Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Vergaderoverzicht

Wilt u als huurder eens een keer een vergadering van Huurdersraad De Driehoek bijwonen?
Dan bent u van harte welkom. Wanneer u wilt, kunt u ook agendapunten inbrengen. Houdt u er wel rekening mee dat bezoekers geen spreekrecht hebben tijdens de vergadering.

Waar
De vergaderingen vinden plaats in Sociaal Cultureel Centrum De Schoof, Kerkelaantje 1 in Wervershoof.

Wanneer
De vergaderingen tussen de Huurdersraad en woningstichting Het Grootslag vinden dit jaar plaats op:

- donderdag 21 september om 19.30 uur
- donderdag 30 november om 19.30 uur

Aanmelden en agendapunten inbrengen
U kunt zich aanmelden voor een vergadering door een mail te sturen naar de ambtelijk secretaris van de Huurdersraad via huurdersraad@wst-hetgrootslag.nl met vermelding van uw naam, adres en uw mailadres. Wilt u een agendapunt inbrengen? Vermeld deze dan ook in uw mail.