Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Beste Buurt Idee

Hoe aantrekkelijk is uw wijk? Zijn er dingen waarvan u zegt: dat zou de woonomgeving een stuk gezelliger maken? Denk aan een glijbaan, een zitbank, mooie bloembakken of een bijdrage voor een buurtfeest. Dan horen wij dat graag van u!

Uw idee voldoet aan de volgende voorwaarden

  • De aanvrager van het Beste Buurt Idee of een maatschappelijke instelling zonder winstoogmerk. De aanvrager hoeft geen huurder te zijn bij Het Grootslag, maar dat heeft wel de voorkeur.
  • Het idee heeft als doel om de leefbaarheid in een straat, buurt of wijk te verbeteren.
  • Het idee heeft als doel om mensen met elkaar te verbinden of de saamhorigheid in de buurt te vergroten.
  • Meerdere mensen hebben voordeel van het idee. 

Wat gebeurt er daarna?

  • U hoort binnen twee weken dat we uw idee hebben ontvangen.
  • Wij laten u schriftelijk weten of uw idee is goedgekeurd.

Beroepsmogelijkheid

Wordt uw aanvraag afgewezen? Of slechts voor een deel of onder bepaalde voorwaarden goedgekeurd? Dan kunt u bezwaar maken bij het bestuur van Het Grootslag.

Nieuwste Beste Buurt Idee
Onlangs keurde de commissie Beste Buurt Idee de aanvraag voor kunstplanten voor in een centrale hal goed. Dat ziet er fleurig uit!