Inloggen

Bent u huurder bij Het Grootslag? Dan kunt u hier inloggen op ons huurdersportaal.

Bent u woningzoekende en wilt u inloggen? Dan verwijzen wij u naar www.woonmatchwestfriesland.nl.

Mijn Grootslag

Een huurwoning: geen voorziening maar een thuis

Wij maken ons zorgen over de toekomst van de sociale huursector. Aan de toegang tot een betaalbare huurwoning worden steeds meer eisen gesteld. Die eisen leiden tot stigmatisering en uitsluiting. Daarom pleiten wij voor een alternatieve benadering, waarin huurders geen 'tijdelijke verblijfsgerechtigden' zijn, maar 'gewoon mensen die een betaalbare woning zoeken'.

Eisen die gaan over hoeveel u verdient, hoe groot uw gezin is, over wat u minimaal moet of maximaal mag betalen en over hoe lang u mag blijven, klinken misschien logisch maar leiden tot stigmatisering en uitsluiting. Dat moeten we echt niet willen. In ons pleidooi 'Een huurwoning: geen voorziening maar een thuis' spreken we onze zorgen uit over wat er in de volkshuisvesting gebeurt.

Wij zien de sociale huursector als een volwaardig marktsegment, waarbinnen we betaalbare woningen verhuren aan een gevarieerd publiek, waaronder mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Laat het niet verworden tot een tijdelijk vangnet voor mensen met pech.

Het pleidooi is een initiatief van de volgende corporatiebestuurders:

 • Woningbouwvereniging Anna Paulowna, Ben Broxterman
 • Wonen Noordwest Friesland, Rein Hagenaars
 • Woningstichting Nijkerk, Peter Toonen
 • Woonpalet, Wiepke van Erp Taalman Kip
 • Woningbouwvereniging Beter Wonen, Maurice Dirks
 • Woonstichting Langedijk, Tim van Ruiten
 • Woningstichting Kennemer Wonen, Dick Tromp
 • De Leeuw van Putten, Maarten de Booij
 • De Woonschakel, Albert Gieling
 • Woonwaard, Joke van de Berg en Pierre Sponselee
 • Woningstichting Het Grootslag, Hans Kröger
 • Woningstichting Leusden, Monique Brewster
 • Woningbouwvereniging Poortugaal, René Kouters
 • Wooncompagnie, Stefan van Schaik