Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Klacht indienen

Wij proberen ons werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. U bent bijvoorbeeld niet netjes behandeld door een medewerker of aannemer of wij hebben niet gedaan wat we hebben afgesproken. Wij horen dit graag. Neem telefonisch contact met ons op via 0228 587 587 dan zoeken we samen naar een oplossing.

Liever direct een klacht indienen? Dat kan via het menu hieronder
Beschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. Ook horen wij graag hoe u zou willen dat uw klacht wordt opgelost.

Maak een keuze waar uw klacht over gaat
Zo wordt u sneller geholpen.

Ik heb een klacht ingediend. Hoe nu verder?

Wij nemen binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op. Samen spreken we af hoe we de klacht kunnen oplossen. De oplossing van de klacht kan iets langer duren. Misschien moeten er zaken verder worden uitgezocht of afspraken worden gemaakt met een aannemer. Twee weken nadat de klacht lijkt opgelost, nemen wij opnieuw contact met u op om te horen of u tevreden bent. Is het probleem niet goed verholpen? Dan helpen wij u verder.

Nog steeds niet tevreden?
Wij vinden het belangrijk dat u goed en prettig woont. We doen er alles aan om problemen samen op te lossen. Komen we er toch niet uit? Maak dan bezwaar tegen het besluit bij onze directeur bestuurder. Dat kan schriftelijk of telefonisch. De directeur bestuurder bekijkt uw klacht opnieuw en oordeelt of het besluit wel of niet goed genomen is. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. 

Bent u het daarna toch nog niet eens met ons besluit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie of de Huurcommissie (als het geschil gaat over uw huurprijs of servicekosten). Er is één geschillencommissie voor alle huurders van de woningcorporaties in Noord-Holland Noord: de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord. 

Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord

Wat doet de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?

Een klacht legt u altijd eerst voor aan Het Grootslag. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht of de uitkomst, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. De Bovenregionale Geschillencommissie bepaalt of uw klacht in behandeling wordt genomen. Zij vraagt ook informatie op bij Het Grootslag. De Bovenregionale Geschillencommissie beoordeelt klachten van huurders en brengt vervolgens een onafhankelijk advies uit aan de woningcorporatie. Met dit advies kan de klacht worden opgelost maar een corporatie mag van het advies afwijken. Het advies kan voor Het Grootslag ook aanleiding zijn om bepaalde zaken in de toekomst anders te doen. Zo werken we met elkaar aan een nog betere dienstverlening.

Wie maken deel uit van de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?

De Bovenregionale Geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en uit leden die zijn voorgedragen door de huurdersorganisaties en uit leden die zijn voorgedragen door de woningcorporaties.

De commissieleden zijn onafhankelijk, onpartijdig en maatschappelijk betrokken: ze weten wat er speelt in de samenleving en vinden het belangrijk dat we met elkaar zo aangenaam mogelijk wonen en leven.

Hoe werkt een klacht indienen bij de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?

Een klacht bij de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord dient u in per e-mail of per post. U geeft duidelijk aan wat er aan de hand is en onderbouwt uw klacht eventueel met documenten of beeldmateriaal.

Als de klacht in behandeling kan worden genomen dan krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan een hoorzitting. U kunt zich tijdens de zitting laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een ander persoon.

Uw klacht wordt kosteloos behandeld en u kunt deze altijd weer intrekken. De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een klacht zijn:

  • een klacht mag niet later dan een jaar na het ontstaan van de klacht worden ingediend;
  • een klacht mag niet anoniem ingediend worden of discriminerend van aard zijn;
  • uit de klacht moet duidelijk zijn wat de corporatie wordt verweten;
  • klachten waar volgens de wet alleen een rechter of de huurcommissie over mogen oordelen, zullen niet in behandeling worden genomen;
  • de corporatie moet voldoende in de gelegenheid zijn geweest om de klacht op te lossen;
  • de klager moet zelf belang hebben bij het oplossen van de klacht;
  • een klacht mag niet al eerder aan een andere onafhankelijke instantie zijn voorgelegd;
  • een klacht mag niet al eerder door de geschillencommissie zijn behandeld en voorzien van een advies, ook als de corporatie besloten heeft van het advies af te wijken.

Het volledige overzicht van voorwaarden vindt u in het klachtenreglement.

 

Hoe verloopt de procedure?

Binnen twee weken nadat u de klacht heeft ingediend, krijgt u van de Bovenregionale Geschillencommissie bericht. De commissie laat weten of uw klacht in behandeling kan worden genomen.

Is dat het geval? Dan wordt u binnen drie weken na ontvangst van alle relevante informatie van zowel u als van de corporatie, uitgenodigd voor een hoorzitting.

Tijdens die hoorzitting kunt u uw verhaal doen. Ook de woningcorporatie komt aan het woord. De hoorzitting is besloten en anoniem: uw klacht en persoonlijke gegevens blijven dus binnenskamers.

De commissie geeft, op basis van alle verstrekte informatie, een onafhankelijk advies aan de corporatie. Uiteraard ontvangt u ook een exemplaar van dit advies.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord? Bekijk dan hier het volledige reglement. 

Hoe dien ik een klacht in bij de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?

U mag de klacht per e-mail versturen naar: geschillencommissieNHN@gmail.com

U kunt uw klacht ook per post opsturen naar:

Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord
Antwoordnummer 521
1800 VB Alkmaar

(een postzegel is niet nodig)

Veelgestelde vragen

Ik ben het niet eens met de afhandeling van mijn klacht. Wat nu?

Heeft u een klacht over onze dienstverlening en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord (zie het kopje Geschillencommissie in het uitklapmenu op https://www.wst-hetgrootslag.nl/contact/ontevreden-meld-het-ons)

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Bij wie kan ik een klacht indienen over de huurprijs?

Als eerste kunt u een bezwaarschrift aan ons sturen. Zorg dat uw bezwaarschrift uiterlijk 30 juni in ons bezit is. Komen wij er samen niet uit, dan leggen wij uw bezwaar voor aan de Huurcommissie. Meer info: www.wst-hetgrootslag.nl/huur-betalen/huuraanpassing

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wanneer kan Het Grootslag u niet helpen met uw klacht?

Wij kunnen uw klacht niet in behandeling nemen als: 

· u uw klacht anoniem indient 

· u uw klacht heeft voorgelegd aan de rechter, Huurcommissie of Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Het lukt niet om een foto toe te voegen aan het klachtenformulier. Is dat erg?

Een foto helpt ons om sneller tot een oplossing te komen. Lukt het niet om een foto toe te voegen, beschrijf dan zo uitgebreid mogelijk de situatie.      

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik ben ontevreden over Het Grootslag en ik wil een klacht indienen. Hoe moet dat?

Wij vinden het belangrijk dat u prettig woont. Toch kan er soms wat misgaan. Het beste wat u kunt doen is telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 0228 587 587. Dan denken wij met u mee voor het vinden van een oplossing. Wilt u direct een klacht indienen? Dat kan ook. Gebruik hiervoor het formulier klacht dienstverlening

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!