Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Oproep aan gemeenten om nieuwbouw te versnellen

Samen met onze collega-corporaties uit West-Friesland (PWW) doen we een dringende oproep aan de West-Friese gemeenten om de nieuwbouwplannen te versnellen. Alleen door samenwerking met verschillende partijen is het mogelijk om de noodzakelijke 16.000 woningen in onze regio te bouwen voor 2030, zoals in de Woondeal van 2020 is afgesproken.

In het huidige tempo zien we dat de doelstelling van dit afgesproken aantal woningen niet wordt gehaald. Dat baart ons grote zorgen want de woningnood is hoog, ook in West-Friesland. Daarom komen we met het voorstel om in de hele regio onder één leiderschap de grotere woningbouwprojecten (vanaf 200 huizen) te coördineren. Daarbij noemen we ook geschikte locaties waar de nieuwbouw kan komen.

Om vaart te maken met de plannen is het nodig om samen met gemeenten, projectontwikkelaars en corporaties op te trekken. Op die manier  kunnen we onze krachten en expertise bundelen om de woningnood daadwerkelijk aan te pakken. Om die versnelling te maken, willen we kiezen voor eenvoudige woningbouwprojecten waarin we (fabrieks)woningen volgens een standaardaanpak goed kunnen inpassen.