat kan ik doen tegen ongedierte?

 Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het weren van ongedierte. Gelukkig kunt u zelf veel doen. Het belangrijkste is om uw woning en woonomgeving schoon en opgeruimd te houden. Zorg dat voedsel, diervoeding en afval onbereikbaar voor plaagdieren zijn. Veel tips leest u op www.wst-hetgrootslag.nl  Wanneer u overlast houdt neem dan contact op met Holland Collect (HVC) via 0800 0700 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kom ik in aanmerking voor zonnepanelen?

U kunt zelf geen panelen aanvragen. Wij nemen contact met u op wanneer uw woning hiervoor in aanmerking komt. Meer informatie leest u op de pagina Duurzaam Wonen 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kom ik in aanmerking voor isolatie onder de vloer?

Wanneer er zich onder uw vloer nog geen isolatielaag bevindt, dan kunt u bodemisolatie aanvragen. Meer informatie leest u op de pagina Duurzaam Wonen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kom ik in aanmerking voor een inductiekookplaat?

U kunt geen losse inductiekookplaat aanvragen. Wanneer u in aanmerking komt voor een keukenvervanging, dan krijgt u een inductiekookplaat als eenmalige gift. Wanneer u zelf een inductiekookplaat koopt, dan kunt u ons wel vragen om zonder kosten de gasleiding te verwijderen en een elektra-aansluiting te maken. Let op! Dit geldt alleen als er in uw woning nog een gasaansluiting in de keuken aanwezig is. Zit deze aansluiting er niet dan kookt u al elektrisch (op inductie) en komt u niet in aanmerking voor een kookplaat of vergoeding van ons. 

Meer informatie leest u op Keuken Vervangen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huuraanpassing?

U stuurt ons een bezwaarschrift vóórdat de huuraanpassing in gaat. Als uw huuraanpassing ingaat op 1 juli, dan moet het bezwaarschrift uiterlijk 30 juni in ons bezit zijn. Voor meer informatie kijk op www.wst-hetgrootslag.nl/huur-betalen/huuraanpassing

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Het Grootslag wil de huur aanpassen, wat moet er in de huuraanpassingsbrief staan?

U ontvangt minimaal twee maanden vóór de huuraanpassing ingaat een brief van ons met daarin het voorstel tot huuraanpassing. In de huuraanpassingsbrief moet staan: 

•de oude en nieuwe kale huurprijs

•het percentage of het bedrag waarmee de huur wordt aangepast 

•of er wel of niet sprake is van inkomensafhankelijke huuraanpassing

•de datum van de huuraanpassing 

•hoe de huurder bezwaar kan maken tegen de huuraanpassing  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik krijg een huuraanpassing. Wordt mijn huurtoeslag per 1 juli automatisch aangepast?

Ja, de Belastingdienst/ Toeslagen past de nieuwe huurgegevens automatisch aan. Wij adviseren u wel om dit te controleren. Het kan zijn dat de Belastingdienst/Toeslagen uw gegevens niet kan verwerken. Dan ontvangt u bericht van de Belastingdienst/ Toeslagen met de vraag uw nieuwe huurgegevens door te geven. Meer weten over de huurtoeslag? Neem dan contact op met de Belastingdienst via telefoon: 0800 0543 of kijk op www.toeslagen.nl

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Waarom krijg ik een brief van de gemeente als ik huurachterstand heb?

Samen met energiebedrijven en zorgverzekeraars hebben wij de afspraak met de gemeente om betalingsachterstanden te melden. Het doel is om beginnende schulden te verhelpen. Heeft u twee of meer betalingsachterstanden, dan neemt de gemeente contact met u op. Voordat dit contact plaatsvindt, heeft u eerder al een betalingsherinnering van ons ontvangen. De hulp van de gemeente is gratis en niet verplicht.  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Op welk rekeningnummer kan ik de huur overmaken?

U kunt de huur overmaken op rekeningnummer NL 59 RABO 0302 4383 00. Gebruik als betalingskenmerk uw naam, adresgegevens en de huurmaand. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Mogen meerderjarige kinderen na het overlijden van hun ouder(s) in de woning blijven?

