Inloggen

Bent u huurder bij Het Grootslag? Dan kunt u hier inloggen op ons huurdersportaal.

Bent u woningzoekende en wilt u inloggen? Dan verwijzen wij u naar www.woonmatchwestfriesland.nl.

Mijn Grootslag

Urgentie

In sommige gevallen kunt u urgentie aanvragen. In de brochure 'Urgentie' leest u meer informatie.

Veelgestelde vragen

Kan ik een urgentie aanvragen?

 Alleen als u inwoner bent van één van de Westfriese gemeenten kunt u een urgentie aanvraag indienen.U vindt hier meer informatie over op onze website onder het kopje 'Urgentie'.


Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Heeft het zin om bij meerdere woningcorporaties urgentie aan te vragen?

Nee, het urgentiesysteem is regionaal. U kunt daarom maar één keer urgentie aanvragen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

De echtscheiding is nog niet rond, kan ik wel alvast een urgentie aanvragen?

Bij echtscheiding dient minimaal een brief met voorlopige voorzieningen te worden meegestuurd, waarin staat wie de huidige woning claimt en hoe de omgangsregeling met de kinderen wordt geregeld. Deze brief moet door beide personen ondertekend zijn. De Regionale Urgentie Commissie bepaalt of deze informatie voldoende is.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?

U kunt alleen een aanvraag voor urgentie indienen als u plotseling met een ernstig probleem wordt geconfronteerd dat alleen met een andere woonruimte kan worden opgelost. Het heeft geen zin een urgentie aanvraag in te dienen als er sprake is van één van de volgende situaties:

  • beëindiging van een relatie, voorzover de woningzoekende niet de zorg heeft over minderjarige kinderen;
  • moeilijke thuissituatie door bijvoorbeeld een generatieconflict;
  • overlast;
  • te klein of te groot wonen;
  • inwoning, met of zonder kinderen;
  • grote afstand tussen wonen en werken;
  • terugkeer naar gemeente i.v.m. sociale binding;
  • te duur wonen;
  • gelijkvloers willen wonen;
  • gezinsvorming of gezinsuitbreiding.

U leest hier meer over op onze website onder het kopje 'Urgentie'.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wie komt in aanmerking voor urgentie?

U kunt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen urgentie aanvragen. Hier leest u daar meer over. Verder kunt u alleen een aanvraag indienen als u langer dan een jaar in de regio West-Friesland woont. Voor persoonlijk advies kunt u terecht bij één van onze woonconsulenten.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wie beoordeelt de urgentie?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een onafhankelijke (regionale) urgentiecommissie. Zij kunnen uw aanvraag toekennen of afwijzen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe lang duurt het voordat ik een woning toegewezen krijg als ik urgentie heb?

Uiteraard proberen wij u zo snel mogelijk een passend aanbod te doen. Binnen maximaal 12 maanden na de toekenning van de urgentie krijgt u in principe een passende woning aangeboden. In zeer specifieke gevallen kan het soms echter iets langer duren om een passende woning te vinden. De eerste maanden reageert u zelf actief op het woningaanbod op de site www.woonmatchwestfriesland.nl

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Als ik een urgentie heb, mag ik dan een aangeboden woning toch weigeren?

Nee, indien u een urgentie heeft en u weigert een aangeboden woning die passend is, dan vervalt uw urgentie.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik ga scheiden, de kinderen blijven bij mij wonen, kom ik snel in aanmerking voor een woning?

Mogelijk kunt u in aanmerking komen voor urgentie. Klik hier voor meer informatie. Als u vragen heeft of als u in aanmerking denkt te komen, kunt u hierover contact opnemen met een van onze woonconsulenten. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik woon nog bij mijn ouders/in een (te) kleine woning en ik ben zwanger, kom ik snel in aanmerking voor een (andere) woning?

Nee, hier wordt geen urgentie voor verleend. U kunt reageren op het woningaanbod als u ingeschreven bent als woningzoekende. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Hoe kan ik een klacht indienen over urgentie?

Bent u het niet eens met het besluit van de Urgentiecommissie? Stuur dan binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift naar:       

Regionale hoor- en adviescommissie (Rehab)       

Postbus 603       

1620 AR Hoorn  

Tel.: 0229 252 200  

Meer informatie vindt u hier

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!