Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Duurzaamheidsbeleid

In ons duurzaamheidsbeleid 'Routekaart naar duurzaamheid' leest u hoe wij de weg naar energieneutraal 2050 uitstippelen.

Duurzame maatregelen
We vertellen welke maatregelen we nemen om op een duurzame manier te bouwen, te renoveren en onze woningen te beheren. Datzelfde geldt ook voor onze bedrijfsvoering. Om duurzamer te wonen en te werken is het nodig dat we onze bewoners, relaties en medewerkers bewust maken van de noodzaak om onze aarde leefbaar te houden. Want we hebben elkaar nodig om echt verschil te maken.

Instrument om koers te houden
De routekaart geeft niet alle antwoorden. We hebben te maken met veel nieuwe ontwikkelingen en technische innovaties, die we nu nog niet in kaart kunnen brengen. De route is wel een instrument om ons op de juiste koers te houden en te helpen op momenten wanneer we besluiten moeten nemen. Ons doel is om onze bewoners goed en betaalbaar te laten wonen, zonder het milieu te belasten.