In dat geval biedt Het Grootslag maatwerk en een passende oplossing voor de lange termijn:   

 • De jongvolwassene kan in de ouderlijke woning blijven als die passend is
 • Als dat niet zo is, kan de jongvolwassene nog (maximaal) twee jaar in de ouderlijke woning blijven met een tijdelijk huurcontract 
 • De huurprijs wordt zodanig vastgesteld dat betrokkene die op kan brengen
 • Het Grootslag biedt daarna een passende woning aan met een huurcontract voor onbepaalde tijd
 • De mogelijkheid is dat binnen een termijn van 2 jaar de woning wel passend is, dan wordt de woning voor onbepaalde tijd aangeboden

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Mag ik vluchtelingen tijdelijk in huis nemen?

 Bij inwoning (logeren) gaan wij uit van een tijdelijke situatie. Voor inwoning vraagt u ons eerst schriftelijk toestemming. Of wij toestemming geven, hangt af van een aantal punten.

 • Het aantal bewoners moet passen bij de grootte van de woning
 • Buren en buurtbewoners mogen er geen last van hebben
 • Een inwoner is geen medehuurder en kan niet in de woning blijven wonen als u verhuist

Vergeet niet om informatie bij uw gemeente, Vluchtelingenwerk en Takecarebnb aan te vragen!
We adviseren om de opvang niet op eigen initiatief te doen, maar om hierover contact op te nemen met uw gemeente, Vluchtelingenwerk en Takecarebnb. Zij kunnen u vertellen wat dit betekent voor uw eigen situatie. Zo is het nu nog niet duidelijk of en hoe dit invloed heeft op bijvoorbeeld toeslagen en uitkeringen.


Meer info: zie link Opvang vluchtelingen Oekraïne in huis op de pagina Medehuurderschap

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat gebeurt er wanneer ik geen bezwaar heb gemaakt, maar de huuraanpassing niet betaal?

Als u per 1 juli niet de nieuwe huur, maar nog de oude huur betaalt, dan ontvangt u van ons een herinneringsbrief. In de meeste gevallen betreft het namelijk een vergissing van de huurder. Doet u dit echter bewust en blijft u de volgende maand de oude huur betalen, dan ontvangt u binnen 3 maanden (voor 1 oktober) een aangetekende brief van ons. Dit is nogmaals een herinneringsbrief. Bent u het daarna nog steeds niet eens met de huuraanpassing? Dan kunt u de Huurcommissie vragen de jaarlijkse huuraanpassing te beoordelen. U start deze procedure met het verzoekschrift jaarlijkse huurverhoging

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

In welke dorpen en wijken heeft Het Grootslag huurwoningen?

Wij verhuren woningen in Andijk, Wervershoof, Onderdijk, Zwaagdijk, Hoogkarspel, Westwoud, Oosterblokker, Venhuizen, Zwaag en Kersenboogerd in Hoorn.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kan ik besparen op de energierekening?

 Zelf kunt u ook doen om uw energierekening te verlagen. Kijk op de bespaartips van de Woonbond hoeveel u per jaar kunt besparen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Geldt mijn inschrijving ook bij andere corporaties in West-Friesland?

Alle informatie over het inschrijven voor een huurwoning vindt u op www.woonmatchwestfriesland.nl 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kan ik me inschrijven als woningzoekende?

 Alle informatie over het inschrijven voor een huurwoning vindt u op www.woonmatchwestfriesland.nl

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe weet ik welke woningen vrijkomen voor verhuur?

 Op www.woonmatchwestfriesland.nl vindt u het actuele woningaanbod en informatie onder het kopje Veelgestelde vragen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe vaak mag Het Grootslag de huur aanpassen?

Het Grootslag mag uw huur 1 keer per jaar aanpassen. De huuraanpassing gaat op 1 juli in. Elk jaar in april ontvangen onze huurders hierover bericht.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat is een verhuurdersverklaring?

Een verhuurdersverklaring is voor uw nieuwe verhuurder een soort bewijs van goed gedrag als huurder. In een verhuurdersverklaring staat of u bijvoorbeeld huurachterstand heeft (gehad) of dat u andere vormen van 'wanprestatie' heeft gepleegd. Denk daarbij aan (onbevoegde) onderverhuur, het veroorzaken van overlast of het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan ik een inschrijving van iemand anders overnemen?

