Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Prestatieafspraken

Op basis van een woonvisie van de gemeente maken we met de gemeenten Drechterland en Medemblik, Huurdersraad De Driehoek meerjarige prestatieafspraken. De looptijd daarvan is vier jaar. Daarnaast wordt er ieder jaar een jaarschijf opgesteld. Daarin staan de concrete plannen die we dat jaar uitvoeren. Daarbij wordt gekeken of de plannen nog actueel zijn of aangepast moeten worden. Voorwaarde is dat ze passen binnen de prestatieafspraken.

Thema's en opzet prestatieafspraken

De prestatieafspraken bevatten de volgende thema’s:

1. Organisatie en samenwerking
2. Beschikbaarheid (van huurwoningen in de sociale sector)
3. Betaalbaarheid
4. Duurzaamheid en woonklimaat
5. Maatschappelijke opgave
6. Inzet in kernen, wijken en buurten

Deze thema’s zijn door partijen nader uitgewerkt in de prestatieafspraken. Wanneer nodig worden de prestatieafspraken aangevuld ofwel verwerkt in de jaarschijven.