Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Project Helden van de buurt gestart

Vrijwilligerspunt Westfriesland, WerkSaam Westfriesland en de woningcorporaties Het Grootslag en De Woonschakel zijn 1 mei gezamenlijk met het project genaamd Helden van de buurt gestart. De vier partijen werken in dit project samen om enerzijds hulpvragen van bewoners op te kunnen pakken en anderzijds om jongeren te activeren de benodigde hulp te bieden.

Miranda Zwart, directeur-bestuurder Vrijwilligerspunt: "Een fantastisch mooi initiatief dat mensen helpt die extra hulp nodig hebben. We zijn heel blij dat we met deze partijen de handen ineen kunnen slaan, om zo samen toe te werken naar een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen."

De corporaties willen naast de al aangeboden diensten, aanvullende diensten bieden aan hun huurders die moeite hebben met klusjes in en rond de woning. In de nieuwe samenwerking worden de hulpvragen vanuit de woningcorporaties opgepakt door de Helden van de buurt: een groep jonge vrijwilligers, in de leeftijd 18 tot 30 jaar, die cliënt zijn van WerkSaam. Vrijwilligerspunt bemiddelt de hulpvragen en begeleidt de vrijwilligers die de hulpvragen oppakken

Samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomsten met de woningcorporaties Het Grootslag en De Woonschakel werden eind april getekend voor een pilot van een jaar. Mariëlle de Wit van De Woonschakel: “Werkzaamheden als de tuin bijhouden en klusjes in huis behoren in principe tot de verantwoordelijkheid van de huurder. Maar wij realiseren ons dat er ook huurders zijn die door hun fysieke of mentale beperking daartoe niet altijd in staat zijn. We willen daarom ons beleid iets verruimen, waardoor we net dat stapje extra kunnen zetten voor onze huurders.” Henriëtte Doppenberg van Het Grootslag sluit zich daarbij aan en voegt toe: “Wij willen dat ook onze kwetsbare huurders zelfstandig kunnen blijven wonen. Het project Helden van de buurt geeft ons de mogelijkheid om deze huurders nog meer aandacht en hulp te bieden.”

Maatschappelijke diensttijd
Met Helden van de buurt vervullen jongeren hun maatschappelijke diensttijd. Tijdens een maatschappelijke diensttijd doe je iets voor een ander en/of de samenleving, ontwikkel je je talenten én kun je rekenen op betekenisvolle ontmoetingen. WerkSaam zette vorige week de handtekening onder de overeenkomst. Daniëlle Gelinck van WerkSaam: “Helden van de buurt past goed bij onze doelstellingen om cliënten te laten re-integreren in de arbeidsmarkt. Het is een goede opstap naar de arbeidsmarkt. Ze leren waar hun talenten liggen en middels het aanbod van trainingen kunnen ze zich verder ontwikkelen en iets betekenen voor een ander. Ervaringen die hen helpen om weer zelfredzaam te worden en uiteindelijk zelfs betaald werk te krijgen. We zijn dan ook heel blij dat we onderdeel uitmaken van dit nieuwe project en kijken uit naar de samenwerking.”

Van links naar rechts: Henriëtte Doppenberg (Het Grootslag) Miranda Zwart (Vrijwilligerspunt) en Mariëlle de Wit (De Woonschakel)