Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Werkgroepen Huurdersraad De Driehoek

In Huurdersraad De Driehoek zijn werkgroepen actief die zich richten op verschillende onderdelen. De werkgroepen werken in opdracht van De Driehoek, rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige Huurdersraad. De werkgroepleden hebben hierbij een adviserende rol.

In totaal gaat het om zes werkgroepen met ieder hun eigen aandachtsgebied: 

Werkgroep Sociaal Domein en Leefbaarheid

Werkgroep Strategisch Vastgoedbeleid

Werkgroep PR & Communicatie

Werkgroep Klachtencommissie

Werkgroep Maatschappelijk Adviesraad

Werkgroep Beste Buurt Idee

Interviews werkgroepen in Huis & Raad