Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons huurdersportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Begin 2020 is er een nieuw uitgebreid klantportaal beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Aandacht voor de wooncrisis

Vandaag bieden 200 woningcorporaties namens alle woningzoekenden een ‘petitie’ aan de Kamercommissie Wonen van de Tweede Kamer. Hiermee vragen we aandacht voor het groeiende tekort aan woningen en de oplopende wachtlijsten. Wat dat teweegbrengt bij de woningzoekenden staat in het boekje: ‘Het gezicht van de wooncrisis’, dat tegelijkertijd overhandigd wordt. Daarin staat een verzameling van - vaak schrijnende - verhalen die corporaties hebben opgehaald met de actie #ikwileenhuis en #wooncrisis.

Met deze actie brengen we nogmaals de problemen op de woningmarkt in beeld. In september startten corporaties samen met de Woonbond de actie #ikwileenhuis, waarmee ze woningzoekenden uit het hele land vroegen hun ervaringen op de woningmarkt te delen. Het ene verhaal was nog aangrijpender dan de andere. Deze verhalen moeten gehoord worden. Want het gaat niet om cijfers, maar om mensen. De meest opvallende ervaringen vindt u in het boekwerk 'Het gezicht van de wooncrisis'. Wij hopen dat deze verhalen inspireren tot noodzakelijke veranderingen!