Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Uitbetaling energietoeslag 2022

Mensen met een laag inkomen krijgen van het kabinet een extra energietoeslag om zo de stijgende energieprijzen te kunnen betalen. Het kabinet kondigde deze zomer aan dat de energietoeslag verhoogd wordt van € 800,- naar € 1.300,-. De betaling van de energietoeslag verloopt via uw gemeente.

Eenmalige energietoeslag van € 1.300,-
De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen, waardoor veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt zijn aan de energierekening. Huishoudens met een inkomen op of net boven de bijstandsnorm kunnen een eenmalige energietoeslag krijgen van € 1.300,-. Uw gemeente betaalt deze toeslag uit. Per huishouden wordt eenmaal de energietoeslag toegekend. Meer informatie leest u op de website van de overheid.

Inwoners die de toeslag automatisch krijgen
Mensen met een bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering krijgen de toeslag automatisch op hun rekening gestort. Check de komende periode of u de toeslag ontvangen heeft. Kijk op de website van uw gemeente of u bij de groep hoort die de energietoeslag automatisch gestort krijgt.

Hoe ontvangt u de aanvullende € 500,-?
De energietoeslag is deze zomer door het kabinet verhoogd. U ontvangt in totaal € 1.300,-. Als u de energietoeslag al toegekend heeft gekregen, hoeft u niets te doen. Ook als u de toeslag al aangevraagd heeft, hoeft u niets te doen. U ontvangt de aanvullende € 500,- dan automatisch. Gemeenten vragen om nog even geduld te hebben, omdat de regels voor voor dit verhoogde bedrag nog niet duidelijk zijn. Houd daarom de website van uw gemeente in de gaten.

Inwoners die een aanvraag kunnen doen
Inwoners met een inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum die niet bekend zijn bij de gemeente moeten zelf de energietoeslag aanvragen. Denk aan zelfstandig ondernemers of gepensioneerden met alleen AOW. Kijk of u hiervoor in aanmerking komt op de website van uw gemeente:

www.drechterland.nl/zoeken/?q=energietoeslag

www.hoorn.nl/energietoeslag

www.medemblik.nl/zorg-werk-en-inkomen/energietoeslag-aanvragen

Geld reserveren
De energietoeslag is bedoeld om de hoge energierekeningen te kunnen betalen. U kunt ervoor kiezen om uw maandelijkse lasten nu te verhogen om verrassingen bij de eindafrekening te voorkomen. Of reserveer het geld voor de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag.

Woningcorporaties hebben hierin geen actieve rol. Wel willen wij onze huurders op de hoogte stellen van deze actie.