Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Medehuurderschap

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de huurder, zoals de betaling van de huur. Als de huurder overlijdt of verhuist mag de medehuurder het contract voortzetten. 

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap?

Dan bent u automatisch medehuurder. Voorwaarde is dat u op hetzelfde adres als de huurder woont en daar staat ingeschreven.

Bent u ongehuwd en niet-geregistreerd partner?

Dan kunt u een verzoek indienen om medehuurder te worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U woont tenminste twee jaar met de huurder samen in de woning (aantonen door uittreksel basisadministratie personen).

  • U heeft tenminste twee jaar met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding (aantonen door belastingaangifte, gemeenschappelijke bankrekening, samenlevingscontract of andere bewijsstukken waaruit blijkt dat er sprake is van een gemeenschappelijke huishouding).

  • U mag niet de bedoeling hebben om op korte termijn zelf hoofdhuurder te worden, bijvoorbeeld omdat u weet dat de  huurder verhuisplannen heeft.

  • U heeft voldoende inkomen om de huur te kunnen betalen.

Andere huisgenoten

Andere huisgenoten zoals broers, zussen of volwassen kinderen kunnen het medehuurderschap onder voorwaarden aanvragen.

Medehuurderschap aanvragen

Vul het formulier 'Medehuurderschap aanvragen' in en stuur het naar ons toe met bewijsstukken waaruit blijkt dat er sprake is van een gemeenschappelijke huishouding zoals een uittreksel basisadministratie personen, belastingaangifte, een gemeenschappelijke bankrekening en/of een samenlevingscontract. Na ontvangst van alle papieren nemen wij contact met u op.

Misschien ook interessant?

Veelgestelde vragen

Heb ik recht op de woning als de hoofdhuurder gaat verhuizen?

Alleen als u van rechtswege medehuurder bent van de woning. Als u samenwoont of inwonend bent, heeft u geen enkel recht op de woning. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan de persoon die bij mij inwoont ook medehuurderschap aanvragen?

Een aanvraag voor medehuurderschap kunt u indienen na 2 jaar samenwonen. Als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan kunt u medehuurderschap direct aangevragen. Het hangt van uw situatie af of wij de aanvraag voor medehuurderschap goedkeuren. Meer informatie vindt u op Medehuurderschap

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat is medehuurderschap?

Bij medehuurderschap bent u net als de hoofdhuurder mede aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit het huurcontract. U kunt (als u dat wilt) het huurcontract met ons voortzetten, wanneer de hoofdhuurder de huur opzegt, bijvoorbeeld in geval van scheiding.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik heb met mijn partner een samenlevingsovereenkomst. Kan ik nu op het huurcontract worden bijgeschreven?

Pas als u twee jaar samenwoont kunt u medehuurderschap aanvragen. Dit is niet het geval bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan krijgt u onmiddelijk medehuurderschap.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kunnen kinderen medehuurderschap aanvragen?

Nee, kinderen kunnen in principe geen aanspraak maken op het medehuurderschap. Echter, onder bepaalde voorwaarden kunnen volwassen kinderen hiervoor in aanmerking komen. In dat geval kunt u schriftelijk een verzoek voor medehuurderschap bij ons indienen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan ik het medehuurderschap beëindigen?

Ja, u kunt het huurcontract eenzijdig opzeggen. U kunt daarvoor het huuropzeggingsformulier invullen. Denk eraan om aan te geven dat het om een eenzijdige huuropzegging gaat!

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik woon al enige tijd samen en wil nu graag met mijn partner op één contract. Hoe kan ik dit regelen?

U kunt een verzoek indienen voor Medehuurderschap. Meer informatie vindt u op Medehuurderschap

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik wil gaan samenwonen, hoe kan ik dit regelen?

In principe krijgt u van ons altijd toestemming om samen te wonen met uw partner. Wij stellen het op prijs als u schriftelijk aan ons doorgeeft met wie u gaat samenwonen, wat de geboortedatum van deze persoon is en per wanneer u gaat samenwonen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Moet mijn partner zich in laten schrijven bij de gemeente als we gaan samenwonen?

Ja, als u gaat samenwonen moet u zich altijd inschrijven in de gemeentelijke basis administratie van de gemeente waar u gaat wonen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan de persoon die met mij samenwoont ook medehuurderschap aanvragen?

Een aanvraag voor medehuurderschap kan pas na 2 jaar samenwonen ingediend worden als er sprake is van gemeenschappelijke duurzame huishouding. Als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan kan medehuurderschap direct aangevraagd worden. Per situatie wordt bekeken of de aanvraag voor medehuurderschap goedgekeurd wordt.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Moet mijn partner zichzelf laten inschrijven?

Ja, een inschrijving is persoonlijk en kan niet worden overgenomen door een partner. Ook niet in het geval van bijvoorbeeld een relatieverbreking. U kunt zich inschrijven op www.woonmatchwestfriesland.nl.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!