Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Sponsorbeleid

Nieuwe Woningwet sluit sponsoring voor Het Grootslag uit 
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. Deze wet heeft consequenties voor ons sponsorbeleid. De Woningwet staat ons alleen nog toe om een bijdrage te leveren aan activiteiten die uitsluitend ten goede komen aan de huurders van Het Grootslag. Activiteiten voor een breder publiek, zoals bijvoorbeeld een sportclub, speelplekken, een culturele activiteit of een evenement zoals sinterklaasintochten, kunnen wij daarom niet meer ondersteunen.

Betrokkenheid 
Wél blijft het mogelijk om initiatieven van huurders te ondersteunen. Dat doen we dan ook graag. Op deze manier tonen wij onze maatschappelijke betrokkenheid en dragen we bij aan een leefbare samenleving. Wij richten ons op activiteiten waarbij het ontmoeten en samenwerken van huurders centraal staat.  

Aanvraag indienen  
Wilt u een aanvraag indienen? Dat kan! Stuur een mail naar info@wst-hetgrootslag.nl met vermelding van uw naam, contactgegevens en uw verzoek.