Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Urgentie

Heeft u dringend woonruimte nodig? Dan kunt u urgentie aanvragen voor een huurwoning.

Voorwaarden aanvragen urgentie

 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Westfriesland
 • U woont minimaal 1 jaar in West-Friesland
 • Voor eenpersoonshuishoudens: uw inkomen is lager dan € 47.699,- (prijspeil 2024)
 • Voor twee- en meerpersoonshuishoudens: het gezamenlijk inkomen is lager dan € 52.671,- (prijspeil 2024)
 • Uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan, bijvoorbeeld door:
  • medische redenen, bijvoorbeeld noodzaak gelijkvloers wonen
  • sociale problemen, bijvoorbeeld huiselijk geweld, een onhoudbare woonsituatie of relationele reden. Bij een echtscheiding of verbreken samenwoning heeft u een ouderschapsplan nodig. Meer informatie over dit plan vindt u op de website van de Rijksoverheid
  • financiële omstandigheden, bijvoorbeeld werkloosheid
  • mantelzorg (noodzaak om te verhuizen om mantelzorg te kunnen verlenen of ontvangen)

Kosten aanvraag
De aanvraag kost € 58,60 (prijspeil 2024).

De Regionale Urgentiecommissie beslist over het geven van urgentie
Deze commissie bestaat uit drie gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen twee weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht of u de urgentie wel of niet krijgt.

Hoe werkt de urgentie?
U krijgt één woning toegewezen in uw huidige gemeente. Als u deze niet accepteert, dan vervalt de urgentie. Het kan zijn dat u om bepaalde redenen in een andere plaats wilt wonen. Een sociaal of medisch deskundige moet dit onderbouwen. Dit geeft u door via het aanvraagformulier.

Urgentie aanvragen
U kunt urgentie aanvragen door op de button rechts te drukken.

Heeft u vragen?
U kunt contact opnemen met de secretaris van de Regionale Urgentie Commissie, Jacqueline Gutter, via 0229-252 200 of mail naar wonen@hoorn.nl

Veelgestelde vragen

Mag ik een woning weigeren als ik urgentie heb gekregen?

Nee, als u urgentie heeft gekregen, mag u geen woning weigeren. Als u een passende woning weigert, vervalt de urgentie.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Als ik urgentie krijg, krijg ik dan het geld voor de aanvraag terug?

Nee, u krijgt geen geld terug.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Als ik urgentie heb gekregen, wat moet ik dan doen?

U krijgt één woning toegewezen in uw huidige gemeente. Als u deze niet accepteert dan vervalt de urgentie.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik woon niet in West-Friesland, kan ik dan urgentie aanvragen?

Nee, u kunt alleen urgentie aanvragen wanneer u in West-Friesland woont. Meer informatie vindt u op www.woonmatchwestfriesland.nl

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!