Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Jaarverslag

In ons jaarverslag leest u wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en ziet u de resultaten. Wij leggen hiermee verantwoording af over onze volkshuisvestelijke activiteiten, onze dienstverlening, de positie van de huurders en belanghouders, Governance en de besteding van middelen.

jaaroverzicht 2021.2_Tekengebied 1.png
Jaarcijfers
Jaarcijfers 2021
Bijlage jaarverslag
pdf.png
Verhuurrapportage 2022
Bijlage jaarverslag
pdf.png
Leefbaarheidsrapportage 2022.pdf