Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Spoedzoeker huurwoning krijgt kans in West-Friesland

In de regio West-Friesland bieden de sociale verhuurders vanaf januari 2020 een deel van hun aanbod met voorrang aan spoedzoekers aan. Dit om woningzoekenden in een benarde woonsituatie een betere kans te geven op een passende woning. Daarmee is West-Friesland de eerste regio die via het woningzoekendensysteem woningen aanbiedt voor spoedzoekers. Ook wordt een deel van het aanbod met voorrang toegewezen aan doorstromers die een sociale huurwoning achterlaten.

Noodsituaties en spoedzoekers
Door de opgelopen wachttijd komen veel woningzoekenden in de knel. Voor echte noodsituaties is er de urgentieregeling. Maar niet alle mensen met spoed komen hiervoor in aanmerking. Daarom starten de sociale verhuurders met een proef van een jaar waarin een beperkt deel van de vrijkomende huurwoningen met voorrang wordt toegewezen aan spoedzoekers.

Doorstroming sociale huurmarkt
Naast de mensen in een benarde woonsituatie, moeten ook andere woningzoekenden een kans krijgen. Daarom wordt de doorstroming vanuit een huurwoning bevorderd. Meer doorstroming leidt uiteindelijk tot meer huishoudens met een huurwoning die bij hen past. Daarom wordt vanaf januari 2020 een deel van de vrijkomende huurwoningen met voorrang toegewezen aan doorstromers die een sociale huurwoning leeg achterlaten in West-Friesland.

Onderzoek onder woningzoekenden
Veel mensen doen een beroep op een sociale huurwoning. Hoewel er veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd, blijft het lastig te voldoen aan de grote vraag. De wachttijd om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning is in de afgelopen jaren voor alle doelgroepen verder gestegen. De sociale verhuurders in West-Friesland willen hier iets aan doen. In het voorjaar van 2019 is er daarom onderzoek gedaan onder de woningzoekenden in West-Friesland. Bijna 3.500 mensen hebben de enquête ingevuld. Hieruit bleek dat er draagvlak is voor het huidige systeem, maar dat er meer gedaan mag worden voor mensen die in een benarde woonsituatie zitten. Tegelijkertijd werd aangegeven dat ook andere woningzoekenden nog aan de beurt moeten kunnen komen.

Verdeling van het woningaanbod in 2020
Minimaal 50% van de te verhuren sociale huurwoningen wordt vanaf januari 2020 in Woonmatch West-Friesland aangeboden en toegewezen op basis van de langste inschrijfduur (zoekdatum). Daarnaast zal 20% worden gereserveerd voor urgente woningzoekenden. De resterende 30% wordt op basis van lokale afspraken toegewezen aan spoedzoekers of als bijzondere toewijzing.

Start van de proef
Begin november krijgen alle actief woningzoekenden een bericht over de nieuwe mogelijkheden om zich als doorstromer of spoedzoeker te registreren. Het woningaanbod voor spoedzoekers en doorstromers zal vanaf januari 2020 geadverteerd worden op de website www.woonmatchwestfriesland.nl. Na een jaar vindt er een evaluatie plaats en zal besloten worden of deze veranderingen een definitief karakter krijgen.

Deelnemende corporaties en gemeenten
Deze proef is een initiatief van de sociale verhuurders in West-Friesland. Hiermee werken zij samen aan een eerlijke verdeling van sociale en betaalbare huurwoningen. Deze verhuurders zijn: De Woonschakel, Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland, Gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer, Het Grootslag, Intermaris, Welwonen en Wooncompagnie.