Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Veel interviews in de nieuwe herfsteditie van Huis & Raad

De nieuwe herfsteditie van ons bewonersblad Huis & Raad staat weer ouderwets vol met interviews. In de coverstory vertelt Dik van Bruggen van Esdégé-Reigersdaal over het belang om kwetsbare mensen een passende woonomgeving aan te bieden. Zelfs - na zijn pensioen - zet hij zich met hart en ziel in voor deze mensen. Daarnaast kwamen we na een lange tijd weer bij bewoners thuis om hun verhaal in beeld te brengen. Die persoonlijke ontmoetingen maken het blad nog fijner om te lezen.

Op de andere pagina's vindt u weer veel nieuws, adviezen en feitjes. En dat de keuken de belangrijkste ruimte in de woning wordt gevonden, vertelt Johan Bijlsma van keukenleverancier Bribus op de achterzijde het blad.

Veel leesplezier!