Inloggen

Bent u huurder bij Het Grootslag? Dan kunt u hier inloggen op ons huurdersportaal.

Bent u woningzoekende en wilt u inloggen? Dan verwijzen wij u naar www.woonmatchwestfriesland.nl.

Mijn Grootslag

In de prestatieafspraken met gemeenten zijn de afspraken vastgelegd die de partijen met elkaar hebben gemaakt. De afspraken gelden per 1 januari 2017.

Thema’s en opzet van de prestatieafspraken

De prestatieafspraken bevatten de volgende thema’s:
1. Organisatie en samenwerking
2. Beschikbaarheid (van huurwoningen in de sociale sector)
3. Betaalbaarheid
4. Duurzaamheid en woonklimaat
5. Maatschappelijke opgave
6. Inzet in kernen, wijken en buurten

Deze thema’s zijn door partijen nader uitgewerkt in prestatieafspraken geldend voor de periode 2017-2020. Indien nodig worden de prestatieafspraken in 2018 aangevuld ofwel verwerkt in de jaarschijven.