Inloggen

Bent u huurder bij Het Grootslag? Dan kunt u hier inloggen op ons huurdersportaal.

Bent u woningzoekende en wilt u inloggen? Dan verwijzen wij u naar www.woonmatchwestfriesland.nl.

Mijn Grootslag

Publicaties

Ondernemingsplan 2016-2019

U kunt op drie manieren kennismaken met ons ondernemingsplan 2016 - 2019. Één daarvan is een animatiefilmpje, dat u een globaal beeld geeft.

voorpagina Ondernemingsplan.png
Ondernemingsplan 2016-2019
pdf.png
Ondernemingsplan 2016 -2019
voorpagina Ondernemingsplan.png
Ondernemingsplan 2016-2019
pdf.png
Samenvatting Ondernemingsplan 2016-2019

Jaarverslag

In het jaarverslag 2016 beschrijven we ons werk en de resultaten. Wij leggen hiermee verantwoording af over onze volkshuisvestelijke activiteiten, onze dienstverlening, de positie van de huurders en belanghouders, Governance en de besteding van middelen.

Werkplan en begroting

Het werkplan 2017 is alweer de tweede onder de vlag van het ondernemingsplan 2016-2019. Dit ondernemingsplan is onze leidraad voor de werkplannen in de periode 2016 - 2019. Op onderdelen werken we het ondernemingsplan uit met medewerkers, huurdersvereniging De Driehoek en maatschappelijke partners. In dit werkplan lichten we de ideeën en ambities toe.

voorpagina Werkplan en begroting 2017.png
Werkplan en begroting 2017
Werkplan en begroting 2017