Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Visitatie

Samen met onze huurders, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en collega-corporaties leveren wij een bijdrage aan de maatschappij. Om onze maatschappelijke prestaties te laten beoordelen  vond er in het voorjaar van 2023 een visitatie plaats.

Waarom een visitatie?
Een visitatie geeft een corporatie zicht op haar maatschappelijke prestaties en hoe zij deze kan verbeteren. De Woningwet verplicht woningcorporaties om minimaal eens per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Dit voorjaar voerde het bureau Cognitum de visitatie voor ons uit.

Beoordeling
Om te weten hoe de ‘buitenwacht’ naar onze prestaties kijkt, werden belanghebbenden gevraagd om ons te beoordelen. Dat konden zij doen via persoonlijke gesprekken en schriftelijke enquêtes. Daaruit kwam naar voren dat we door belanghebbenden worden getypeerd als heel sociaal, betrokken en gericht op samenwerking. Veel belanghebbenden werkten mee aan het onderzoek.

Visitatierapport
Inmiddels heeft Cognitum alle uitkomsten verwerkt in het Visitatierapport 2018-2022. Op basis van deze resultaten en aanbevelingen gaan we dit najaar in gesprek met diverse partijen. De uitkomsten van deze besprekingen nemen we mee bij het opstellen van ons ondernemingsplan.