Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Medehuurderschap

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de huurder, zoals de betaling van de huur. Als de huurder overlijdt of verhuist mag de medehuurder het contract voortzetten. 

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap?

Dan bent u automatisch medehuurder. Voorwaarde is dat u op hetzelfde adres als de huurder woont en daar staat ingeschreven.

Bent u ongehuwd en niet-geregistreerd partner?

Dan kunt u een verzoek indienen om medehuurder te worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U woont tenminste twee jaar met de huurder samen in de woning (aantonen door uittreksel basisadministratie personen).

  • U heeft tenminste twee jaar met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding (aantonen door belastingaangifte, gemeenschappelijke bankrekening, samenlevingscontract of andere bewijsstukken waaruit blijkt dat er sprake is van een gemeenschappelijke huishouding).

  • U mag niet de bedoeling hebben om op korte termijn zelf hoofdhuurder te worden, bijvoorbeeld omdat u weet dat de  huurder verhuisplannen heeft.

  • U heeft voldoende inkomen om de huur te kunnen betalen.

Andere huisgenoten

Andere huisgenoten zoals broers, zussen of volwassen kinderen kunnen het medehuurderschap onder voorwaarden aanvragen.

Medehuurderschap aanvragen

Vul het formulier 'Medehuurderschap aanvragen' in en stuur het naar ons toe met bewijsstukken waaruit blijkt dat er sprake is van een gemeenschappelijke huishouding zoals een uittreksel basisadministratie personen, belastingaangifte, een gemeenschappelijke bankrekening en/of een samenlevingscontract. Na ontvangst van alle papieren nemen wij contact met u op.

Misschien ook interessant?

Veelgestelde vragen