Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Beste Buurt Idee

Hoe aantrekkelijk is uw wijk? Zijn er dingen waarvan u zegt: dat zou de woonomgeving een stuk gezelliger maken? Denk aan een glijbaan, een zitbank, mooie bloembakken of een bijdrage voor een buurtfeest. Dan horen wij dat graag van u!

Uw idee voldoet aan de volgende voorwaarden

  • Het verbetert de leefbaarheid van uw buurt of wijk
  • Meerdere mensen ondersteunen dit idee en hebben er voordeel van
  • Het levert een duurzame bijdrage aan de buurt, wijk of gemeenschap
  • Het gaat om een persoonlijk voorstel of een voorstel dat komt van een organisatie zonder winstoogmerk

Wat gebeurt er daarna? 

  • U krijgt een ontvangstbevestiging binnen twee weken nadat u u uw idee heeft ingeleverd
  • De Huurdersraad beoordeelt de aanvragen eens per kwartaal
  • U ontvangt schriftelijk bericht of uw aanvraag gehonoreerd wordt
  • Tegen het besluit is geen beroep mogelijk