Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Waar staan wij voor

Wonen is een belangrijke basis voor een goed en kansrijk leven. Wij dragen hieraan bij door ons te richten op meer dan alleen een goede woning. Door oog te hebben voor onze huurders en hun behoeften en wensen. Samen met huurders en gemeenten werken we aan een prettige leefomgeving. We zijn sterk geworteld in de samenleving en nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid door te werken aan wonen, welzijn en zorg en bij te dragen aan een grotere samenhang binnen de samenleving. 

VOOR WIE ZIJN WIJ ER

Wij zijn er voor mensen die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien op de huidige woningmarkt. Voor hen maken wij het wonen betaalbaar en bereikbaar. Daarnaast leveren wij zorginstellingen passende woonruimte voor hun cliënten.

HOE DOEN WIJ DIT

Al onze werkzaamheden zijn erop gericht om nu en in de toekomst goede en betaalbare woningen aan te bieden. Dit leidt tot de volgende drie doelstellingen:

  1. Het belang van de huurders staat bij ons op 1 
  1. We spelen in op de woonwensen van woningzoekenden en huurders 
  1. Iedereen heeft recht op een fijne woning en een prettige leefomgeving

KERNWAARDEN

We hanteren drie kernwaarden, die houvast bieden bij het realiseren van onze doelen en ambities. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Wat wij van onszelf verwachten, vragen wij ook van anderen. Wij zijn bereid om daarvoor de eerste stappen te zetten en een situatie te creëren die hieraan bijdraagt.

De drie kernwaarden zijn:

BETROKKEN 

We zijn ons bewust van onze omgeving en onze invloed daarop. We leven ons in en we leven mee. We betrekken mensen bij de zaken die hen aangaan en maken duidelijk wat ze van ons kunnen verwachten.

BENADERBAAR

Het is gemakkelijk om met ons in contact te komen. We kiezen voor een persoonlijke aanpak, staan open voor iedereen en we communiceren op heldere en begrijpelijke wijze. We doen ons best om in gesprek te gaan en de vraag goed in beeld te krijgen. Wederzijds respect is leidend.

BETROUWBAAR

We zijn aanspreekbaar op ons handelen en zijn open en eerlijk over de keuzes die we maken. Vertrouwen en goede communicatie vormen de basis  voor duurzame relaties. Daarom komen we onze afspraken na en houden ons aan de regels. 

Meer weten over ons? Lees dan onze ondernemingsvisie: