Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Ontevreden? Meld het ons!

Bent u ontevreden over de manier waarop u door ons bent geholpen? Denk hierbij aan:

 • het niet nakomen van afspraken
 • het onjuist handelen door onze medewerkers of aannemers
 • de kwaliteit van werkzaamheden die door ons of in opdracht van ons zijn uitgevoerd
 • het niet (juist) volgen van procedures

Laat ons weten waarover u ontevreden bent, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Hoe meldt u uw klacht over onze dienstverlening?
Voor een melding over onze dienstverlening kunt u het formulier 'Klacht dienstverlening' invullen. Uiterlijk binnen tien werkdagen ontvangt u een antwoord. Daarin staat wie de melding in behandeling heeft. Als u vragen heeft over de voortgang van uw melding dan kunt u contact met deze persoon opnemen. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk. 

Komen we er samen niet uit?
Als wij er niet in slagen uw melding naar tevredenheid af te handelen, dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke instantie. Welke instantie dat is heeft te maken waarover het geschil gaat. In onderstaand overzicht vindt u meer informatie.

Klacht over dienstverlening

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw geschil en wilt u geen externe partij inschakelen? Dan kunt u dit melden bij Huurdersraad De Driehoek. Een werkgroep van de Huurdersraad beoordeelt vervolgens het geschil.

Schrijf een brief zonder postzegel aan: 

Huurdersraad De Driehoek
Antwoordnummer 2700
1620 XM  Wervershoof 

Of stuur een e-mail naar: huurdersraad@wst-hetgrootslag.nl

Geef duidelijk aan wat er aan de hand is en onderbouw uw klacht eventueel met documenten of beeldmateriaal.

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een klacht

 • Een geschil mag niet later dan een jaar na het ontstaan van het geschil worden ingediend
 • Een geschil mag niet anoniem ingediend worden of discriminerend van aard zijn
 • Uit het geschil moet duidelijk zijn wat de corporatie wordt verweten
 • Een (kopie) afschrift van het besluit van Het Grootslag meesturen
 • Geschillen waar volgens de wet alleen een rechter of de Huurcommissie over mogen oordelen, kunnen niet in behandeling worden genomen
 • Geschillen die lopen nog lopen binnen Het Grootslag, bij de Geschillencommissie, Huurcommissie of kantonrechter kunnen niet in behandeling worden genomen
 • Het Grootslag moet voldoende in de gelegenheid zijn geweest om de klacht op te lossen
 • De klager moet zelf belang hebben bij het oplossen van het geschil
 • Een geschil mag niet al eerder aan een andere onafhankelijke instantie zijn voorgelegd

Geschillencommissie

Heeft u een klacht over onze dienstverlening en bent u niet tevreden over de manier waarop wij deze afhandelden? Dan kunt u contact opnemen met de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord voor een onafhankelijke beoordeling.

Schrijf een brief zonder postzegel aan:

Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord
Antwoordnummer 521
1800 VB ALKMAAR

Of stuur een e-mail naar: geschillencommissieNHN@gmail.com

Geef duidelijk aan wat er aan de hand is en onderbouw uw klacht eventueel met documenten of beeldmateriaal.

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een klacht
• Een klacht mag niet later dan een jaar na het ontstaan van de klacht worden ingediend
• Een klacht mag niet anoniem ingediend worden of discriminerend van aard zijn
• Uit de klacht moet duidelijk zijn wat de corporatie wordt verweten
• Klachten waar volgens de wet alleen een rechter of de huurcommissie over mogen oordelen, worden niet in behandeling genomen
• De corporatie moet voldoende in de gelegenheid zijn geweest om de klacht op te lossen
• De klager moet zelf belang hebben bij het oplossen van de klacht
• Een klacht mag niet al eerder aan een andere onafhankelijke instantie zijn voorgelegd
• Een klacht mag niet al eerder door de geschillencommissie zijn behandeld en voorzien van een advies, ook als de corporatie besloten heeft van het advies af te wijken

Klik voor het volledige overzicht op het Klachtenreglement.

