Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons huurdersportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Begin 2020 is er een nieuw uitgebreid klantportaal beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Direct regelen?

Zoekt u een woning?

Duurzaam wonen

Logo_alleen W.jpg

Maatregelen coronavirus

Op advies van de Rijksoverheid gelden er regels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze regels volgen wij nauwgezet en dat betekent dat wij voorlopig op een aangepaste manier werken. Onze maatregelen van maart 2020 blijven voorlopig ongewijzigd. Om contacten zoveel mogelijk te vermijden, beperken wij de bezoeken aan ons kantoor tot een minimum. Alleen voor spoedeisende zaken of gemaakte afspraken maken wij een uitzondering. Waar mogelijk brengen we onze dienstverlening steeds meer op peil. Lees verder…

Belastingdienst

Onterecht huurtoeslag gestopt voor aantal huurders

Door een storing bij de Belastingdienst ontving een aantal huurders afgelopen week ten onrechte een brief. Daarin staat dat hun woning niet meer aan de voorwaarden voor de huurtoeslag voldoet. Voor deze groep huurders stopte de betaling van deze toeslag. Bij deze brief zat een acceptgiro waarmee de huurder het ten onrechte ontvangen bedrag aan huurtoeslag kon terugbetalen. Deze brief en acceptgiro had de Belastingdienst niet moeten versturen! Lees verder…

huur betalen.jpg

Huuraanpassing 2020

Onze huurders gaan per 1 juli gemiddeld 1,5% meer huur betalen. De huuraanpassing voor uw woning is afhankelijk van de huur die u nu betaalt. De afstand van de huidige netto huur tot de streefhuur (huurprijs bij opnieuw verhuren) bepaalt of wij een huuraanpassing van meer of minder dan 1,5% vragen. Huurders van wie de huidige huur ruim hoger dan de streefhuur is, krijgen dit jaar een huurverlaging. Net zoals voorgaande jaren vragen we geen inkomensafhankelijke huuraanpassing. Lees verder…

coronahelpers logo.png

Woningstichting Het Grootslag schakelt Corona Helpers in

De maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, hebben ook veel impact voor huurders van Het Grootslag. Volgens Hans Kröger, directeur-bestuurder, leven er vele hulpvragen achter de voordeuren die de corporatie niet bereiken. “Om hulp te bieden aan mensen, die dat goed kunnen gebruiken, werken we samen met Vrijwilligerspunt. Zij zijn aangesloten bij het landelijke initiatief Corona Helpers. Veel vrijwilligers staan nu klaar om de helpende hand te bieden, dat willen we onze huurders laten weten.” Lees verder…