Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Samen sterk: Vrijwilligerspunt&Het Grootslag

Het Grootslag staat voor goed wonen in een prettige leefomgeving. Daarbij gaat het niet alleen om een goede huurwoning, maar ook om aandacht voor de behoeften, wensen en hulpvragen van onze bewoners. Daarom werken we sinds juni 2021 samen met Vrijwilligerspunt Westfriesland. Wanneer bewoners gebaat zijn bij ondersteuning, dan kan Vrijwilligerspunt hulp leveren. Zij hebben een groot netwerk om de juiste hulpgever te koppelen aan de hulpvrager. Als bewoners een hulpvraag hebben, dan onderneemt Vrijwilligerspunt actie om hulp te regelen. Om te laten zien wat Vrijwilligerspunt zoal doet, maakten we een fotostrip.

In de fotostrip staan situaties afgebeeld, waar Vrijwilligerspunt de helpende hand biedt. De strip laat zien dat er in veel gevallen hulp geboden kan worden. Uiteraard kan Vrijwilligerspunt ook helpen bij hulpvragen die niet in de strip afgebeeld staan. Het bieden van hulp gebeurt altijd in goed overleg met onze bewoners.

Aarzel niet om hulp te vragen!
We zien dat veel mensen aarzelen om hulp te vragen. Jammer, want vrijwilligers maken het leven prettiger en kunnen zorgen voor oplossingen. Met deze fotostrip willen wij u overhalen om vooral contact met Vrijwilligerspunt of ons team Leefbaarheid op te nemen wanneer u hulp kunt gebruiken. Vrijwilligers staan klaar om u te helpen. Maak gebruik van hun diensten!