Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons huurdersportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Begin 2020 is er een nieuw uitgebreid klantportaal beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

KWH Huurdersonderzoek

 

Het Kwaliteitszorg Woondiensten Huursector (KWH) is een vereniging dat de kwaliteit van onze dienstverlening meet. De kwaliteitseisen zijn gebaseerd op algemeen gangbare waarden en normen op het terrein van dienstverlening.

 

Onderzoek naar reparaties

Nadat een reparatie is uitgevoerd, willen wij graag weten hoe de huurder de kwaliteit van het uitvoeren van de reparatie heeft ervaren. De huurder ontvangt een vragenlijst per e-mail. De vragen hebben betrekking op dienstverlening, tijdigheid, vriendelijkheid monteur(s) en het resultaat van de reparatie. De antwoorden worden anoniem verwerkt in het uiteindelijke resultaat.

 

KWH-Quickscan: nieuwe huurders / vertrokken huurders

Nieuwe en vertrokken huurders ontvangen een uitnodiging per e-mail om deel te nemen aan de Quickscan. Deze vragenlijst gaat over vriendelijkheid, geduld, tijdigheid, duidelijkheid en respect. Jaarlijks wordt de uitslag anoniem verwerkt in een rapport. Het gemiddelde cijfer wordt uiteindelijk overgenomen in een rapport waarbij vergeleken wordt met de overige deelnemende woningcorporaties.