Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons huurdersportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Begin 2020 is er een nieuw uitgebreid klantportaal beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Onterecht huurtoeslag gestopt voor aantal huurders

Door een storing bij de Belastingdienst ontving een aantal huurders afgelopen week ten onrechte een brief. Daarin staat dat hun woning niet meer aan de voorwaarden voor de huurtoeslag voldoet. Voor deze groep huurders stopte de betaling van deze toeslag. Bij deze brief zat een acceptgiro waarmee de huurder het ten onrechte ontvangen bedrag aan huurtoeslag kon terugbetalen. Deze brief en acceptgiro had de Belastingdienst niet moeten versturen!

Excuses per telefoon en brief
De Belastingdienst belt alle huurders die deze brief ontvangen hebben. Deze huurders ontvangen ook een excuusbrief waarin staat dat zij wél recht hebben op huurtoeslag en dat de Belastingdienst deze situatie herstelt.

Betaling huurtoeslag volgt deze maand
Belastingdienst Toeslagen heeft deze fout inmiddels intern administratief rechtgezet. De huurtoeslag die ten onrechte is gestopt zal niet 20 mei, maar uiterlijk 26 mei op de rekening van de betreffende huurders staan.

Meer informatie leest u op:

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/verstoringen/huurtoeslag-onterecht-stopgezet-woning-voldoet-niet-aan-voorwaarden