Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons huurdersportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Begin 2020 is er een nieuw uitgebreid klantportaal beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Urgenda wint rechtszaak over CO2-reductie!

Op 20 december heeft de Nederlandse staat bij de Hoge Raad de Urgenda-zaak verloren. Dat betekent dat de staat extra maatregelen moet nemen om de CO2-uitstoot te verminderen. Een van de voorgestelde maatregelen is om 100.000 huurwoningen (extra) te verduurzamen met geld, dat woningcorporaties nu kwijt zijn aan de verhuurderheffing. We zijn dan ook benieuwd of het kabinet met dit gezamenlijk voorstel van de corporaties en Urgenda aan de slag gaat of andere keuzes maakt.

De opdracht is om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met een minimum van 25% ten opzichte van 1990 te verminderen (het doel is 40%). Volgens het gerechtshof is dat klimaatverandering zo gevaarlijk, dat de staat de plicht heeft om haar eigen burgers te beschermen (conform het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens). Deze uitspraak betekent een grote overwinning voor Urgenda.