Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Huurverlaging 2021

In 2021 krijgen huurders met een laag inkomen en een hoge huur een eenmalige huurverlaging. Huurders van Het Grootslag die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen uiterlijk 1 april van ons bericht. Voor woningen met een hoge huurprijs controleren wij bij de Belastingdienst welke huurders op basis van hun inkomen van 2019 recht hebben op deze huurverlaging. Dit is wettelijk geregeld.

Let op! Had u na 2019 een inkomensdaling, waardoor u al minstens 6 maanden een lager inkomen heeft dan de inkomensgrens? Dan heeft u ook recht op huurverlaging, maar moet u deze zelf bij ons aanvragen. 

Wie komen in aanmerking?
Huurders die voldoen aan een van de onderstaande normen:

 

Type huishouden

Inkomen tot inkomensgrens

(prijspeil 2021)

Huurverlaging naar

(prijspeil 2021)

1 persoon:
betaalt meer dan € 633,25 kale huur per maand

 t/m € 23.725,-

 € 633,25

1 persoon, AOW-gerechtigd op 01-01-2021:
betaalt meer dan € 633,25 kale huur per maand

 t/m € 23.650,-  

 € 633,25

2 personen:
betalen meer dan € 633,25 kale huur per maand

 t/m € 32.200,-

 € 633,25

2 personen, van wie ten minste 1 persoon
AOW-gerechtigd op 01-01-2021:
betalen meer dan € 633,25 kale huur per maand

  t/m € 32.075,-

 € 633,25

3 of meer personen:
betalen meer dan € 678,66 kale huur per maand

 t/m € 32.200,-  

 € 678,66

3 of meer personen, van wie ten minste 1 persoon AOW-gerechtigd op 01-01-2021:
betalen meer dan € 678,66 kale huur per maand

 t/m € 32.075,-

 € 678,66

Welke huur wordt verlaagd?
De kale (netto) huur. Let op: het bedrag dat u maandelijks aan ons betaalt kan hoger zijn dan uw kale huur omdat u servicekosten betaalt. Die kosten tellen niet mee voor de huurverlaging.

Heeft de huurverlaging invloed op de huurtoeslag?
De huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat u na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts 40% van vergoedt, gaat u er wel altijd op vooruit. De gemiddelde netto besparing aan huurlasten komt neer op € 40,- per huishouden (berekening ministerie van Binnenlandse Zaken). 
Meer info : www.woonbond.nl

Heeft u na 1 april 2021 nog geen bericht ontvangen en denkt u in aanmerking te komen voor huurverlaging?
Meld ons dit via info@wst-hetgrootslag.nl met vermelding van uw naam en adres. Dan nemen wij samen met u uw gegevens door.