Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons huurdersportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Begin 2020 is er een nieuw uitgebreid klantportaal beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Huurders Het Grootslag voelen zich thuis

Het merendeel van de huurders (67%) voelt zich thuis in onze woningen. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek* van Kwaliteitscentrum KWH, waaraan een aantal van onze huurders deelnam. Verschillende huurders werd gevraagd hoe zij het wonen bij Het Grootslag ervaren. Wat bleek: een ruime meerderheid geeft een 8 of hoger voor de mate waarin ze zich thuis voelt. Voor een goed thuisgevoel is veiligheid, voldoende buitenruimte, een goed onderhouden woning in een fijne buurt van groot belang.

4 op de 5 van onze huurders voelt zich veilig in de woning
79% van onze huurders geeft aan zich veilig te voelen thuis. Slechts 6% voelt zich niet veilig. Huurders waarderen de veiligheid in de buurt met een 7,5. Deze cijfers zijn ruim hoger dan het landelijk gemiddelde. Één op de acht huurders ervaart overlast van buurtbewoners. Daardoor voelen zij zich minder thuis en veilig.

Voldoende buitenruimte staat bij ons op de 2e plek
Meer dan huurders van andere corporaties waarderen onze huurders hun tuin of balkon. Zo zeer zelfs dat dit op de 2e plek staat voor een fijn thuisgevoel. Landelijk staat dit op de 3e plek. Ook de uitstraling van onze woningen worden met het cijfer 7,4 goed beoordeeld.

Thuisgevoel vooral eigen verantwoordelijkheid
Circa 80% van onze huurders vindt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor een goed thuisgevoel. 40% vindt dat familie hier invloed op heeft en bij 33% spelen de buren een rol. Hoewel een ruime meerderheid van onze huurders aangeeft voldoende contacten te hebben met mensen in de buurt, ervaart een klein deel dit niet. Deze huurders hebben moeite met een andere cultuur, leeftijd en leefstijl.

Rol voor Het Grootslag
15% van de huurders vindt dat Het Grootslag hun thuisgevoel kan vergroten. Daarbij kunnen wij ons het beste richten op goed onderhoud. Een kleine groep vindt dat we ons moeten inzetten voor een beter sociaal netwerk. Onze ervaring leert dat sociale samenhang in elke buurt voor iedereen van groot belang is. Voor veilige en leefbare buurten blijven wij ons inzetten samen met gemeenten, politie, welzijns- en zorgpartijen.

Resultaten KWH-onderzoek
Op deze pagina vindt u twee onderzoeksrapporten. De een betreft de resultaten van het onderzoek onder onze huurders, het andere rapport laat de resultaten van het landelijk onderzoek zien.

*Uitvoering en respons onderzoek thuisgevoel
Het landelijke kwaliteitscentrum KWH benaderde via de mail 15.000 huurders uit Nederland, waaronder 747 huurders van Het Grootslag voor dit onderzoek. Hieraan namen 236 van onze huurders deel. Dit kwam neer op een respons van 32%.