 Alle informatie over het inschrijven voor een huurwoning vindt u op www.woonmatchwestfriesland.nl

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan ik op een lijst geplaatst worden voor nieuwbouwwoningen, die voor verhuur beschikbaar komen?

Nee, dat is niet mogelijk. Nieuwbouwwoningen die voor de verhuur beschikbaar komen worden geadverteerd op www.woonmatchwestfriesland.nl 

Woningzoekenden die ingeschreven staan op Woonmatch West-Friesland kunnen dan reageren op deze woningen. Meer informatie vindt u op genoemde website.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan ik bij betalingsproblemen ook zelf hulp inschakelen bij mijn gemeente?

Ja, u kunt zelf contact opnemen met uw gemeente. Meer info vindt u op www.wst-hetgrootslag.nl/huur-betalen/huur-betalen

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Mag ik een airco plaatsen in mijn woning?

Ja, maar alleen wanneer u kiest voor een mobiele airco, waarbij u de afvoerslang via het open raam naar buiten leidt. Voor dit type airco hoeft u geen toestemming te vragen. 

Het is niet toegestaan om een vaste airco met een binnen- en buitenunit te installeren, waarvoor een doorvoer door de muur of het dak nodig is. Meer info vindt u in de brochure ‘Airco en andere opties’ op www.wst-hetgrootslag.nl/woning-onderhoud/ventileren-en-koelen  

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik heb een warmtepomp. Heeft deze een koelfunctie?

Veruit de meeste warmtepompen die wij toepassen hebben géén koelfunctie. Hiervoor kozen wij omdat wij een duurzaam beleid voeren met de nadruk op het besparen van energie en de kosten daarvan. Juist het koelen van een woning kost in de zomer veel energie (stroom). Wat u wel kunt doen om uw huis koel te houden in de zomer leest u op

www.wst-hetgrootslag.nl/woning-onderhoud/ventileren-en-koelen

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Mijn rookmelder piept, kan ik hiervoor bij jullie terecht?

 Geeft de rookmelder korte of enkele piepjes? Dan kunnen dit de oorzaken zijn:

 • Een (bijna) lege batterij (1 of 2 piepjes per minuut of 40 seconden) - vervang zo snel mogelijk de batterij
 • De rookmelder is vuil - maak deze direct schoon
 • Helpen de bovenstaande adviezen niet? Dan is de rookmelder waarschijnlijk defect - neem direct contact met ons op 


Let op! In 2019 heeft het Grootslag alle rookmelders vervangen die 10 jaar of ouder waren. Hiervoor in plaats zijn rookmelders geplaatst waarvan de batterij 10 jaar mee kan. De batterij van deze rookmelders kan niet worden vervangen. Wanneer uw rookmelder toch piept, dan valt dit onder garantie. Een voorwaarde is dat u de rookmelder goed onderhoudt door deze om de 3 maanden te reinigen:

 • Maak de rookmelder aan de buitenkant schoon met een droge doek
 • Is de rookmelder erg vuil, gebruik dan een vochtige doek zonder schoonmaakmiddel
 • Zuig de rookmelder voorzichtig schoon door een borstel aan de de stofzuigerslang te bevestigen

 Een vervuilde rookmelder valt niet onder garantie, in dat geval kunt u voor de reparatie een rekening van ons ontvangen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe zeg ik de huur op bij het overlijden van een familielid/buur/kennis?

Wanneer u de huur voor de overledende opzegt, stuurt u dan een kopie van de overlijdensakte of de rouwkaart mee. Ook hebben wij de gegevens van een contactpersoon nodig die de zaken regelt. Bij een huuropzegging in verband met overlijden geldt minimaal een opzegtermijn van 1 maand. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Welke opzegtermijn geldt er bij een huuropzegging?

De opzegtermijn bedraagt een maand gerekend vanaf het moment dat wij uw huuropzegging hebben ontvangen. De laatste huurdag moet op een werkdag zijn. Is de door u ingevulde laatste huurdag in het weekend of op een feestdag? Dan verplaatsen we deze naar de eerstvolgende werkdag.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat gebeurt er nadat ik mijn huur heb opgezegd?

