Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Huurprijzen in 2021 niet omhoog

De huren van woningen in de sociale huursector gaan dit jaar niet omhoog. Dit heeft de overheid besloten vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Dat betekent dat de huurprijzen van onze woningen per 1 juli niet stijgen. Onze huurders ontvangen hierover eind april nog persoonlijk bericht.

Advies voor huurders die kampen met inkomensverlies

Voor huurders die door de coronacrisis met inkomensverlies kampen is deze maatregel geen afdoende oplossing”, zegt Hans Kröger, directeur bestuurder van Het Grootslag. “Deze mensen zijn beter geholpen door samen te kijken naar een passende oplossing, om te voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen. Deze ondersteuning bieden wij al sinds vorig jaar maart, toen de crisis uitbrak en blijven dit doen zolang dit nodig is. 

 

Eenmalige huurverlaging 2021
Huurders met een laag inkomen en een hoge huur kunnen in aanmerking komen voor een huurverlaging. Zie ons nieuwsbericht Huurverlaging 2021

 

Compensatie verlies huurinkomsten
De bevriezing van de huren kost alle woningcorporaties ongeveer 180 miljoen. Daardoor houden zij minder geld over om te investeren in nieuwbouw, onderhoud en duurzaamheid. Het kabinet wil de corporaties 200 miljoen euro belastingkorting geven om het verlies aan huurinkomsten te compenseren.