Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Disclaimer

Dit is de officiële website van de woningstichting Het Grootslag. Het Grootslag is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw mailtje bijzonder op prijs. U kunt hiervoor het adres info@wst-hetgrootslag.nl gebruiken. Bij voorbaat hartelijk dank!

Woningstichting Het Grootslag streeft ernaar haar websites veilig te houden en de op de website vermelde informatie accuraat en actueel, maar geeft geen garantie met betrekking daartoe. Woningstichting Het Grootslag kan de inhoud van haar websites zonder vooraankondiging wijzigen. 

Copyright

De woningstichting Het Grootslag behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van haar website en de via haar website te leveren producten. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming informatie en/of de huisstijl te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Anonimiteit

U kunt de website van woningstichting Het Grootslag anoniem bezoeken. Wel willen wij een beeld krijgen van het aantal bezoekers van onze site en welke pagina´s er bezocht worden. Wij kijken dus alleen naar aantallen en niet naar wie onze site heeft bezocht. Uw gegevens blijven dus anoniem.

Veiligheid

Het bezoeken, of trachten te bezoeken, van een deel van de website van woningstichting Het Grootslag dat met een wachtwoord is beschermd, is alleen toegestaan als een wachtwoord om dat deel van de website te bezoeken rechtmatig is verkregen van woningstichting Het Grootslag. Wij maken tevens gebruik van beveiligingsprocedures (beveiligd middels een SSL certificaat) om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Links naar andere sites

De website van woningstichting Het Grootslag kan links naar andere websites hebben. Daaruit kan geen mening of stellingname met betrekking tot de inhoud van die websites worden afgeleid. Woningstichting Het Grootslag heeft niet het beheer over de inhoud van die websites en verleent geen garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid en juistheid van de informatie daarop.