Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons huurdersportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Begin 2020 is er een nieuw uitgebreid klantportaal beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Publicaties

Ondernemingsplan 2016-2019

U kunt op drie manieren kennismaken met ons ondernemingsplan 2016 - 2019. Één daarvan is een animatiefilmpje, dat u een globaal beeld geeft.

voorpagina Ondernemingsplan.png
Ondernemingsplan 2016-2019
pdf.png
Ondernemingsplan 2016 -2019
voorpagina Ondernemingsplan.png
Ondernemingsplan 2016-2019
pdf.png
Samenvatting Ondernemingsplan 2016-2019

Jaarverslag

In het jaarverslag 2017 beschrijven we ons werk en de resultaten. Wij leggen hiermee verantwoording af over onze volkshuisvestelijke activiteiten, onze dienstverlening, de positie van de huurders en belanghouders, Governance en de besteding van middelen.

Ook publiceren we het jaarverslag van huurdersvereniging De Driehoek waarin zij u een terugblik gunnen op 2017 en de resultaten van onze samenwerking. Verder hebben we een uitgebreide verhuurrapportage opgesteld.

Werkplan en begroting

Het werkplan 2019 is alweer de laatste onder de vlag van het ondernemingsplan 2016-2019. Dit ondernemingsplan is onze leidraad voor de werkplannen in de periode 2016 - 2019. Op onderdelen werken we het ondernemingsplan uit met medewerkers, huurdersvereniging De Driehoek en maatschappelijke partners. In dit werkplan lichten we de ideeën en ambities toe.