Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Meer woningaanbod door inzet doorstroomwoningen

Sinds januari bieden West-Friese woningcorporaties ruim 10% van hun huurwoningen met voorrang aan doorstromers. Doorstromers zijn huurders die een sociale huurwoning in West-Friesland leeg achterlaten. De resultaten van deze testfase zijn boven verwachting: 10% meer vrijkomende huurwoningen, meer doorstroming en meer vrijkomende woningen voor jongeren. Daarom nemen deze corporaties de doorstroomwoningen blijvend op in het woonruimteverdeelsysteem. Vanaf 2021 wordt 10 tot 20% van het woningaanbod aangemerkt als doorstroomwoning.

Woningaanbod neemt toe
95% van de woningen met het label ‘voorrang voor doorstromers’ was zonder dit label niet verhuurd aan een doorstromer. Als 10% van het woningaanbod aangemerkt wordt als doorstroomwoning, leidt dat tot net zoveel extra vrijkomende woningen. Doorstroomwoningen zijn de meer gewilde woningen zoals nieuwbouw, grotere eengezinswoningen en populaire seniorenwoningen. Het blijkt dat huurders daarmee bereid zijn door te stromen naar een voor hen beter passende woning.

Voldoende aanbod voor niet-doorstromers
Slechts een deel van de vrijkomende woningen wordt met voorrang voor doorstromers geadverteerd. Er blijft hierdoor een gevarieerd aanbod voor alle woningzoekenden. Binnen de reguliere woningzoekenden zijn er groepen met lange, maar ook korte inschrijftijden. Die laatste groep bestaat uit bijvoorbeeld jongeren (zonder eigen woning) en mensen die op zoek gaan na een scheiding, of huishoudens in een te dure koopwoning, et cetera. Voor beide groepen is het belangrijk om voldoende aanbod te houden van diverse woningtypen.

Deelnemende sociale verhuurders
Doorstroomwoningen is een initiatief van de sociale verhuurders in West-Friesland, waaronder Het Grootslag. Door het woonruimteverdeelsysteem op basis van inschrijfduur aan te vullen met voorrang voor doorstromers, werken we samen aan een eerlijke verdeling van sociale huurwoningen.