Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Eerste woonunits geplaatst aan de Kleingouw Andijk

Deze week zijn de eerste woonunits aan de Kleingouw in Andijk geplaatst. In totaal worden er de komende tijd 28 woonunits geplaatst op deze locatie.

Omdat in de regio veel mensen met met smart wachten op een woning, keken we naar andere manieren om woningen te realiseren. Een daarvan is het tijdelijk plaatsen van circulaire woonunits. Samen met de gemeente Medemblik zochten we naar een geschikte locatie. Dat werden twee leegstaande percelen aan de Kleingouw in Andijk. In november 2023 verleende de gemeente een omgevingsvergunning voor het plaatsen van de woonunits tussen de Kleingouw 71 en 84 in Andijk. De bezwaarprocedure is nu afgerond en daarom konden wij deze week starten met het plaatsen van de eerste woonunits. De woonunits mogen 10 jaar blijven staan.

Een- of tweepersoonshuishoudens
De woonunits zijn gemaakt door Clean2Anywhere. De woonunits zijn duurzaam en circulair. Ze zijn bedoeld voor woningzoekenden met een één- of tweepersoonshuishouden die staan ingeschreven bij Woonmatch West-Friesland.