Inloggen

Bent u huurder bij Het Grootslag? Dan kunt u hier inloggen op ons huurdersportaal.

Bent u woningzoekende en wilt u inloggen? Dan verwijzen wij u naar www.woonmatchwestfriesland.nl.

Mijn Grootslag

Samenwerkingsovereenkomst nieuw Sorghvliet

Op 15 februari ondertekenden Omring en woningstichting Het Grootslag een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van 32 zorgappartementen in Andijk. Deze zijn geschikt voor mensen met een zware zorgvraag. Omdat de huidige zorglocatie Sorghvliet niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen, is gekozen voor een nieuwe woonvorm.

Het Grootslag verhuurt de woningen en Omring levert de zorg
Het nieuwe woonzorgcomplex Sorghvliet wordt in groepen van acht appartementen gebouwd met een gezamenlijke buurt- en zitkamer. Elke bewoner beschikt straks over een tweekamer appartement met eigen keuken en badkamer. Partners mogen bij elkaar blijven wonen. In de buurtkamer kunnen de bewoners, familie en mantelzorgers van het woonzorgcomplex elkaar  ontmoeten en met elkaar eten. Het zorgcomplex maakt deel uit van een nog te ontwikkelen centrumplan in Andijk, genaamd ‘Een lief plekje grond’.

Oplevering nieuwe woonvorm in 2021 verwacht
De nieuwe appartementen komen aan de Sorghvlietlaan waar nu drie woonblokken met huurappartementen staan. Deze worden begin 2019 gesloopt. Daarna start de bouw van de appartementen. De verwachting is dat het gebouw in 2021 wordt opgeleverd. 

Gezamenlijke opgave huisvesten kwetsbare mensen
Woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten staan voor de gezamenlijke opgave om kwetsbare mensen in de wijk een thuis te geven. Rob Schutte van Omring: “In de zorg is er veel veranderd. Was voorheen de overheid verantwoordelijk voor het vastgoed, nu is de zorgaanbieder dit. Dat dwingt ons om goed na te denken hoe we zorg gaan leveren. Ouderen maken zelf keuzes, leiden een eigen leven en wonen zo lang mogelijk zelfstandig. We zijn blij dat we met deze samenwerkingsovereenkomst daarop in kunnen spelen.”

Nieuwsbrief Een lief plekje grond
Wilt u de ontwikkelingen rondom de nieuwe plannen voor het centrum van Andijk volgen? Dat kan door u op te geven voor onze nieuwsbrief Een lief plekje grond. Stuur een mail naar mkunst@wst-hetgrootslag.nl om u als deelnemer op te geven.

Julius Roorda van Omring en Hans Kröger van Het Grootslag ondertekenen de overeenkomst
Een lief plekje grond
Nieuwsbrief 7 Een lief plekje grond
pdf.png
Nieuwsbrief 7 Een lief plekje grond