Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Duurzaam wonen

Wij investeren in betaalbare en energiezuinige woningen. Dat doen we door energiebesparende maatregelen toe te passen. Dat is beter voor het milieu, zorgt voor meer wooncomfort en helpt bewoners te besparen op hun energiekosten. 

In het onderstaande uitklapmenu vindt u informatie over diverse duurzame toepassingen. U kunt de genoemde voorbeelden niet aanvragen. Wij nemen zelf contact met u op, wanneer uw woning hiervoor in aanmerking komt. Een uitzondering vormt de vloerisolatie, hiervoor kunt u wel een aanvraag indienen (klik op Vloerisolatie in het uitklapmenu). 

Speciale regeling voor gasloos koken
Onder Inductie leest u welke mogelijkheden er zijn en wat wij voor u kunnen betekenen wanneer u zelf een inductieplaat aanschaft.

Handige tips om energie te besparen
Zelf kunt u ook veel doen om uw energierekening te verlagen. Kijk op de bespaartips van de Woonbond hoeveel u per jaar kunt besparen.

Vloerisolatie

Heeft u een koude vloer en wilt u deze laten isoleren? Dat kan. Isolatie zorgt voor minder afkoeling van de vloer, geeft meer wooncomfort en draagt bij aan een gezond leefklimaat.  Daarbij bespaart u op uw energierekening.

Isolerende chips houden vocht uit kruipruimte tegen
Onder de begane vloer brengen we een laag chips aan op de bodem van de kruipruimte. Deze chips houden het vocht van de koude bodem tegen. Naast bescherming tegen vocht helpt bodemisolatie ook met het behouden van warmte in de woning. Voor het laten isoleren van de vloer betaalt u een kleine huurverhoging.

Chips geschikt voor zowel betonnen als houten vloer
Voorwaarde is dat de houten vloer in goede staat is en geen houtrot vertoont. Bij mankementen herstellen we eerst de vloer.

Vervangen houten vloer
Is de vloer in slechte staat? Dan plaatsen wij een nieuwe geïsoleerde houten vloer op stalen balken van het merk VBI. Deze vloer heeft van zichzelf een hoge isolatiewaarde. Het aanbrengen van chips is hierdoor niet nodig.

Het vervangen van de vloer is een ingrijpende operatie. Uw meubilair moet tijdelijk buitenshuis opgeslagen worden. Wij stellen daarvoor gratis een container ter beschikking. Verder verwijdert u zelf de vloerbedekking en u brengt deze ook weer aan. U kunt (een deel van) de begane grond gedurende een werkweek niet gebruiken. Voor deze ingreep betaalt u géén huurverhoging. Houd er wel rekening mee dat u geen vergoeding ontvangt voor bijkomende kosten zoals vloerbedekking en/of het verhuizen van meubels.

Bel voor meer informatie naar 0228 587 587.

Zonnepanelen

De zon is een schone en oneindige energiebron. Met zonnepanelen op uw dak heeft u uw eigen groene stroom. Dat is goed voor het milieu en het scheelt u in uw portemonnee.

  • We bieden zonnepanelen per wooncomplex aan. U hoeft daarvoor niets te doen. Wij nemen zelf contact met u op wanneer uw woning aan de beurt* is.
  • Bewoners ontvangen van ons bericht met de vraag of zij hiervoor interesse hebben.
  • Voor de panelen betaalt u een geringe huurverhoging, maar u bespaart op energiekosten.
  • Op woongebouwen plaatsen wij zonnepanelen die groene stroom leveren voor de algemene voorzieningen (lift, elektrische deuren en verlichting). Waar dat mogelijk is plaatsen we ook panelen, waarvan bewoners zelf gebruik kunnen maken.

Let op! Gebruikers van zonnepanelen kunnen teveel opgewekte zonne-energie terug leveren aan het energienet. Door de snelle toename van zonne- en windenergie raakt het net soms overbelast. Daardoor is terug leveren niet altijd mogelijk. Meer info leest u in ons nieuwsbericht Problemen terugleveren zonne-energie.

*Wij kunnen niet alle bewoners tegelijk een aanbod voor zonnepanelen doen. Daarvoor hebben we onvoldoende budget en capaciteit. Ondanks dat we volop bezig zijn met plaatsen, moet een aantal bewoners nog enkele jaren op een aanbod wachten.

Warmtepompen

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte verplaatst. De pomp verwarmt en koelt op een energiezuinige manier de woning en zorgt voor warm tapwater. Wij passen zowel complete als hybride warmtepompen toe.

