Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Visitatie

Samen met onze huurders, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en collega-corporaties leveren wij een bijdrage aan de maatschappij. Om onze maatschappelijke waarde bespreekbaar te maken en te kunnen versterken vond er in het voorjaar van 2019 een visitatie plaats. Tijdens de visitatie werden we op een aantal maatschappelijke gebieden beoordeeld.

Volgens de visitatiecommissie zijn we een woningcorporatie die goed geworteld is in de kernen waarin we actief zijn. Het Grootslag is voor veel zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties één van de weinigen met een maatschappelijk zeer betrokken en creatieve insteek om oplossingen te bieden voor huisvestingsvraagstukken. Er zijn legio voorbeelden waarbij we - in combinatie met het realiseren van sociale huurwoningen - aandacht hebben voor het in stand houden van voorzieningen in onze dorpen.

De beoordeling heeft op diverse thema's plaatsgevonden:
1. Presteren naar opgaven en ambities (7,4)
2. Presteren volgens belanghebbenden (7,5)
3. Presteren naar vermogen (8)
4. Governance (7,0)

Op basis van de resultaten en aanbevelingen gingen we eind 2019 in gesprek met diverse partijen. De uitkomsten hiervan nemen we mee met het opstellen van ons Ondernemingsplan 2020-2024.