Niet in aanmerking komen
• Klachten over urgentie 
• Klachten over de huurprijs
• Zaken die al bij een andere instantie in behandeling zijn (Huurcommissie, advocaat, deurwaarder)

Hoe verloopt de procedure?
• Binnen twee weken nadat u de klacht heeft ingediend, krijgt u van de geschillencommissie bericht
• De commissie laat weten of uw klacht in behandeling kan worden genomen
• Is dat het geval? Dan wordt u binnen drie weken na ontvangst van alle relevante informatie van u en van de corporatie, uitgenodigd voor een hoorzitting
• Tijdens die hoorzitting kunt u uw verhaal doen. U kunt zich ook laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een andere persoon
• Ook de woningcorporatie komt aan het woord
• De hoorzitting is besloten en anoniem: uw klacht en persoonlijke gegevens blijven binnenskamers
• De commissie geeft, op basis van alle verstrekte informatie, een onafhankelijk advies aan de corporatie
• U ontvangt een exemplaar van het advies
• Uw klacht wordt kosteloos behandeld en u kunt deze altijd weer intrekken

Wie maken deel uit van de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?
De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en uit leden die zijn voorgedragen door de huurdersorganisaties en door de woningcorporaties. De commissieleden zijn onafhankelijk, onpartijdig en maatschappelijk betrokken: ze weten wat er speelt in de samenleving en vinden het belangrijk dat we met elkaar zo aangenaam mogelijk wonen en leven.

Klacht over urgentie

Bent u het niet eens met het besluit van de Regionale Urgentiecommissie Huisvesting West-Friesland? Stuur dan binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift naar:

Regionale hoor- en adviescommissie
Postbus 603

1620 AR HOORN

Klacht over huurprijs en servicekosten

Voor vragen over huurverhoging, een verzoek om huurverlaging of servicekosten kunt u bellen met het secretariaat van de Huurcommissie 0800 488 7243

Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL DEN HAAG

Of kijk op www.huurcommissie.nl

Voor het vaststellen van de huurprijs of huurverhoging gelden wettelijke regels. Meer weten: Postbus 51, telefoon 0800 8051 of raadpleeg www.rijksoverheid

Klacht over verhuur en toewijzing huurwoningen

Voor het verhuren van woningen zijn in West-Friesland afspraken gemaakt tussen de verschillende gemeenten en woningcorporaties. Onze spelregels en voorwaarden vindt u op www.woonmatchwestfriesland.nl

Heeft u een andere klacht?

Heeft u een klacht over burenoverlast of een reparatieverzoek? Klik dan op de betreffende link op deze pagina.

Klacht over overlast? Kijk op

Heeft u een reparatieverzoek? Kijk op

Veelgestelde vragen

Ik ben het niet eens met de afhandeling van mijn klacht. Wat nu?

Heeft u een klacht over onze dienstverlening en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord (zie het kopje Geschillencommissie in het uitklapmenu op https://www.wst-hetgrootslag.nl/contact/ontevreden-meld-het-ons)

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Bij wie kan ik een klacht indienen over de huurprijs?

Als eerste kunt u een bezwaarschrift aan ons sturen. Zorg dat uw bezwaarschrift uiterlijk 30 juni in ons bezit is. Komen wij er samen niet uit, dan leggen wij uw bezwaar voor aan de Huurcommissie. Meer info: www.wst-hetgrootslag.nl/huur-betalen/huuraanpassing

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wanneer kan Het Grootslag u niet helpen met uw klacht?

Wij kunnen uw klacht niet in behandeling nemen als: 

· u uw klacht anoniem indient 

· u uw klacht heeft voorgelegd aan de rechter, Huurcommissie of Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik ben ontevreden over de dienstverlening van Het Grootslag en ik wil een klacht indienen. Hoe moet dat?

Wij vinden het belangrijk dat u prettig woont. Toch kan er soms wat misgaan. Het beste wat u kunt doen is telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 0228 587 587. Dan denken wij met u mee voor het vinden van een oplossing. Wilt u direct een klacht indienen. Dat kan ook. Gebruik hiervoor het formulier klacht dienstverlening

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!