Nieuwbouw
Bij nieuwbouw passen wij verschillende gasloze verwarmingssystemen toe. In sommige situaties plaatsen we complete warmtepompen, die warmte uit de lucht halen. Dit geldt vooral voor de eengezinswoningen. Appartementen zijn vaak geschikt voor andere systemen, die warmte opslaan in de grond en er in de winter weer uithalen.

Bestaande woningen
Voor de bestaande woningen onderzoeken wij welk soort warmtepomp het meest geschikt is.

  • Bij woningen die gebouwd zijn voor 2000 plaatsen wij hybride warmtepompen, die samenwerken met een HR-ketel. Bij een zeer koude buitentemperatuur springt deze ketel bij. De hybride installatie is geschikt voor iets minder goed geïsoleerde woningen en zorgt voor fors minder gasgebruik. Deze pomp vormt een goede tussenstap op weg naar gasloos wonen.
  • Bij goed geïsoleerde woningen die na 2000 gebouwd zijn, kijken we of deze geschikt zijn voor een complete warmtepomp. Deze pomp doet alles wat de HR-ketel doet, maar dan zonder gas. Hij verwarmt het huis en zorgt voor warm water.

Wij plaatsen warmtepompen wanneer de cv-ketel (na 17 jaar) vervangen moet worden.

De uitvindingen volgen elkaar op dit moment in groot tempo op. Wij houden voortdurend bij of er nieuwe systemen komen die beter geschikt zijn zowel voor de gebruiker als voor de woning. 

Warmteterugwinsysteem (WTW)

Een WTW ventileert de woning waarbij zo min mogelijk warmte verloren gaat. Ventilatie met warmteterugwinning voert gebruikte lucht af naar buiten en voert schone verse lucht aan. In de warmtewisselaar van de WTW wordt de temperatuur van de uitgaande lucht gebruikt om de binnenkomende lucht te verwarmen.

Op deze manier houdt de WTW de luchtstromen in de woning in balans. Belangrijk omdat goede ventilatie in luchtdichte woningen een 'must' is.

LED-verlichting

Wij gaan steeds meer over op ultra-zuinige LED-verlichting. Onze voorraad spaarlampen maken we echter eerst op. Dat kan tot gevolg hebben dat er soms kleurverschil optreedt in de verlichting van de algemene ruimtes en galerijen van de woongebouwen.

Inductie

Al onze nieuwbouwwoningen worden voorzien van inductiekookplaten. Dit geldt ook voor de bestaande woningen, waar de keuken wordt vervangen. Meer info vindt u op keukenvervanging.

U kunt geen losse inductiekookplaat aanvragen
Wanneer u in aanmerking komt voor een keukenvervanging, dan krijgt u een inductiekookplaat als eenmalige gift. Koopt u zelf een inductiekookplaat dan kunt u ons wel vragen om zonder kosten de gasleiding te verwijderen en een elektra- aansluiting te maken.

Let op! Dit geldt alleen als er in uw woning nog een gasaansluiting in de keuken aanwezig is. Zit die er niet dan kookt u al elektrisch (op inductie) en krijgt u geen kookplaat of vergoeding van ons.

Lijnolieverf

Wij gebruiken verf op basis van lijnolie. Hier zitten minder chemische (schadelijke) bestanddelen in. De kwaliteit van lijnolieverf is net zo goed als die van de chemische verfsoorten. Deze verf heeft wel een langere droogtijd.

Dakrenovaties

Wanneer uw woning in aanmerking komt voor een dakrenovatie, ontvangt u van ons bericht. Het gaat om daken die nog niet geïsoleerd zijn.

Vertraging uitvoering
De overspannen markt, de strenge regelgeving van de Wet natuurbescherming en de hoge eisen van de welstandscommissie vertragen de start van de dakrenovaties. Daarnaast mogen de werkzaamheden alleen plaatsvinden buiten het broedseizoen (tussen 15 september en 15 maart).

Wet natuurbescherming
Vooraf onderzoeken we of er zich vogels bevinden rondom de woningen. Zo ja, dan zorgen we voor vervangende nestruimtes. Aan de gevels plaatsen we nestkasten voor vleermuizen, gierzwaluwen en mussen.

Dakpannen

Op steeds meer daken leggen we dakpannen die uitlaatgassen zuiveren en omzetten in niet-schadelijke stoffen. Zo dragen onze daken bij aan het terugdringen van stikstof.

Hoe werkt het?
De betondakpannen van het merk ClimaLife bevatten een speciale toplaag die bij daglicht de vuile lucht vlakbij de pan reinigt. De regen spoelt de achtergebleven vuildeeltjes van het dak af, zodat deze deeltjes geen schade meer toebrengen aan het milieu.