Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Deelnemen aan de Huurdersraad, iets voor u?

Lijkt het u interessant om mee te denken en te praten over ons beleid en werk? Denk hierbij aan betaalbaarheid, verhuurbeleid, kwaliteit van de woningvoorraad en dienstverlening. Door deel te nemen aan de Huurdersraad kunt u invloed uitoefenen op de besluitvorming. U bent niet alleen gesprekspartner, maar ook sparringpartner en adviseur. Daarnaast maakt u deel uit van een enthousiaste groep mensen die zich graag inzet voor de belangen van al onze huurders.

Uw rol als lid van de Huurdersraad
U behartigt de belangen van al onze huurders. Om die rol goed te vervullen, verdiept u zich in diverse en soms ingewikkelde onderwerpen. Daarvoor krijgt u alle ondersteuning. U kunt uw kennis vergroten door aan interessante cursussen deel te nemen. Die kennis komt niet alleen ten goede aan de huurders, maar ook aan uw persoonlijke ontwikkeling. Het biedt u de kans om goed beslagen ten ijs te komen.

Wat doet de Huurdersraad?
De raad bestaat uit huurders die zich bezighouden met diverse vraagstukken. Zij is niet alleen de gesprekspartner voor ons beleid, maar bijvoorbeeld ook bij het opstellen van prestatieafspraken met gemeenten. De raad vergadert minimaal viermaal per jaar met Het Grootslag. Daarnaast worden in een aantal commissies verschillende onderwerpen behandeld ter voorbereiding van de besluitvorming. De raad kan het bestuur van Het Grootslag  gevraagd en ongevraagd advies geven. Het is belangrijk dat de raad weet wat er speelt onder de huurders. Voor deze groep doet zij het immers!

Huurdersraad: 100 procent inhoud
Anders dan bij de huurdersvereniging gaat het in de Huurdersraad 100% over de inhoud. Er is geen vereniging, waardoor er geen sprake is van administratieve rompslomp of allerlei bestuurlijke verplichtingen. Hierdoor kunt u zich helemaal richten op zaken die de huurder direct aangaan. Het geeft u de kans om mee te kijken in onze ‘keuken’ en ons scherp te houden. Wij gaan de samenwerking graag aan. U ook?

Meld u aan!

Bent u positief ingesteld, kunt u goed samenwerken en heeft u een brede belangstelling voor zaken waarmee huurders te maken hebben? Dan verwelkomen wij u graag! Voor meer informatie en het functieprofiel voor huurdersraadleden: klik op de bijgevoegde documenten op deze pagina.

Wij zijn op zoek naar huurders die belangstelling hebben voor ons werk en bereid zijn om zich hierin verder te bekwamen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: huurdersraad@wst-hetgrootslag.nl

Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer in de mail. Heeft u een onderwerp wat u het meeste aanspreekt? Of heeft u nog vragen? Wij horen het graag.

 

‘Door mee te denken over goed en veilig wonen, levert de Huurdersraad een grote bijdrage aan het welzijn van onze huurders’