Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

We behoren tot de top!

Woningstichting Het Grootslag hoort bij de 6 best presterende woningcorporaties in de Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Hans Kröger, directeur van Het Grootslag, is trots op dit mooie resultaat. ‘Het is een mooie bevestiging dat we ons werk goed doen en de huurders ons waarderen.’

Elk jaar maakt Aedes een benchmark. Deze maakt de prestaties van corporaties onderling vergelijkbaar. De woningcorporaties worden getoetst op de volgende prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & Verbetering en Beschikbaarheid & Betaalbaarheid. Dit jaar werd voor het eerst Leefbaarheid aan dit lijstje toegevoegd. Voor elk prestatieveld kan een corporatie een A, B of C scoren, waarbij A het hoogste is. 

Vier keer ‘A’
Hans Kröger: ‘Woningstichting Het Grootslag scoorde maar liefst 4 keer een ‘A’, daar ben ik heel erg trots op. Er waren in heel Nederland 6 woningcoöperaties die 4 keer een A hebben gehaald. Dat wij daarbij horen, is een fantastisch resultaat. Ik ben trots op het hele team van Het Grootslag, iedereen heeft zijn of haar steentje bijgedragen. Ook collega-corporaties Wooncompagnie en De Woonschakel scoorden 4 keer een ‘A’. ‘Mooi dat er zoveel corporaties in de regio zijn, die het goed doen.’

Woningkwaliteit hoger beoordeeld dan landelijk gemiddelde
Nieuwe huurders beoordeelden Het Grootslag gemiddeld met een 8,3. Het landelijk gemiddelde is een 7,7. Ook de woningkwaliteit werd door onze huurders hoger beoordeeld dan het landelijk gemiddelde.

Leefbaarheid
Dit jaar werd huurders voor het eerst gevraagd hoe zij de leefbaarheid in hun buurt ervaren. De vragen gingen over hoe zij de veiligheid ervaren, de mate van overlast en hoe schoon de buurt is. Bijna 9 op de 10 huurders geeft hiervoor een voldoende, waarbij het gemiddelde cijfer 7,5 is. Ook hierop scoort Het Grootslag hoger dan gemiddeld. ‘Wij vinden de leefbaarheid in de wijken heel belangrijk. Onze collega’s zetten zich dagelijks in voor prettige en fijne buurten.’

Voor het onderzoek gaven ruim 450.000 huurders hun mening over de dienstverlening van corporaties en de ervaren woningkwaliteit. Niet eerder was dit aantal zo hoog.