Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons huurdersportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Begin 2020 is er een nieuw uitgebreid klantportaal beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Inspraak en uw mening

Als huurder heeft u inspraak. Uw mening over ons beleid en onze dienstverlening vinden wij belangrijk. U kunt ons aanspreken via info@wst-hetgrootslag of bellen via 0228 587 587. Ook kunt u terecht bij de: 

Huurdersvereniging De Driehoek

De belangen van onze huurders zijn in goede handen bij huurdersvereniging De Driehoek. De vereniging overlegt regelmatig met ons over diverse onderwerpen zoals de jaarlijkse huurverhoging, de klachtenafhandeling en het mutatiebeleid.

Hoe wordt u lid?
Iedere huurder kan lid worden van de vereniging. Klik voor meer informatie op de button van de Driehoek.

Uw lidmaatschap veranderen?
Neem dan contact op met de ledenadministratie: Johan Hupkens via 0228 753818 of j.hupkens@hvdedriehoek.nl

Meer weten over De Driehoek?
Kijk op www.hvdedriehoek op welke gebieden de huurdersvereniging actief is.

Huurdersvereniging De Driehoek
Postbus 17
1616 ZG Hoogkarspel 

info@hvdedriehoek.nl
www.hvdedriehoek.nl

Bewonerscommissies

In verschillende woongebouwen zijn bewonerscommissies actief. Tweemaal per jaar vergaderen de commissies met Het Grootslag om uiteenlopende onderwerpen te bespreken zoals de leefbaarheid in de wijk of het onderhoud in het woongebouw. Zo organiseren bewonerscommissies activiteiten om buren met elkaar te verbinden. Heeft u belangstelling? Neem dan contact met op met team Leefbaarheid via teamleefbaarheid@wst-hetgrootslag.nl of bel naar 0228 587 587.

Veelgestelde vragen