Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Buurtbemiddeling Drechterland/Hoorn

Buurtbemiddeling helpt om problemen of ruzies tussen bewoners op te lossen. Komt u er samen met uw buren niet uit? Schakel dan Buurtbemiddeling in.

Gratis en vertrouwelijk
Alle inwoners van de gemeenten Hoorn, Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen kunnen gebruik maken van Buurtbemiddeling. Bemiddelingsgesprekken zijn gratis en op basis van vrijwilligheid. Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk.

Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers
Een buurtbemiddelaar geeft handige tips om irritaties en ruzie met buren zelf op te lossen. Zo helpt een buurtbemiddelaar het contact tussen u en uw buren te verbeteren. Veel burenruzies worden, nadat buren er zelf niet zijn uitgekomen, tóch opgelost met Buurtbemiddeling.

Schakelt u Buurtbemiddeling in? Dan vraagt de buurtbemiddelaar uw buren of zij mee willen werken
Een voorwaarde is dat u én uw buren meewerken aan buurtbemiddeling. Als dat zo is, dan gaat de buurtbemiddelaar met u én uw buren apart in gesprek.

Daarna volgt een bemiddelingsgesprek met u, uw buren en de buurtbemiddelaar
De bedoeling van dit gesprek is om samen tot een oplossing te komen en het contact tussen u en uw buren te herstellen. Beide partijen krijgen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen. De ervaring leert dat het mogelijk is om al in één gesprek tot afspraken te komen.

Wilt u Buurtbemiddeling inschakelen of meer informatie?
Woont u in gemeente Drechterland of Hoorn? Neem dan contact op met het Stichting Netwerk Hoorn via 0229 212 587 of mail naar buurtbemiddeling@netwerkhoorn.nl. Meer informatie vindt u op netwerkhoorn.nl/project-evenement/buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een samenwerkingsproject van Stichting Netwerk, woningstichting Het Grootslag en gemeenten Drechterland en Hoorn.