Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons huurdersportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Begin 2020 is er een nieuw uitgebreid klantportaal beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Huuraanpassing 2019

Ook dit jaar matigen wij de huuraanpassing. Onze huurders gaan per 1 juli gemiddeld 1,5% meer huur betalen. De huuraanpassing voor uw woning is afhankelijk van de huur die u nu betaalt. De afstand van de huidige netto huur tot de streefhuur (huurprijs bij opnieuw verhuren) bepaalt of wij een huuraanpassing van meer of minder dan 1,5% vragen. Huurders van wie de huidige huur ruim hoger dan de streefhuur is, krijgen dit jaar een huurverlaging. Net zoals voorgaande jaren vragen we geen inkomensafhankelijke huuraanpassing.

Het maximale percentage waarmee de huur mag worden aangepast is dit jaar door het Ministerie vastgesteld op 5,6%. De gemiddelde huurstijging van al onze woningen mag niet hoger uitkomen dan 2,6%. Daar zitten wij ruim onder.

Gemiddeld verhogen wij de huur van onze woningen met 1,5%. Het maximale percentage dat wij vragen is 3,1%. Dit doen we omdat wij onze huren betaalbaar willen houden.

Al onze bewoners ontvangen in april per e-mail of brief een bericht waarin de nieuwe huurprijs staat vermeld.

Check of u in aanmerking komt voor huurbevriezing

Volgens het Sociaal Huurakkoord – dat de Woonbond met Aedes afsloot - kunnen huurders van een sociale huurwoning met een relatief hoge huur in aanmerking komen voor huurbevriezing. Het gaat om huurders met een inkomen onder de huurtoeslaggrens en een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens (afhankelijk van huishoudgrootte € 607,46 of € 651,03).

Het Grootslag volgt het Sociaal Huurakkoord. Gezien ons woningbezit is er misschien een mogelijkheid voor een klein aantal huurders om aanspraak te maken op huurbevriezing. Daarom adviseren wij onze huurders om na ontvangst van de huuraanpassingsbrief een online check te doen op
https://www.woonbond.nl/nieuws/huurders-kunnen-huurverlaging-of-bevriezing-krijgen

Komt u aanmerking voor een huurbevriezing of -verlaging? Meld ons dit dan via info@wst-hetgrootslag.nl met vermelding van uw naam en adres.