Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Maatschappelijke adviesraad (MAR)

In 2015 richtten we onze Maatschappelijke adviesraad (MAR) op. De deelnemers komen vanuit allerlei maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties.

De MAR fungeert als maatschappelijk klankbord. De doelstelling is het leveren van een positieve bijdrage aan onze sociale en maatschappelijke doelen. De belangrijkste taak is het adviseren over de sociale en maatschappelijke koers van onze organisatie.

De MAR komt tweemaal per jaar bij elkaar. De individuele deelnemers spreken we meestal vaker. We zijn via de MAR verbonden met allerlei maatschappelijke thema's, sectoren en instellingen. Die contacten helpen ons om onze ambities waar te maken.