Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Inspraak en uw mening

Als huurder heeft u inspraak. Uw mening over ons beleid en onze dienstverlening vinden wij belangrijk. U kunt ons aanspreken via info@wst-hetgrootslag of bellen via 0228 587 587. Ook kunt u terecht bij: 

Huurdersraad De Driehoek

De raad bestaat uit huurders die zich bezighouden met diverse vraagstukken. Denk aan betaalbaarheid, verhuurbeleid, kwaliteit van de woningvoorraad en dienstverlening. Zij is niet alleen de gesprekspartner voor ons beleid, maar bijvoorbeeld ook bij het opstellen van prestatieafspraken met gemeenten. De raad vergadert minimaal viermaal per jaar met Het Grootslag. Daarnaast worden in een aantal commissies verschillende onderwerpen behandeld ter voorbereiding van de besluitvorming. De raad kan het bestuur van Het Grootslag  gevraagd en ongevraagd advies geven. Het is belangrijk dat de raad weet wat er speelt onder de huurders. Voor deze groep doet zij het immers!

Heeft u vragen of wilt u ons iets laten weten? Mail dan naar huurdersraad@WST-HETGROOTSLAG.NL

Meer info: www.wst-hetgrootslag.nl onder tabblad Huurdersraad

Bewonerscommissies

In verschillende woongebouwen zijn bewonerscommissies actief. Tweemaal per jaar vergaderen de commissies met Het Grootslag om uiteenlopende onderwerpen te bespreken zoals de leefbaarheid in de wijk of het onderhoud in het woongebouw. Zo organiseren bewonerscommissies activiteiten om buren met elkaar te verbinden. Heeft u belangstelling? Neem dan contact met op met team Leefbaarheid via teamleefbaarheid@wst-hetgrootslag.nl of bel naar 0228 587 587.

Veelgestelde vragen