Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons huurdersportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Begin 2020 is er een nieuw uitgebreid klantportaal beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Visitatie

Samen met onze huurders, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en collega-corporaties leveren wij een bijdrage aan de maatschappij. Om onze maatschappelijke waarde bespreekbaar te maken en te kunnen versterken vond er in het voorjaar van 2019 een visitatie plaats. Tijdens de visitatie werden we op een aantal maatschappelijke gebieden beoordeeld.

De visitatiecommissie schrijft over ons: 'Het Grootslag in Wervershoof is een woningcorporatie die goed geworteld is in de kernen waar zij actief is. Dat is een kwaliteit die alle door de visitatiecommissie gesproken mensen en organisaties erkennen. Het Grootslag wordt daarom zowel geprezen als gewaardeerd.
Het Grootslag is voor veel zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties één van de weinigen met een maatschappelijk zeer betrokken en creatieve insteek om oplossingen te bieden voor huisvestingsvraagstukken. Er zijn legio voorbeelden waarbij de corporatie in combinatie met het realiseren van sociale huurwoningen ook aandacht heeft voor het in stand houden van voorzieningen in de dorpen. Zo heeft Het Grootslag bijgedragen aan ruimte voor een supermarkt, een kinderboerderij, een zorgcluster en een buurthuis. Niet alleen de ambities en de realisatie daarvan zijn opmerkelijk, ook de processen daartoe verdienen een pluim in de ogen van de visitatiecommissie.'

De beoordeling heeft op diverse thema's plaatsgevonden:
1. Presteren naar opgaven en ambities (7,4)
2. Presteren volgens belanghebbenden (7,5)
3. Presteren naar vermogen (8)
4. Governance (7,0)

Op basis van de resultaten en aanbevelingen gaan we dit najaar in gesprek met diverse partijen. De uitkomsten hiervan nemen we mee met het opstellen van ons Ondernemingsplan 2020-2024.