Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Cookies

Op onze website gebruiken we cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van, het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Deze cookies worden gebruikt om:
• u behulpzaam te zijn bij het gebruik van onze website
• te onderzoeken hoe wij de website gebruiksvriendelijker kunnen maken
• functionaliteiten van de website mogelijk te maken
• de website te beschermen
• het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan te verbeteren

Blokkeren van cookies
U kunt de instellingen van uw internet browser aanpassen om reeds geplaatste cookies te verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies te weigeren. Het hangt van de browser af hoe dat moet en wat de mogelijkheden zijn. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

Let op: onze website werkt niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Aanpassen van de privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen publiceren we op deze website. Raadpleeg deze verklaring geregeld, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
Heeft u vragen over onze privacy-en cookieverklaring? Neem dan contact met ons op via info@wst-hetgrootslag.nl