Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Samenwerking voor nieuwbouwwijk Andijk

Op 30 april ondertekenden wij de intentieverklaring voor de realisatie van een nieuwbouwwijk op het voormalige Asonia-terrein in Andijk, 1e fase. In totaal gaat het om 49 eengezinswoningen, waarvan ons aandeel minimaal 10 wordt. Van de 32 appartementen worden er ongeveer 16 van ons. Samen met de gemeente Medemblik, Toekomstgroep uit Andijk plaatsten wij onze handtekeningen onder de verklaring

Hiermee bereiken we twee doelen waarmee we al geruime tijd actief zijn: namelijk het uitvoeren van de ontwikkeling  voor collectieve particuliere ontwikkeling (CPO). Dit betreft een groep ouderen uit Andijk die hier samen voor hebben gekozen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om circulaire flexwoningen te realiseren (woningen ter grootte van Tiny Houses). Deze komen op de plek richting Beldersweg, vooruitlopend op de latere ontwikkeling van dat deel van het Asonia-terrein.

In het nieuwbouwplan komen volledig energieneutrale woningen (NeroZero) met een lage investering en een gezond binnenklimaat. Daarmee worden de woningen zowel voor huur als voor koop ook voor starters bereikbaar. Met deze plannen bereiken we een nieuwe mijlpaal om gezonde, betaalbare en duurzame woningen in Andijk te realiseren.