Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons huurdersportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Begin 2020 is er een nieuw uitgebreid klantportaal beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Onze digitale post ontvangt u voortaan via Postex. Deze kunt u veilig openen.

Direct regelen?

Zoekt u een woning?

Duurzaam wonen

Ik wil een huis

Aandacht voor de wooncrisis

Vandaag bieden 200 woningcorporaties namens alle woningzoekenden een ‘petitie’ aan de Kamercommissie Wonen van de Tweede Kamer. Hiermee vragen we aandacht voor het groeiende tekort aan woningen en de oplopende wachtlijsten. Wat dat teweegbrengt bij de woningzoekenden staat in het boekje: ‘Het gezicht van de wooncrisis’, dat tegelijkertijd overhandigd wordt. Daarin staat een verzameling van - vaak schrijnende - verhalen die corporaties hebben opgehaald met de actie #ikwileenhuis en #wooncrisis. Lees verder…

logo woonmatch zonder tekst.jpg

Spoedzoeker huurwoning krijgt kans in West-Friesland

In de regio West-Friesland bieden de sociale verhuurders vanaf januari 2020 een deel van hun aanbod met voorrang aan spoedzoekers aan. Dit om woningzoekenden in een benarde woonsituatie een betere kans te geven op een passende woning. Daarmee is West-Friesland de eerste regio die via het woningzoekendensysteem woningen aanbiedt voor spoedzoekers. Ook wordt een deel van het aanbod met voorrang toegewezen aan doorstromers die een sociale huurwoning achterlaten. Lees verder…

illustratie richtingaanwijzers.png

Bouwstenen voor de toekomst

Aan welke huizen is er vooral behoefte en waar moeten ze staan? Hoe houden we onze wijken leefbaar? En wat is nu eigenlijk het belangrijkste: betaalbare woningen, een goede kwaliteit of meer woningen? Hierover gingen wij op 16 oktober in discussie met onze belanghouders en medewerkers. Lees verder…

Ik wil een huis

Actie: Ik wil een huis - bezwaar verhuurderheffing

Meer dan 180 woningcorporaties dienen bezwaar in tegen de verhuurderheffing. Zij willen de 1,7 miljard aan huuropbrengsten, die nu worden afgedragen aan de staat, inzetten voor de volkshuisvesting en vinden daarbij de woningwet aan hun zijde. Die schrijft voor dat woningcorporaties al hun middelen moeten inzetten voor onderhoud, nieuwbouw, betaalbare huren en verduurzaming van de woningen. De corporaties vinden het in deze tijd van woningnood onverantwoord om dit geld niet in te zetten voor meer betaalbare woningen. Ook Het Grootslag heeft bezwaar ingediend bij de belastingdienst. Lees verder…