Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Kosteloze burenbemiddeling in Medemblik

Inwoners van de gemeente Medemblik kunnen bij een burenconflict kosteloos bemiddeling aanvragen bij De Bemiddelingskamer.

Als u met uw buren niet meer uit een conflict komt, kunt u samen hulp inroepen. Dit kan ook op eigen initiatief gebeuren.  Een vrijwillige bemiddelaar kan helpen verstoorde relaties tussen de buren te herstellen. De bemiddelaars begeleiden de gesprekken en zorgen voor een goed verloop. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Voor het oplossen van een conflict wordt van alle partijen een open en actieve inzet verwacht.

Conflicten waarbij sprake is van verslaving, psychiatrische problemen, strafbare feiten, lopende juridische procedures en conflicten binnen één familie zijn niet geschikt voor buurtbemiddeling.

Heeft u een burenconflict en wilt u daar iets aan doen?

Kijk dan voor meer informatie op www.debemiddelingskamer.nl