Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Opening buurtmoestuin Lief plekje grond

Dinsdagmiddag 6 juli is buurtmoestuin ‘Lief plekje grond’ naast verzorgingshuis Sorghvliet in Andijk officieel geopend. Wethouder Welzijn Dirk Kuipers en Dick Visser namens woningstichting Het Grootslag onthulden samen het naambord ‘Lief plekje grond’ in aanwezigheid van bewoners en buurtorganisaties. Lief plekje grond is ontleend aan de titel van het Andijker volkslied.

Er waren vertegenwoordigers van Omring, Ouderenbonden, Dorpshuis, het jongerencentrum en veel bewoners om de tuin feestelijk in gebruik te nemen. Opbouwwerker Sylvette Ernsting gaf aan dat er elke dinsdagmiddag met elkaar ‘Koffie drinken in de tuin’ georganiseerd wordt. In de tuin komt ook ‘Koffie met een rietje’, een activiteit voor alle leeftijden. 

In zijn speech zei wethouder Kuipers: “Dit tuinproject zorgt voor verbinding en ontmoeting tussen buurtbewoners en de ouderen uit de aanleunwoningen van Sorghvliet. Een mooi initiatief van Het Grootslag.”

Dick Visser zei namens Het Grootslag: “Vanaf de jaren ‘50 van de vorige eeuw was Sorghvliet een baken voor ouderenzorg in Andijk. Door de overgang van het oude open verzorgingshuis naar beschermd wonen zijn bewoners meer op zichzelf en hun naasten aangewezen. Deze tuin is daarmee extra belangrijk geworden. Een plek waar bewoners elkaar kunnen treffen voor een praatje en een kopje koffie."

In 2016 nam woningstichting Het Grootslag het besluit om mee te werken aan de verhuizing van de cliënten van verzorgingshuis Sorghvliet naar een nieuwe locatie voor Beschermd Wonen op de Sorghvlietlaan. De nieuwbouw is eind 2020 opgeleverd. Deze keus is ingrijpend geweest voor de bewoners van Sorghvliet. Dat geldt ook voor de bewoners van de in- en aanleunwoningen die nu faciliteiten missen, waarvan zij vroeger wel gebruik konden maken.