Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Geschillencommissie voor alle huurders Noord-Holland Noord

Wij vinden het belangrijk dat u goed woont. Daar werken we iedere dag aan. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Samen met u proberen we dan het probleem op te lossen. Het kan echter voorkomen dat we er niet uitkomen. Dan kunt u uw klacht indienen bij de geschillencommissie. Sinds kort is er één geschillencommissie voor alle huurders van de woningcorporaties in Noord-Holland Noord: de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord. Hiermee vervalt de voormalige regionale geschillencommissie van het Platform Westfriese Woningcorporaties (PWW).

Wat doet de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?
De geschillencommissie beoordeelt klachten van huurders en brengt vervolgens een onafhankelijk advies uit aan de woningcorporatie. Met dit advies kan de klacht worden opgelost. Het advies kan voor de corporatie ook aanleiding zijn om bepaalde zaken in de toekomst anders te doen. Zo werken we met elkaar aan een nog betere dienstverlening.

Wie maken deel uit van de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?
De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en uit leden die zijn voorgedragen door de huurdersorganisaties en de woningcorporaties. De commissieleden zijn onafhankelijk, onpartijdig en maatschappelijk betrokken: ze weten wat er speelt in de samenleving en vinden het belangrijk dat we met elkaar zo aangenaam mogelijk wonen en leven.

U heeft een klacht. Wat nu?
Een klacht bij de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord dient u in per e-mail of per post. U geeft duidelijk aan wat er aan de hand is en onderbouwt uw klacht eventueel met documenten of beeldmateriaal. Als de klacht in behandeling kan worden genomen dan krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan een hoorzitting. U kunt zich tijdens de zitting laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een andere persoon. Uw klacht wordt kosteloos behandeld en u kunt deze altijd weer intrekken.

Voorwaarden en procedure
Uw klacht moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze vindt u op onder het kopje Geschillencommissie in het uitklapmenu op de pagina www.wst-hetgrootslag.nl/contact/ontevreden-meld-het-ons/ Op deze webpagina leest u waar en hoe u uw klacht kan indienen en wat er daarna gebeurt. Ook vindt u daar het klachtenreglement.

Niet in aanmerking bij de Geschillencommissie komen:

  • Klachten over urgentie¬†
  • Klachten over de huurprijs
  • Zaken die al bij een andere instantie in behandeling zijn (Huurcommissie, advocaat, deurwaarder)