Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Medehuurderschap

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de huurder, zoals de betaling van de huur. Als de huurder overlijdt of verhuist mag de medehuurder het contract voortzetten. 

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap?

Dan bent u automatisch medehuurder. Voorwaarde is dat u op hetzelfde adres als de huurder woont en daar staat ingeschreven.

Bent u ongehuwd en niet-geregistreerd partner?

Dan kunt u een verzoek indienen om medehuurder te worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • U woont tenminste twee jaar met de huurder samen in de woning (aantonen door uittreksel basisadministratie personen).

 • U heeft tenminste twee jaar met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding (aantonen door belastingaangifte, gemeenschappelijke bankrekening, samenlevingscontract of andere bewijsstukken waaruit blijkt dat er sprake is van een gemeenschappelijke huishouding).

 • U mag niet de bedoeling hebben om op korte termijn zelf hoofdhuurder te worden, bijvoorbeeld omdat u weet dat de  huurder verhuisplannen heeft.

 • U heeft voldoende inkomen om de huur te kunnen betalen.

Andere huisgenoten

Andere huisgenoten zoals broers, zussen of volwassen kinderen kunnen het medehuurderschap onder voorwaarden aanvragen.

Medehuurderschap aanvragen

Vul het formulier 'Medehuurderschap aanvragen' in en stuur het naar ons toe met bewijsstukken waaruit blijkt dat er sprake is van een gemeenschappelijke huishouding zoals een uittreksel basisadministratie personen, belastingaangifte, een gemeenschappelijke bankrekening en/of een samenlevingscontract. Na ontvangst van alle papieren nemen wij contact met u op.

Veelgestelde vragen

Kan de persoon die bij mij inwoont ook medehuurderschap aanvragen?

Een aanvraag voor medehuurderschap kunt u indienen na 2 jaar samenwonen. Als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan kunt u medehuurderschap direct aangevragen. Het hangt van uw situatie af of wij de aanvraag voor medehuurderschap goedkeuren. Meer informatie vindt u op Medehuurderschap

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Wat is medehuurderschap?

Bij medehuurderschap bent u net als de hoofdhuurder mede aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit het huurcontract. U kunt (als u dat wilt) het huurcontract met ons voortzetten, wanneer de hoofdhuurder de huur opzegt, bijvoorbeeld in geval van scheiding.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Ik wil gaan samenwonen, hoe kan ik dit regelen?

In principe krijgt u van ons toestemming om samen te wonen met uw partner. Wij stellen het op prijs als u schriftelijk aan ons doorgeeft met wie u gaat samenwonen, wat de geboortedatum van deze persoon is en per wanneer u gaat samenwonen. Deze persoon moet wel ingeschreven staan in de gemeentelijke basis administratie van uw gemeente. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan samenwonen gevolgen hebben voor mijn huurtoeslag?

Ja, samenwonen kan van invloed zijn op de hoogte van het huurtoeslagbedrag dat u ontvangt. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl of bel de belastingtelefoon 0800-0543.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Moet mijn partner zichzelf laten inschrijven?

Ja, een inschrijving is persoonlijk en kan niet worden overgenomen door een partner. Ook niet in het geval van bijvoorbeeld een relatieverbreking. U kunt zich inschrijven op www.woonmatchwestfriesland.nl.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Mogen meerderjarige kinderen na het overlijden van hun ouder(s) in de woning blijven?

In dat geval biedt Het Grootslag maatwerk en een passende oplossing voor de lange termijn:   

 • De jongvolwassene kan in de ouderlijke woning blijven als die passend is
 • Als dat niet zo is, kan de jongvolwassene nog (maximaal) twee jaar in de ouderlijke woning blijven met een tijdelijk huurcontract 
 • De huurprijs wordt zodanig vastgesteld dat betrokkene die op kan brengen
 • Het Grootslag biedt daarna een passende woning aan met een huurcontract voor onbepaalde tijd
 • De mogelijkheid is dat binnen een termijn van 2 jaar de woning wel passend is, dan wordt de woning voor onbepaalde tijd aangeboden

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Mag ik vluchtelingen tijdelijk in huis nemen?

 Bij inwoning (logeren) gaan wij uit van een tijdelijke situatie. Voor inwoning vraagt u ons eerst schriftelijk toestemming. Of wij toestemming geven, hangt af van een aantal punten.

 • Het aantal bewoners moet passen bij de grootte van de woning
 • Buren en buurtbewoners mogen er geen last van hebben
 • Een inwoner is geen medehuurder en kan niet in de woning blijven wonen als u verhuist

Vergeet niet om informatie bij uw gemeente, Vluchtelingenwerk en Takecarebnb aan te vragen!
We adviseren om de opvang niet op eigen initiatief te doen, maar om hierover contact op te nemen met uw gemeente, Vluchtelingenwerk en Takecarebnb. Zij kunnen u vertellen wat dit betekent voor uw eigen situatie. Zo is het nu nog niet duidelijk of en hoe dit invloed heeft op bijvoorbeeld toeslagen en uitkeringen.


Meer info: zie link Opvang vluchtelingen Oekraïne in huis op de pagina Medehuurderschap

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Heb ik recht op de woning als de hoofdhuurder gaat verhuizen?

Alleen als u van rechtswege medehuurder bent van de woning. Deze persoon heeft dezelfde rechten en plichten voor wat betreft de huurovereenkomst. Bij inwoning kunt u geen aanspraak maken op de huurovereenkomst of op de woning. 

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kunnen kinderen medehuurderschap aanvragen?

Kinderen kunnen in principe geen aanspraak maken op het medehuurderschap. Echter, onder bepaalde voorwaarden kunnen volwassen kinderen hiervoor in aanmerking komen. In dat geval kunt u schriftelijk een verzoek voor medehuurderschap bij ons indienen.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!

Kan ik het medehuurderschap beëindigen?

Als het huurcontract op meerdere namen staat en één van de huurders de woning verlaat, dan moet degene die vertrekt zijn of haar deel van de overeenkomst opzeggen. Hiervoor vult u het formulier Huuropzegging in. Denk eraan om aan te geven dat het om een eenzijdige huuropzegging gaat! Dit kunt u doen bij het vakje Toelichting in het formulier. U kunt ons ook bellen om uw medehuurderschap te beëindigen via 0228 587 587. Ook bij deze opzegging geldt één maand opzegtermijn.

Is uw vraag naar wens beantwoord?

Kunt u ons vertellen welke informatie u zocht, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen?

Bedankt voor uw feedback!

Zo verbeteren we onze website en kunnen we u online nog beter helpen.

Oeps! Er ging iets fout met het verzenden van uw feedback!