Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons huurdersportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Begin 2020 is er een nieuw uitgebreid klantportaal beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Huuraanpassing 2020

Onze huurders gaan per 1 juli gemiddeld 1,5% meer huur betalen. De huuraanpassing voor uw woning is afhankelijk van de huur die u nu betaalt. De afstand van de huidige netto huur tot de streefhuur (huurprijs bij opnieuw verhuren) bepaalt of wij een huuraanpassing van meer of minder dan 1,5% vragen. Huurders van wie de huidige huur ruim hoger dan de streefhuur is, krijgen dit jaar een huurverlaging. Net zoals voorgaande jaren vragen we geen inkomensafhankelijke huuraanpassing.

Wij beperken de huurverhoging
De gemiddelde huurstijging van de woningen mag van het Ministerie niet hoger uitkomen dan 2,6%, de maximale huurstijging niet hoger dan 5,1% (uitgezonderd de hogere inkomens). Wij zitten ruim onder deze percentages. Wij hanteren een gemiddelde huurstijging van 1,5% en de maximale huurstijging bedraagt 3,1%. Dit doen we omdat wij onze huren betaalbaar willen houden.

Waarom stellen wij de huuraanpassing niet uit vanwege de coronacrisis?
Dat wij de huren per 1 juli aanpassen heeft te maken dat wij deze inkomsten echt nodig hebben. Juist omdat wij de voorgaande jaren onze huuraanpassing beperkt hielden. Met deze huurinkomsten kunnen we investeren in kwalitatief goede en duurzame woningen. En in nieuwbouw, waar een dringende behoefte aan is vanwege een groot tekort aan huurwoningen.

Bovendien zou uitstel van de huuraanpassing voor iedere huurder gelden, terwijl dit voor een grote groep niet nodig is. Voor huurders, die door de coronacrisis problemen hebben met het betalen van de huur, gelden er passende afspraken. Deze zijn afhankelijk van hun situatie. Huurders met inkomensverlies vragen wij snel contact met ons op te nemen om te voorkomen dat de huurachterstand oploopt.

Huurbevriezing of -verlaging*
Een aantal huurders komt misschien in aanmerking voor huurbevriezing of -verlaging. Voorwaarden zijn:

  • U woont u tenminste 6 maanden relatief te duur
  • U komt momenteel in aanmerking voor huurtoeslag (doe eventueel tijdig een aanvraag)

Ook hangt het af van:

  • het aantal personen in het huishouden
  • het inkomen (relatief laag ten opzicht van de huurprijs)
  • de (netto) huurprijs van uw woning
     

Inkomens per huishoudgrootte

Doelgroep

1 persoon

2 personen

3 of meer personen

Laag inkomen

tot € 15.500

tot € 26.500

tot € 33.500

Midden inkomen

vanaf € 15.500 t/m                 € 27.000

vanaf € 26.500 t/m                 € 37.000

vanaf € 33.500 t/m                 € 43.500

Hoog inkomen

vanaf € 27.000

vanaf € 37.000

vanaf € 43.500

 

Huurprijs voor 1 of 2 persoonshuishoudens

Inkomensgroep

tot € 619,01

€ 619,01 - € 737,14

vanaf € 737,14

Laag

 

huurbevriezing

huurverlaging

Midden          

 

 

huurbevriezing

Hoog  

 

 

 

 

 Huurprijs voor 3 personen en meer

Inkomensgroep

tot € 663,40

€ 663,40 - € 737,14

vanaf  € 737,14

Laag

 

huurbevriezing

huurverlaging

Midden          

 

 

huurbevriezing

Hoog  

 

 

 

*De mogelijkheid voor huurverlaging is bij ons beperkt, omdat we maar 4 woningen hebben boven de liberalisatiegrens

Welke huurprijs moet u nemen om een aanvraag te doen?
De huurprijs die u betaalt, bestaat uit de zogenaamde kale huurprijs (ook wel netto huurprijs genoemd) en - wanneer u in een woongebouw woont - de servicekosten. Een deel van deze servicekosten wordt meegenomen in de bepaling van de huurtoeslag. Dit zijn de zogenoemde subsidiabele servicekosten. Daarbij gaat het om kosten voor bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimten. De kale huur inclusief deze subsidiabele servicekosten noemen we de rekenhuur. De rekenhuur bepaalt of u in aanmerking komt.

Komt u aanmerking voor een huurbevriezing of -verlaging?Meld ons dit snel via info@wst-hetgrootslag.nl met vermelding van uw naam en adres. Dan nemen wij samen met u uw gegevens door.

Al onze bewoners ontvangen in april per e-mail of brief een bericht waarin de nieuwe huurprijs staat vermeld. Huurders die in 2019 in aanmerking kwamen voor huurbevriezing ontvangen een extra bericht om hen op deze mogelijkheid te wijzen.