Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Wisseling in de raad van toezicht

Binnen onze raad van toezicht vond een wisseling plaats. Dorrie Braakman is benoemd tot lid en neemt het stokje over van Edgar Aker. Hij neemt na acht jaar - de maximale periode - afscheid van de raad. Net zoals de heer Aker richt mevrouw Braakman zich op ondernemerschap, digitalisering en werkgeverschap.

De heer Marc Le Belle neemt de voorzittershamer over van Edgar Aker. Vanaf nu is hij de voorzitter van de raad van toezicht.

Via deze weg bedanken wij de heer Aker voor zijn jarenlange inzet en kijken terug op een mooie periode. U leest zijn verhaal in de wintereditie 2022 van ons magazine Huis & Raad. Tevens heten wij mevrouw Braakman van harte welkom in de raad en zien uit naar een prettige samenwerking.