Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Vrijwilligerspunt

Wonen is een belangrijke basis voor een goed en kansrijk leven. Het gaat hierbij om meer dan alleen een goede huurwoning. Het vraagt om aandacht voor de bewoners, hun behoeften en wensen.

Daarom hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met Vrijwilligerspunt Westfriesland. Vrijwilligerspunt is een expert op het gebied van vrijwilligerswerk en heeft een uitgebreid netwerk waarmee zij hulpvraag en aanbod bij elkaar brengt. Als aanbod ontbreekt, onderneemt Vrijwilligerspunt actie om dit op te lossen.

Vrijwilligerspunt kan zo van grote meerwaarde zijn voor onze bewoners. Wanneer wij situaties signaleren waar bewoners gebaat zijn bij ondersteuning, dan kan Vrijwilligerspunt die bieden. Dit gebeurt altijd in goed overleg met onze bewoners.

Vrijwilligerspunt en Het Grootslag zijn beide gebaat bij een gezonde en sociale omgeving en versterken elkaar. Hoe zij elkaar versterken ziet u in de brochure 'Samen Sterk' op deze pagina. In deze fotostrip staan voorbeelden waar Vrijwilligerspunt de helpende hand biedt. Hiermee laten wij u zien dat er in veel gevallen hulp geboden kan worden. Uiteraard kan Vrijwilligerspunt ook helpen bij hulpvragen die niet in de strip afgebeeld staan.