Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons huurdersportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Begin 2020 is er een nieuw uitgebreid klantportaal beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Medehuurderschap

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de huurder, zoals de betaling van de huur. Als de huurder overlijdt of verhuist mag de medehuurder het contract voortzetten. 

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap?

Dan bent u automatisch medehuurder. Voorwaarde is dat u op hetzelfde adres als de huurder woont en daar staat ingeschreven.

Bent u ongehuwd en niet-geregistreerd partner?

Dan kunt u een verzoek indienen om medehuurder te worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U woont tenminste twee jaar met de huurder samen in de woning (aantonen door uittreksel basisadministratie personen).

  • U heeft tenminste twee jaar met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding (aantonen door belastingaangifte, gemeenschappelijke bankrekening, samenlevingscontract of andere bewijsstukken waaruit blijkt dat er sprake is van een gemeenschappelijke huishouding).

  • U mag niet de bedoeling hebben om op korte termijn zelf hoofdhuurder te worden, bijvoorbeeld omdat u weet dat de  huurder verhuisplannen heeft.

  • U heeft voldoende inkomen om de huur te kunnen betalen.

Andere huisgenoten

Andere huisgenoten zoals broers, zussen of volwassen kinderen kunnen het medehuurderschap onder voorwaarden aanvragen.

Medehuurderschap aanvragen

Vul het formulier 'Medehuurderschap aanvragen' in en stuur het naar ons toe met bewijsstukken waaruit blijkt dat er sprake is van een gemeenschappelijke huishouding zoals een uittreksel basisadministratie personen, belastingaangifte, een gemeenschappelijke bankrekening en/of een samenlevingscontract. Na ontvangst van alle papieren, nemen wij contact met u op.

Misschien ook interessant?

Veelgestelde vragen

Heb ik recht op de woning als de hoofdhuurder gaat verhuizen?

Alleen als u van rechtswege medehuurder bent van de woning. Als u samen woont of inwonend bent, heeft u geen enkel recht op de woning. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan de persoon die bij mij inwoont ook medehuurderschap aanvragen?

Een aanvraag voor medehuurderschap kan pas na 2 jaar samenwonen ingediend worden. Als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan kan medehuurderschap direct aangevraagd worden. Per situatie wordt bekeken of de aanvraag voor medehuurderschap goedgekeurd wordt. U vindt meer informatie op onze website onder het kopje 'Medehuurderschap'

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat is medehuurderschap?

Bij medehuurderschap bent u net als de hoofdhuurder mede aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit het huurcontract. U kunt (als u dat wilt) het huurcontract met ons voortzetten, wanneer de hoofdhuurder het opzegt, bijvoorbeeld in geval van scheiding.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik heb met mijn partner een samenlevingsovereenkomst. Kan ik nu op het huurcontract worden bijgeschreven?

Pas als u twee jaar samenwoont kunt u medehuurderschap aanvragen. Dit is niet het geval bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan krijgt u onmiddelijk medehuurderschap.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kunnen kinderen medehuurderschap aanvragen?

Nee, kinderen kunnen geen aanspraak maken op het medehuurderschap. Denkt u toch een uitzondering op deze regel te zijn, dan kunt u altijd schriftelijk een verzoek voor medehuurderschap bij ons indienen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan ik het medehuurderschap beëindigen?

Ja, u kunt het huurcontract eenzijdig opzeggen. U kunt daarvoor het huuropzeggingsformulier gebruiken. U geeft op het formulier dan aan dat het om een eenzijdige huuropzegging gaat.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik woon al enige tijd samen en wil nu graag met mijn partner op één contract. Hoe kan ik dit regelen?

U kunt een verzoek indienen voor Medehuurderschap. Meer informatie hierover vindt u op onze website onder het kopje Medehuurderschap.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik wil gaan samenwonen, hoe kan ik dit regelen?

In principe krijgt u van ons altijd toestemming om samen te wonen met uw partner. Wij stellen het op prijs als u schriftelijk aan ons doorgeeft met wie u gaat samenwonen, de geboortedatum van deze persoon en per wanneer.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Moet ik me bij samenwonen in laten schrijven bij de gemeente?

Ja, bij samenwonen moet u zich altijd inschrijven bij de gemeentelijke basis administratie van de gemeente waar u gaat wonen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan het samenwonen gevolgen hebben voor mijn huurtoeslag?

Ja, samenwonen kan van invloed zijn op de hoogte van het huurtoeslagbedrag dat u ontvangt. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. U kunt ook kijken op www.toeslagen.nl.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan de persoon die met mij samenwoont ook medehuurderschap aanvragen?

Een aanvraag voor medehuurderschap kan pas na 2 jaar samenwonen ingediend worden. Als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan kan medehuurderschap direct aangevraagd worden. Per situatie wordt bekeken of de aanvraag voor medehuurderschap goedgekeurd wordt.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Moet mijn partner zichzelf laten inschrijven?

Ja, een inschrijving is persoonlijk en kan niet worden overgenomen door een partner. Ook niet in het geval van bijvoorbeeld een relatieverbreking. U kunt zich inschrijven op www.woonmatchwestfriesland.nl.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!