Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Hans Kröger neemt afscheid van Woningstichting Het Grootslag

Directeur-bestuurder Hans Kröger neemt afscheid van Woningstichting Het Grootslag. Hij blijft nog tot medio mei 2025 actief bij Het Grootslag, daarna gaat hij genieten van zijn pensioen.

'Een perfect moment om weg te gaan, is er natuurlijk nooit. Er is altijd nog wel iets te doen of af te maken. Maar nu de ondernemingsvisie 2024-2030 bijna gereed is en de organisatie stevig staat, is dit voor mij een goed moment om het stokje straks over te dragen aan een nieuwe directeur-bestuurder’, aldus Kröger.

Grote stappen op het gebied van verduurzaming en nieuwbouw
Hans Kröger was ruim 20 jaar werkzaam als directeur-bestuurder bij Woningstichting Het Grootslag en kijkt terug op een mooie tijd. ‘Ik prijs mijzelf bijzonder gelukkig dat ik in deze sector en bij deze mooie corporatie heb mogen werken. Ik zal de woningstichting zeker gaan missen. Samen met mijn collega’s, de Raad van Toezicht, Huurdersraad De Driehoek en vele anderen hebben we binnen Het Grootslag grote stappen gezet op het gebied van verduurzaming en nieuwbouw. We zijn samen altijd innovatief bezig geweest, met onder andere de eerste gasloze sociale huurwoningen in Drechterland, bodemverwarming in Zwaagdijk-Oost en Hoorn, complete gevels laten maken in de fabriek die in één dag bij de woning geplaatst worden, uitdagingen die we samen niet uit de weg gingen.  Daar ben ik iedereen waar ik mee samen heb gewerkt dankbaar voor. Ik ben trots op wat we samen hebben bereikt.’

Goede resultaten
‘Doormiddel van samenwerking en vertrouwen hebben we er alles aan gedaan om onze huurders in alle opzichten goed te bedienen. Vooral de samenwerking met de huurders, gemeenten, zorg- en welzijnspartijen, dorpsraden en collega-corporaties heb ik altijd als zeer positief ervaren. Bij Het Grootslag zetten we ons in voor fijn en betaalbaar wonen in leefbare wijken. Uit evaluaties met de huurders, maar ook uit benchmarkonderzoek van de brancheorganisatie Aedes, bleek meerdere keren dat we het goed doen bij Het Grootslag en onze inzet vaak hoog gewaardeerd wordt.‘

Werving nieuwe bestuurder
In april heeft de directeur-bestuurder zijn afscheid aangekondigd bij de medewerkers van Het Grootslag en de Raad van Toezicht. Het proces voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder is reeds gestart. Er worden gesprekken gevoerd met het personeel, de Raad van Toezicht en de leden van Huurdersraad de Driehoek om te onderzoeken wat voor bestuurder er past bij Het Grootslag. ‘Tot de nieuwe directeur-bestuurder is gevonden, blijf ik mij nog met evenveel enthousiasme inzetten voor Het Grootslag en onze huurders. Mijn werkzaamheden zal ik zorgvuldig overdragen aan mijn opvolger. Na mijn vertrek blijft de organisatie zich inzetten voor goede, betaalbare en duurzame woningen die aansluiten bij de woonbehoefte van onze (toekomstige) huurders’, sluit Hans Kröger af.