Na ontvangst van de huuropzegging maken wij twee afspraken met u. Één voor het opleveradvies op korte termijn en één voor de eindopname op de laatste huurdag.  

Voor het opleveradvies inspecteert onze opzichter uw hele woning. Het is dan nog niet nodig dat de woning leeg is. Zijn er zaken niet in orde, dan noteert de opzichter dit in het opleveradvies. Zijn er eventuele zelf aangebrachte voorzieningen, dan hoort u of deze mogen blijven zitten. U ondertekent dit rapport voor akkoord. De eindopname vindt plaats op de laatste dag van de huurovereenkomst. U heeft tot de laatste huurdag de gelegenheid om eventuele herstelwerkzaamheden uit te (laten) voeren.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Welke veranderingen mag ik in de woning laten zitten?

Bij opzegging van de huur komt onze opzichter langs voor een opleveradvies. Tijdens zijn bezoek hoort u welke veranderingen in de woning u mag laten zitten. Wilt u hier al eerder informatie over ontvangen, neem dan contact op met onze opzichter via 0228 587 587.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Waar en wanneer kan ik mijn sleutels inleveren?

U kunt uw sleutels inleveren bij de opzichter tijdens de eindopname van uw woning.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Heb ik recht op de woning als de hoofdhuurder gaat verhuizen?

Alleen als u van rechtswege medehuurder bent van de woning. Als u samenwoont of inwonend bent, heeft u geen enkel recht op de woning. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik heb overlast van mijn buren, wat kan ik hieraan doen?

Vaak hebben uw buren niet door dat zij overlast veroorzaken. Met een goed gesprek kunt u het probleem meestal oplossen. Wacht niet te lang, anders lopen de ergernissen op en is het lastiger om in gesprek te gaan. Zoek een rustig moment en maak samen afspraken over mogelijke oplossingen.

Als u er samen met uw buren niet uitkomt

 • Inwoners van de gemeente Drechterland en Hoorn kunnen Buurtbemiddeling inschakelen om gratis te bemiddelen. Kon Buurbemiddeling het conflict niet helpen oplossen, dan kunt u ons inschakelen. 
 • Inwoners van de gemeente Medemblik kunnen niet gebruikmaken van Buurtbemiddeling. Heeft het gesprek met uw buren niet geholpen, dan kunt u ons inschakelen om samen tot een oplossing te komen.
 • Meer informatie over de aanpak van overlast en het indienen van een overlastmelding vindt u op  'Problemen met uw buren'.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Welke reparaties moet ik als huurder zelf uitvoeren?

In de wet is geregeld dat de huurder kleine reparaties zelf moet uitvoeren. Met een onderhoudsabonnement besteedt u dat deel van het onderhoud, waarvoor u zelf verantwoordelijk bent, aan ons uit. Naast het abonnement kunt u deelnemen aan het ontstoppings- en het glasfonds. In ons Onderhouds ABC vindt u op alfabetische volgorde wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kan ik mij aan- of afmelden voor het ontstoppingsfonds?

Naast het onderhoudsabonnement kunt u deelnemen aan een ontstoppingsfonds. Als deelnemer betaalt u geen kosten voor het ontstoppen van toilet en andere afvoerleidingen in uw woning. Kosten per maand: € 1,50. U kunt zich aan- of afmelden via het Formulier onderhoudsabonnement aan- of afmelden

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kan ik mij aan- of afmelden voor het glasfonds?

Voor glasschade hebben we een eigen glasfonds. Wanneer u hier aan deelneemt dan herstellen wij gratis de glasschade die niet opzettelijk is veroorzaakt. De bijdrage is € 1,- per maand. U kunt zich aan- of afmelden via het Formulier onderhoudsabonnement aan- of afmelden

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kan ik de huur van mijn woning opzeggen?

U kunt uw huur opzeggen door te bellen naar 0228 587 587 of online door te geven via het Formulier Huuropzegging. Nadat u uw huur heeft opgezegd, neemt de woonconsulent contact met u op voor het inplannen van een opleveradvies en een eindopname van uw woning. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.  

Meer informatie vindt u op www.wst-hetgrootslag.nl/huurzaken/huur-opzeggen

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!